CSHS 506 / TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM I
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:15:00

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.

CSHS 550 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30:00-17:15:00

CSHS 551 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

CSHS 558 / TARİH VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

DTES 514 / ETKİLEŞİMLİ TASARIM İÇİN FİKİR ÜRETİMİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

DTES 516 / ÇOCUK KİTAPLARI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

DTES 550 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 551 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 552 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 554 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 555 / TASARIM, TEKNOLOJİ VE TOPLUMDAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 556 / 
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

DTES 557 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUESSaatler: 14:30:00-17:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 558 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 559 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2016Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2016Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: INTL. 203 or consent of the instructor

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2016Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları. ECON 101, 102 derslerini tamamlamış öğrenciler ECON 100 dersinden kredi kazanamazlar.