Bilişsel Bilim, zihnin bilimsel çalışması olup, Psikiloji, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Dil ve Nörobilim gibi çeşitli akademik disiplinleri kapsayan disiplinler arası bir alandır.

Koç Üniversitesi Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı, Psikoloji, Felsefe, Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi’nin ortak çabalarıyla sunulmaktadır.

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.

“Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen üç zorunlu dersi ve seçmeli derslerden üçünü tamamlamaları gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen dersler, dersi sunan bölümün Fakülte Kurulu tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan bölümün belirlediği önkoşullar geçerlidir. Öğrenciler bir Seçmeli ders koşulunu, program koordinatörü ve dersi sunan öğretim üyesinin onayının alınması şartı ile ilgili bölümlerden birinden Bağımsız Çalışma (Independent Study) dersi alarak yerine getirebilirler.

Alınan altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı elde edebilmek için öğrencilerin bu dökümanda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifikası öğrenciye Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte sunulacaktır.

Zorunlu Dersler

PSYC 348         Bilişsel Bilime Giriş
PHIL 338           Zihin Felsefesi
PSYC 205         Öğrenme ve Bilişim Psikolojisi

Seçmeli Dersler (aşağıda belirtilen derslerden iki tane – bir COMP XXX ve bir diğer seçmeli)

COMP Dersleri

COMP 130*      Programlamaya Giriş

COMP 341       Yapay Zeka

COMP 408       Bilgisayarla Görme ve Örüntü Tanıma

COMP 442       Doğal Dil İşleme
COMP 541       Makine Öğrenim

Diğer dersler

PHIL 131          Mantık

PHIL 215          Bilgi Felsefesl
PHIL 325          Fenomenolojinin Sorunları
PHIL 334          Bilim Felsefesi
PSYC 220        Beyin ve Davranış

PSYC 352        Dil ve Biliş
PSYC 415        Hafızanın Sinirsel Temelleri
PSYC 427        Şartlandırma ve Öğrenme
PSYC 431        İnsan Hafızası
PSYC 433        Psychology of Language
PSYC 461        Fizyolojik Biyoloji
NRVS 207        Beyin ve Davranış
HSIC 502         Elektromedikal Enstrümantasyon

HUMS 117        Akılcılık ve Akıldışılık

PHIL 438          Eylem Felsefesi

*COMP 130 program koordinatörünün onayı ile uygun başka bir programlama dersi ile değiştirebilir.

** Bağımsız çalışma dersleri danışman onayıyla ancak bir kez programı tamamlamaya yönelik olarak sayılabilir