Bilişsel Bilim, zihnin bilimsel çalışması olup, Psikiloji, Bilgisayar Bilimleri, Felsefe, Dil ve Nörobilim gibi çeşitli akademik disiplinleri kapsayan disiplinler arası bir alandır.

Koç Üniversitesi Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı, Psikoloji, Felsefe, Bilgisayar Mühendisliği ve Tıp Fakültesi’nin ortak çabalarıyla sunulmaktadır.

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.

“Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifika Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin aşağıda belirtilen üç zorunlu dersi ve seçmeli derslerden üçünü tamamlamaları gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen dersler, dersi sunan bölümün Fakülte Kurulu tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan bölümün belirlediği önkoşullar geçerlidir. Öğrenciler bir Seçmeli ders koşulunu, program koordinatörü ve dersi sunan öğretim üyesinin onayının alınması şartı ile ilgili bölümlerden birinden Bağımsız Çalışma (Independent Study) dersi alarak yerine getirebilirler.

Alınan altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı elde edebilmek için öğrencilerin bu dökümanda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.

Bilişsel ve Beyin Bilimleri Sertifikası öğrenciye Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte sunulacaktır.

Zorunlu Dersler

PSYC 348 – Bilişsel Bilime Giriş
PHIL 338 – Zihin Felsefesi
PSYC 205 – Öğrenme ve Bilişim Psikolojisi

Seçmeli Dersler (aşağıda belirtilen derslerden iki tane – bir COMP XXX ve bir diğer seçmeli)

COMP Dersleri

COMP 110 – Matlab ile Bilgisayar Programlamaya Giriş
COMP 130* – Programlamaya Giriş
COMP 341 – Yapay Zeka
COMP 408 – Bilgisayarla Görme ve Örüntü Tanıma
COMP 442 – Doğal Dil İşleme
COMP 541 – Makine Öğrenim
UNIV 199 – Python ile Programlamaya Giriş

Diğer dersler

PHIL 131 – Mantık
PHIL 215 – Bilgi Felsefesl
PHIL 325 – Fenomenolojinin Sorunları
PHIL 334 – Bilim Felsefesi
PSYC 220 – Beyin ve Davranış
PSYC 352 – Dil ve Biliş
PSYC 415 – Hafızanın Sinirsel Temelleri
PSYC 427 – Şartlandırma ve Öğrenme
PSYC 431 – İnsan Hafızası
PSYC 433 – Psychology of Language
PSYC 461 – Fizyolojik Biyoloji
NRVS 207 – Beyin ve Davranış
HSIC 502 – Elektromedikal Enstrümantasyon
HUMS 117 – Akılcılık ve Akıldışılık
PHIL 438 – Eylem Felsefesi

*COMP 130 program koordinatörünün onayı ile uygun başka bir programlama dersi ile değiştirebilir.

** Bağımsız çalışma dersleri danışman onayıyla ancak bir kez programı tamamlamaya yönelik olarak sayılabilir