CHBI 411 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 412 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 422 / HESAPLAMALI YAPISAL BİYOLOJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Yapısal biyoloji ilkelerine ve biyolojik sistemlerin yapılarını, dinamiklerini ve işlevlerini araştıran hesaplama tekniklere giriş. Biyofizik ve biyokimya alanındaki ilgili problemleri araştırmak için teorik ve hesaplamalı yöntemlerin tanımı. Protein yapılarının temelleri, yapı belirleme teknikleri, enerji fonksiyonları, moleküler dinamik simülasyonları, moleküler yerleştirme ve protein yapısını ve protein-protein etkileşimlerini incelenmesi.

CHBI 424 / MOLEKÜLER KRONOBİYOLOJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Kronobiyolojinin temel prensipleri, saat genleri, suprakiazmatik çekirdek, periferik saatler, sirkadiyen fotoresepsiyon, saat transkripsiyon faktörleri ve fazlalık, sirkannal ritimler ve fotoperyodizm, kronofarmakoloji, saatler, mikroplar ve bağışıklık insan sirkadiyen ritimleri.

CHBI 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2020Kredi 4

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Spring 2020Kredi 4

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 511 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 522 / HESAPLAMALI YAPISAL BİYOLOJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Yapısal biyoloji ilkelerine ve biyolojik sistemlerin yapılarını, dinamiklerini ve işlevlerini araştıran hesaplama tekniklere giriş. Biyofizik ve biyokimya alanındaki ilgili problemleri araştırmak için teorik ve hesaplamalı yöntemlerin tanımı. Protein yapılarının temelleri, yapı belirleme teknikleri, enerji fonksiyonları, moleküler dinamik simülasyonları, moleküler yerleştirme ve protein yapısını ve protein-protein etkileşimlerini incelenmesi.

CHBI 524 / MOLEKÜLER KRONOBİYOLOJİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Kronobiyolojinin temel prensipleri, saat genleri, suprakiazmatik çekirdek, periferik saatler, sirkadiyen fotoresepsiyon, saat transkripsiyon faktörleri ve fazlalık, sirkannal ritimler ve fotoperyodizm, kronofarmakoloji, saatler, mikroplar ve bağışıklık İnsan sirkadiyen ritimleri.

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0Günler: THURSSaatler: 13:00-14:15

CHEM 100 / KİMYANIN TEMELLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Madde, yöntemler ve ölçümler, kimyasal tepkimeler, stokiyometri, kimyasal bileşikler, atomun yapısı, atomik spektroskopi, periyodik tablo ve özellikleri, kimyasal bağlanma, gazlar, sıvılar, katılar ve çözeltiler, asit-baz dengesi, tampon çözeltiler, redoks tepkimeleri, kimyasal kinetik, elektrokimya, nükleer kimya.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2020Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHEM 442 / BİYOMATERYALLER
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

CHEM 452 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00-17:15