CRVS 507 / KARDİYOLOJİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Kalp, arter ve venler, solunum sisteminin fizik muayenesi, embriyoloji, anatomi, fizyoloji, ve hastalıklarının patogenezi. Bu hastalıklarla ilgili tanısal teknikler, tıbbi, girişimsel ve cerrahi yöntemler değerlendirilecektir. Elektrokardiyografi, ritim bozuklukları, ateroskleroz ve hiperlipdemiler, iskemik ve valvüler kalp hastalıkları, kalp travmaları, pıhtılaşma bozuklukları, enfektif endokardit, myokardit, perikardit, kalp tümörleri, serebrovasküler ve periferik damar hastalıkları, anevrizmalar, venöz hastalıklar, miyokart koruma, konjenital kalp hastalıkları, torasik aort hastalıkları tanı ve tedavileri değerlendirilecektir. Solunum hastalıkları arasında vasküler bozukluklar, pulmoner emboli ve hipertansiyon, uyku bozuklukları, solunum sisteminin neoplastik hastalıkları, anafilaksi tanı ve tedavisi ele alınacaktır.

CRVS 507 / KARDİYOLOJİ, KARDİYOVASKÜLER CERRAHİ, GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Kardiyovasküler ve solunum sistemi hastalıklarına multidisipliner yaklaşım: Kalp, arter ve venler, solunum sisteminin fizik muayenesi, embriyoloji, anatomi, fizyoloji, ve hastalıklarının patogenezi. Bu hastalıklarla ilgili tanısal teknikler, tıbbi, girişimsel ve cerrahi yöntemler değerlendirilecektir. Elektrokardiyografi, ritim bozuklukları, ateroskleroz ve hiperlipdemiler, iskemik ve valvüler kalp hastalıkları, kalp travmaları, pıhtılaşma bozuklukları, enfektif endokardit, myokardit, perikardit, kalp tümörleri, serebrovasküler ve periferik damar hastalıkları, anevrizmalar, venöz hastalıklar, miyokart koruma, konjenital kalp hastalıkları, torasik aort hastalıkları tanı ve tedavileri değerlendirilecektir. Solunum hastalıkları arasında vasküler bozukluklar, pulmoner emboli ve hipertansiyon, uyku bozuklukları, solunum sisteminin neoplastik hastalıkları, anafilaksi tanı ve tedavisi ele alınacaktır.

CSHS 506 / TÜRKİYE'DE DEVLET VE TOPLUM I
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00-12:45

19. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve modern Türkiye toplumu çalışmalarındaki ana yaklaşımları ve konuları ele alır. Osmanlı/Türkiye toplumundaki temel toplumsal, ekonomik ve siyasal dönüşümleri bölgesel bir yaklaşımla inceler.

CSHS 560 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI?NIN KÜLTÜR TARİHİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30-17:15

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.

DTES 514 / ETKİLEŞİMLİ TASARIM İÇİN FİKİR ÜRETİMİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 544 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Öğrencilerin seçtikleri (örn. televizyon, video, belgesel, ağ, animasyon, video oyunu, reklam) bir mecrada, bir fikri kavramsal olarak geliştirip, üretim döngüsünü planlamaları ve yürütmeleri üzerine kurulu bireysel ya da ekip projeleri.

DTES 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2017Kredi 0

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2017Kredi 3

Students are familiarized with problems that are frequently encountered during different phases of empirical research. Subsequently, students are guided through problem solving in an ongoing research project. Students gain experience in documentation, resolution, and the implementation of the solutions of problems in empirical research.

DTES 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2017Kredi 0

Öğretim Üyeleri, misafir konuşmacı ve doktora öğrencilerinin bilimsel çalışmalarını sunduğu seminerler.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Dönem: Spring 2017Kredi 3Günler: THURSSaatler: 17:30-18:45

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.