En güncel ders şablonuna ulaşmak için program ismine tıklayınız:

 

İŞLETME
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 103 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 ECON 101 Zorunlu Alan 3
HUMS Ortak Çekirdek 3 MATH 102 Zorunlu Alan 3
MATH 101 Zorunlu Alan 3 PSYC 100 Zorunlu Alan 3
SCIE Ortak Çekirdek 3 UNIV 199 Zorunlu Alan 3
TURK 100 Ortak Çekirdek 4
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACCT 201 Zorunlu Alan 3 ACCT 202 Zorunlu Alan 3
SOSC Ortak Çekirdek 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
ECON 102 Zorunlu Alan 3 ETHC Ortak Çekirdek 3
MATH 201 Zorunlu Alan 3 MFIN 202 Zorunlu Alan 3
MKTG 201 Zorunlu Alan 3 OPS Listesi Zorunlu Alan 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
BLAW 202 Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
QMBU 301 Zorunlu Alan 3 INF Listesi Zorunlu Alan 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 BUSA 499 Zorunlu Alan 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 22
Seçmeli Dersler Sayısı: 9
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Endüstri Müh. ile çift anadal yapan İşletme anadal programı öğrencileri,

-OPSM 301 yerine INDR 371 ve 372 ,

-MGIS 301 yerine INDR 481,

-QMBU 301 yerine INDR 252 alabilirler.

Ancak, bu durumların her biri için ek bir alan seçmeli ders alınmalıdır.

 

 

EKONOMİ
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 103/104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 ECON 102 Zorunlu Alan 3
UNIV 199 Zourunlu Alan 3 MAT2 Zorunlu Alan 3
MAT1 Zorunlu Alan 3 TURK 100 Ortak Çekirdek 4
SCIE Ortak Çekirdek 3 PSYC 100 Zorunlu Alan 3
ECON 101 Zorunlu Alan 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACCT 201 Zorunlu Alan 3 BUMA Zorunlu Alan 3
SOSC Ortak Çekirdek 3 ECON 202 Zorunlu Alan 3
ECON 201 Zorunlu Alan 3 ETHC Ortak Çekirdek 3
MATH 201 Zorunlu Alan 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
HUMS Ortak Çekirdek 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
BUMA Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ECON 311 Zorunlu Alan 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ECON 499 Zorunlu Alan 3
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 2
BUMA derslerinden 3 tane alınıp tamamlanması durumunda, alınan üçüncü ders Genel Seçmeli kategorisinde sayılacaktır.

MATH 103 ve MATH 208 derslerinin ikisinin birden alınıp tamamlanması durumunda da bir tanesi Genel Seçmeli kategorisinde sayılacaktır.

Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 21
Seçmeli Dersler Sayısı: 10
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)

 

 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER
GÜZ DÖNEMİ BAHAR DÖNEMİ
1. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ACWR 101 Ortak Çekirdek 3 ACWR 103/104 Ortak Çekirdek 3
CPAP 100 Ortak Çekirdek 0 INTL 101 Zorunlu Alan 3
HUMS Ortak Çekirdek 3 MATH 102 Zorunlu Alan 3
MATH 101 Zorunlu Alan 3 SCIE Ortak Çekirdek 3
PSYC 100 Zorunlu Alan 3 ECON 102 Zorunlu Alan 3
ECON 101 Zorunlu Alan 3
2. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
TURK 100 Ortak Çekirdek 4 ETHC Ortak Çekirdek 3
INTL 203 Zorunlu Alan 3 INTL 201 Zorunlu Alan 3
INTL 204 Zorunlu Alan 3 ASIU Ortak Çekirdek 3
MATH 201 Zorunlu Alan 3 SOSC Ortak Çekirdek 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 INTL 301 Zorunlu Alan 3
3. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
FPS Zorunlu Alan 3 INTL 308 Zorunlu Alan 3
ICD Zorunlu Alan 3 DGG Zorunlu Alan 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
HIST 300 Ortak Çekirdek 4 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
ROW Zorunlu Alan 3 ALAN Alan Seçmeli 3
4. SINIF
Ders Tipi Kredi Ders Tipi Kredi
ALAN Alan Seçmeli 3 ALAN Alan Seçmeli 3
ALAN Alan Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 INTL 499 Zorunlu Alan 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
SEÇMELİ Genel Seçmeli 3 SEÇMELİ Genel Seçmeli 3
Önkoşul dersleri:

FPS: INTL 203, ICD: INTL 204, DGG: INTL 201, 203 ve 204, CPAP 100, ROW: INTL 203 ve 204

 

Mezuniyet için gerekli toplam kredi 124 (ALIS ve UNIV dahil)
Ders Sayısı
Ortak Çekirdek Dersleri Sayısı: 10 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)
Alan Dersleri Sayısı: 21
Seçmeli Dersler Sayısı: 10
Toplam Ders Sayısı: 41 (CPAP 100 dahil, ALIS ve UNIV hariç)