UNIV 111 / PİLATES
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 14:30-15:45

Kas gücünü geliştirme, dayanıklılık, esneklik, duruş ve denge gelişimi. Pilatesi ve yararlarını yaşam boyu sağlıklı yaşam rejimine katma.

UNIV 112 / İLERİ PİLATES
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30-15:45

Kas gücünün geliştirilmesi, dayanıklılık, esneklik, duruş ve denge. Pilatesin ileri prensipleri. Nefes alma, kontrol, odaklanma, akış ve ritim.

UNIV 113 / TÜM VÜCUT EGZERSİZLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

Bu Step platformu kullanarak kasın, kalça ve bacak çalıştırıp tüm vücudun geliştirilmesini sağlamak. Egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş yükselterek yağ yakılmasını hedeflemek. Müzikle birlikte yapılan hareketlerle nefes açmak, adelelerin esnekliğini arttırmak ve kuvvetlenmesini sağlamaktır.

UNIV 117 / YOGA
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 17:30-18:45

Yoga dersi, öğrencide fiziksel sağlık, zihinsel kontrol ve ruhsal huzuru bir bütün olarak geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Yoga» kelimesi ile «Orijinal Yoga Sistemi» ifade edilmektedir. Derste “Orijinal Yoga Sistemi” uygulanmaktadır; diğer bir deyişle Sanskritçe orijinal Yoga metinlerinde yazıldığı hali ile değiştirilmeden ve sekiz basamaktan oluşan Yoga’nın tüm aşamaları ders süresince uygulanmaktadır. Yoga sadece orijinal şekilde uygulandığında, insan organizmasının tüm yönleri olumlu şekilde etkilenir ve gelişir. Yoga sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı bir bilimdir. Dersin amacı; Yoga’nın fiziksel sağlığa, zihinsel kontrole ve ruhsal huzura olan pozitif ve bütünsel etkisini uygulamalı olarak göstermektir. Böylece bu yaşam tarzını öğrencinin okul ve okul sonrası hayatına da yerleşmesini sağlamaktır. > Yoga kişisel farkındalığı artırmak, odaklanmayı güçlendirmek, özgüveni artırmak ve duygusal kontrolü sağlamak için çok etkili bir bireysel gelişim aracıdır. > Sanskritçe Asana olarak adlandırılan duruşlar ile fiziksel kontrolün yanı sıra, nefes kontrolü, enerji kontrolü, konsantrasyon ve meditasyon aşamaları da ders süresince uygulanarak, öğrenci bedenden, zihine, zihinden zekaya ve zekadan öze doğru içsel bir yolculuğa çıkmaktadır. Yoga is not only a theoretical discipline, but also a practical one. The course objective is to demonstrate the positive and holistic effect of yoga on physical health, mental control and spiritual peace within a practice-based structure, and thereby ensure that students adopt this life style during and after their university studies. Yoga is an extremely effective personal development tool for increasing self-awareness, strengthening focus, elevating self-confidence, and developing emotional control. > In addition to poses and bodily control called Asana in Sanskrit, breath control, energy control, concentration and meditation stages will be practiced during the course, and the student will embark on an inner journey from the body towards the mind, from the mind towards the intellect and from the intellect towards the essence.

UNIV 118 / 
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: WEDSaatler: 13:00-14:15

UNIV 119 / BALE (BAŞLANGIÇ)
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00-17:15

Bale tekniğinde temel beceriler eğitimi. Bale pozisyonlarının ve temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Bar, yer ve orta hareketleri. Duruş, koordinasyon, kontrol, vücut çizgileri, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

UNIV 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 11:30-12:45

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

UNIV 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 13:00-14:15

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

UNIV 122 / ETKİLİ KONUŞMA
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

Bu dersin amacı UNIV 121 dersinde kazanılan becerileri daha öteye taşımaktır. Ses kullanımı, vurgu, tonlama gibi temel konular uzun, zor metinlerin okunması ve hazırlıksız konuşma (doğaçlama) uygulamalarıyla işlenecektir. Ayrıca iletişim, oyunculuk ve retoriğin inceliklerini de ekleyerek öğrencilerin kazanımlarını üst seviyelere taşıyabilmek amaçlanmaktadır.

UNIV 123 / KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 14:30-15:45

Bu ders öğrencilerin kariyer planlaması ve yönetimi sürecini anlayarak bilinçli bir şekilde iş, meslek ve eğitim tercihleri yapabilmelerine destek olmayı hedeflemektedir. Bu ders sayesinde öğrenciler ilgi alanları, kişilik özellikleri ve değerleri gibi konularda farkındalık geliştirerek kendilerini daha iyi tanıyacak; kendileriyle ilgili bu bilgileri kullanarak iş, meslek, kariyer ve eğitim seçimleri konusunda doğru tercihler yapabilmeyi, kendilerine kariyer hedefleri koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmeyi öğreneceklerdir.

