CHEM 501 / İLERİ FİZİKSEL KİMYA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

İleri seviyede termodinamik yasaları, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları, kimyasal denge, elektrokimya, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı.

CHEM 503 / İLERİ ANORGANİK KİMYA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

İleri seviyede anorganik ve organometalik bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teorileri, grup teorisi, ligand alanı teorisi, anorganik kimyanın sentez mekanizmaları, asit-baz reaksiyonları, kristal alan teorisi, koordinasyon kimyası.

CHEM 542 / BİYOMATERYALLER
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
Dönem: Spring 2020Kredi 0

DOKTORA TEZ DERSİ

CHIN 201 / ÇİNCE I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Temel gramer ve sözcük bilgisi, dinleme ve konuşma becerileri. Gazete, şiir, ve özgün metinleri okuma.

CHIN 202 / ÇİNCE II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

CHIN 301 / ÇİNCE III: ORTA DÜZEY
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

CMGM 502 / SORUMLU KÜRESEL LİDERLİK
Dönem: Spring 2020Kredi 1.5Günler: FRI SATSaatler: 09:00-18:00

Geniş bir paydaş grubunu dikkate alan sorumlu liderlik. Değişik sektörlerde panel tartışmaları. Küresel liderliği insanlar, kar ve dünya açısından incelemek. Küresel kurumlardaki sorumlu liderlik konusunda vaka çalışmaları.

CMGM 508 / GLOBAL YÖNETİM UYGULAMALARI
Dönem: Spring 2020Kredi 2Günler: MONSaatler: 17:00-20:15

Çokuluslu şirketlerin global stratejilerini uygulayabilmek için sağlamaları gereken etkin organizasyon yapıları. Global gelişmelerin ve yeni trendlerin yıkıcı stratejiler ile ilişkisi. Çok uluslu yapılarda işbirliği yapılması ve insana dokunan sorunların çözülmesi.

CMSE 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2020Kredi 0

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 125 / PYTHON İLE PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00-14:15

Python kullanarak hesaplama planlaması ve programlamasını vurgulanır. Algoritmik düşünme ve yapılandırılmış programlama konusunda sağlam bir temel kazanma ve basit, yaygın hesaplama işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde yapma yetileri kazandırır. Veri depolama, veri girişi ve çıktısı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve listeler, dosyalama, grafikler ve nesnelerin temelleri incelenir.

COMP 131 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Kontrol ifadeleri: şartlar, döngüler, yineleme. Dize düzenleme. Fonksiyonlar, özyineleme, ayrışma ve soyutlama. Demet, liste, sözlükler. Örtüşme, değişebilirlik, klonlama. Fonksiyonel programlama, lambda ifadeleri. Dosyalar. Nesneye yönelik programlama, sınıflar, kalıtım. Test, hata ayıklama, istisna yönetimi, program verimliliği.

COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Ileri programlama teknikleri ve geniş ölçekli programlama. Türeme ve Tür Sıradüzenleri. Çok-biçimlilik. Nesne-Yönelimli Programlama. Kodların yeniden kullanımı. Görsel Kullanıcı Arayüzleri. İleri sınıf ve model kütüphaneleri. Alt seviye dillere giriş . İşaretçiler (göstericiler) ve referanslar. Kaynak yönetimi: Dinamik bellek atama, bellek yönetimi. Sanal fonksiyonlar.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 304 / İŞLETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.

COMP 305 / ALGORİTMALAR& KARMAŞIKLIK
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

İleri algoritma konuları ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Rasgele algoritmalar. Fırsatçı algoritmalar. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Doğrusal programlama. giriş. NP-completeness kavramına giriş. İleri çizge algoritmaları. Turing makineleri ve hesaplama modelleri NP-complete indirgeme.

COMP 306 / VERİ-TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Veri yönetim sistemlerine giriş, dosya yapıları, organizasyonu ve işleme, ardışık dosyalar, direk dosyalar, sıralama/birleştirme, dizinli ve anahtarlı dosyalar, ilişkisel veri modelleme, mantıksal veri-tabanı tasarımı, öğeler ve öğeler arası ilişkilerin modellenmesi, veri tanımlama ve sorgulama dilleri.

COMP 415 / DAĞITIK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Dağıtık sistemlerin ilkeleri ve kavramları, arakatman yazılımı, eş seviyede sistemler ve algoritmalar, tasarım ve uygulama konuları, sanallaştırma, dağıtık sistemlerde iletişim ve koordinasyon, çoğa dağıtım modeli, seçim algoritmaları, karar ve eşgüdüm protokolleri, çoğa dağıtım modeli, koşutzaman denetimi, kayıp kurtarımı, hata toleransı, bulut bilişim.

COMP 416 / BİLGİSAYAR AĞLARI
Dönem: Spring 2020Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Veri iletimi ve bilgisayar ağlarının temelleri, ISO/OSI referans modeli, veri bağlantı, ağ ve aktarım katmanları, TCP/IP protokol takımı, eşzamanlı ve eşzamansız iletişim, veri bağlantı denetimi, geniş alan ağları, yönlendirme, tıkanıklık denetimi, yerel alan ağları, iletişim mimarisi ve aktarım protokolleri, dağıtık uygulamalar.