ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 202

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 330 / SANAYİ EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON. 201 or consent of the instructor

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 345 / SAĞLIK EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON 201 or Consent of Instructor

Sağlık ve sağlık hizmetlerine olan talebi ve üretimi artıran ekonomik kararlar ve süreçler. Temel ekonomik kavramlar ve sağlık ekonomisinin değerlendirme teknikleri. Sağlık hizmetleri neden diğer mal ve hizmetlerden farklıdır. Farklı ülkelerdeki sağlık pazarlarının görünümü. Sağlık reformuna ihtiyaç. Sağlık politikasının değerlendirilmesi. Sağlığın kalkınma için önemi. Sağlık sigortası için pazarlar.

ECON 360 / PARA VE BANKACILIK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 202

Ticari banka faaliyetlerinin kuramsal ve ampirik analizi; para arzı ve talebi; ticari bankaların ekonomideki rolü ve parasal otoriteler tarafından düzenlenmeleri; Türk bankacılık sistemi; mali piyasalarda istikrar, banka kontratları ve bu kontratların fiyatlandırılması; enflasyon ve kredi riski; merkez bankasının bankacılık sistemindeki rolü; açık piyasa işlemleri, parasal çarpan ve parasal aktarim mekanizmalari; bankacılığın geleceği.

ECON 360 / PARA VE BANKACILIK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON. 202

Ticari banka faaliyetlerinin kuramsal ve ampirik analizi; para arzı ve talebi; ticari bankaların ekonomideki rolü ve parasal otoriteler tarafından düzenlenmeleri; Türk bankacılık sistemi; mali piyasalarda istikrar, banka kontratları ve bu kontratların fiyatlandırılması; enflasyon ve kredi riski; merkez bankasının bankacılık sistemindeki rolü; açık piyasa işlemleri, parasal çarpan ve parasal aktarim mekanizmalari; bankacılığın geleceği.

ECON 370 / GELİŞME EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: ECON. 202

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; ekonominin gelişmesinde kurumsal altyapının rolü; gelişme ekonomisindeki alternatif kuramlar. Büyüme ekonomisi: sermaye, işgücü, beşeri sermaye ve teknoloji. Gelir dağılımı ve yoksulluk; nüfus artışı; kentleşme; göç; eğitim; çevre; ekonomik gelişim ve tarımsal gelişme.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:15:00

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

ECON 511 / EKONOMETRİ I
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00:00-14:15:00

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: WEDSaatler: 10:00:00-12:45:00

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Dönem: Fall 2018Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Haftalık seminere katılım zorunludur.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Dönem: Fall 2018Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 17:30:00-18:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.

ELEC 201 / İŞARETLER VE SİSTEMLER
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: MATH 107 & MATH 106

Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.

ELEC 202 / DEVRELER
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: MATH 106 & MATH 107

DC Devreler, Temel Kavramlar, Temel Kanunlar, Analiz Metotları, Devre Teoremleri, İşlevsel Amplifikatörler, Kapasitörler ve İndüktörler, Birinci Derece Devreler, AC Devreler, Sinusoidler ve Fazörler, Sinusoidal Durağan Durum Analizi; AC Güç Analizi; Mıknatıslı Bağlaşma Devreleri; Laplace Dönüşümü Uygulamaları; Frekans Tepkisi; Bode çizimleri.

ELEC 204 / SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI
Dönem: Fall 2018Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Bilgisayar donanım teknolojisi, sayısal donanım, Boole cebri, mantık fonksiyonları ve kapılar;,doğal biçimler, Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi, Karnaugh haritalar, sayı sistemleri ve dönüşümleri, tümleyen aritmetik, toplayıcıla;, giriş yol seçiciler, üç-durumlu çıkışlar, kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri, ardışık devre tasarımı, saklayıcılar ve sayıcılar, bellek ve programlanabilir mantık, merkezi işlem birimi, tasarım projesi.