UNIV 125 / SATRANÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00-17:15

Tek bir hedefe yönelme becerisini, hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak; en iyi kararı verebilme becerisini geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

UNIV 127 / ORTA SEVİYE SATRANÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MONSaatler: 17:30-18:45

Tek bir hedefe yönelme becerisini, yani hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak, en iyi kararı verebilme becerisi geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Konsantrasyonun geliştirilmesi; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Başlangıç seviyesinden farklı olarak, orta seviyede aşağıdaki konular işlenecektir: Satrançla İlgili Genel Kültür Bilgileri, Çift Yönlü Saldırı (Tüm taşlar ile) ve Açmaz, Açarak Saldırı ve Açarak Çifte Şah Çekme, Savunmanın Kaldırılması ve Saptırma, Işın(x-ray) Teması ve Son Sıra Zayıflığı, Hat açmak ve Hat Kapatmak, Ara Hamle ve Yönlendirme, Blokaj ve Zugzwang, Taktik Kavramlar ile İlgili Karışık Test, İki Hamlede Mat Çalışmaları, Merkez,Taşların Gelişilmesi ve Şahın Güvenliğe Alınması, Plan Kurma Çalışmaları,Taşların Konumu ve İşlevliği , Varyant Hesaplama ve İleriyi Düşünme Egzersizleri, Tematik Maç Analizleri

UNIV 131 / BRİÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

UNIV 131 / BRİÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: WEDSaatler: 17:30-18:45

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

UNIV 132 / BRİÇ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: THURSSaatler: 16:00-17:15

Orta seviye kart oyunu, son kart oyunu, sıkıştırma, yüksek seviye defans, düşük & yüksek seviyede kompetisyon, slam konuşmaları

UNIV 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00-17:15

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

UNIV 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00-17:15

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

UNIV 161 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: FRISaatler: 16:00-17:15

Bu ders, belirli bir kültür seviyesine ulaşmış olan öğrencilerin sanatsal yönünü geliştirmek, bir eser gördüğünde tekniği, biçimi ve kompozisyon yapısını yorumlayabilme yeteneğini geliştirecek ve bu durum onu bir adım daha öne çıkartarak özgüvenini yükseltecektir. Öğreneceği resim teknikleri ile ileride estetik açıdan daha çok gelişecek olan öğrenciler bu sayede hayata daha farklı bir perspektiften bakabilecektir. Bir sergiye katıldıklarında ressam ve yaptığı işler hakkında fikir sahibi olduğunda kendisine oluşturacağı resim serileri ile koleksiyoner olabilir, müzayedelere katılabilir ve yeteneklerini sergileyerek sanata yeni bir yön verebilir.

UNIV 162 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ II
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

Yaratıcılığı görselliğe aktarabilme becerisi, bellek üzerinden materyale plastik sanatların temelini oluşturan sanat felsefesi üzerine gelişecek olan sanat kültürü yapısıdır. Öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını sorgular ve estetik farkındalık yaratır. Özgün bir yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirmenin yanı sıra, öğrenciler disiplinlerarası etkileşim konusunda ve duyusal algıyı somutlaştırma becerisine de sahip olacaklardır.

UNIV 162 / RESİM&ÇAĞDAŞ RESİM TEKNİKLERİ II
Dönem: Spring 2021Kredi 1Günler: THURSSaatler: 16:00-17:15

Yaratıcılığı görselliğe aktarabilme becerisi, bellek üzerinden materyale plastik sanatların temelini oluşturan sanat felsefesi üzerine gelişecek olan sanat kültürü yapısıdır. Öğrenciler, aynı zamanda kendi çalışmalarını sorgular ve estetik farkındalık yaratır. Özgün bir yapıt üretmek için gerekli olan çok boyutlu düşünebilme, algılayabilme ve tasarlayabilme bilgisini ve becerisini geliştirmenin yanı sıra, öğrenciler disiplinlerarası etkileşim konusunda ve duyusal algıyı somutlaştırma becerisine de sahip olacaklardır.

UNIV 199 / PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python'da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.

UNIV 199 / PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00-14:15

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python'da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.

UNIV 199 / PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30-12:45

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python'da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.

UNIV 199 / PYTHON İLE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Dönem: Spring 2021Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Python programlama dilini kullanarak programlamaya genel bir giriştir. Mantıksal olarak sıralanmış adımları kullanarak problem çözmenin temel bileşenleri keşfedilir ve bunlar disiplinler arası problemlere uygulanır. Programların algoritmik tasarımında ve Python'da uygulanmasında sağlam bir temel kazanılır.