HSMP 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSRB 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HUMS 135 / İSTANBUL'U DİNLEMEK: BAĞLAM İÇİNDE MÜZİK
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 17:30:00-18:45:00

Bizans'tan günümüze İstanbul’un müzikolojik bir incelemesi. Farklı gelenekler, icracılar, tarzlar ve türler dahil olmak üzere ikamet eden çeşitli kültürlerin, alt kültürlerin ve toplulukların müzikleri incelenecektir. Ana odak noktası müzik olsa da, bağlamsal arka planlar da gözden geçirilecektir. Çeşitli kaynaklardan bilimsel ve popüler metinlerin yanı sıra zengin bir müzik repertuarı işlenecektir. Müzik eğitimi veya geçmişi gerekli değildir.

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Günler: *Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMED 600 / İÇ HASTALIKLARI
Dönem: Spring 2021Kredi 5Saatler: 0:00:00-0:00:00

Hasta ve yakınları ile etkili ve doğru iletişim kurma, öykü alma, fizik inceleme tekniklerinin öğrenilmesi, fizik inceleme yeteneğini geliştirme, hastalıkların bulgu ve belirtilerinin değerlendirilmesi, en uygun laboratuvar ve tanısal testlerin seçilmesi, hasta bilgilerinin bir bütün olarak ve uygun bir biçimde degerlendirilmesi. Sık rastlanan önemli ve akut/kronik tıbbi hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgili gerekli bilgilerin kazanılması. Laboratuvar testleri ve görüntüleme tekniklerinin uygun olan durumlarda seçilmesi ve doğru bir şekilde yorumlanması ile akılcı ilaç tedavilerini düzenleyebilmek için gerekli bilgi ve becerilerin edinilmesi. (8 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

IMMN 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

SEMİNER

IMMN 591 / PROJE
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

IMMN 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 198 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Endüstri Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

INDR 491 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Dönem: Spring 2021Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (INDR. 344 and INDR. 372 and INDR 481) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini değişik sektörlerdeki şirket ya da kurumlarca önerilen bir endüstri mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

INDR 492 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Endüstri Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

INDR 590 / SEMİNER
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Güz döneminde açılan INDR 590 dersinin başlıca hedefi, lisansüstü öğrencileri endüstri mühendisliği bölümünde yapılan bilimsel araştırmalarla ilgili bilgilendirmektir. Bu, fakülte mensuplarının sunumları ve INDR 595 dersini almış lisansüstü öğrenciler tarafından gerçekleşmektedir. Bunun yanı sıra bahar döneminde açılan INDR 590 seminerleri, endüstri sektöründen katılan konuşmacıların deneyimlerini öğrencilerle paylaşmalarını ve endüstri mühendislerinin çalışabilecekleri farklı iş sektörlerini tanıtmalarını baz alan uygulamalara odaklıdır. Davet edilen konuşmacı, sunumunu Türkçe yapabilir.

INTL 594 / PROJE
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Danışman gözetiminde ayrıntılı bir araştırma projesi.

INTL 603 / ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Farklı metodolojik yaklaşımlara ve onların varsayımlarına odaklanarak, Uluslararası İlişkiler alanındaki başlıca teorileri ve soruları inceler.

KOLT 500 / KOLT ÖĞRETİM ASİSTANI EĞİTİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu dersin amacı, üniversiteye yeni gelen Öğretim Asistanı pozisyonunda çalışacak yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yükseköğretimde öğrenme ve öğretme konularında bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bu derste, etkili öğretim stratejileri, mikro öğretim çalışmaları, öğretim yönetim sisteminin etkin kullanımı, öğretme ve öğrenmeye ilişkin öğrenmenin ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi ve sınıf yönetimi gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitim verilmektedir.

LAW 342 / FARAZİ DAVA
Dönem: Spring 2021Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Ulusal ve Uluslararası Farazi Dava Yarışmaları İçin Hazırlık: Farazi Dava Konusu Hukuki İhtilafların Tahlil Edilmesi, Hukuki Araştırma, Dava Dilekçelerinin Hazırlanması, Sözlü Savunmalarda Yapılacak Sunumlara Hazırlık. Farazi Dava Yarışmasına Katılım. Uluslararası Hukuk. Milletlerarası Ticari Tahkim. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Milletler Anlaşması.