ECON 430 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 451 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 08:30-11:15

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30-14:15

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30-14:15

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

ECON 507 / MAKROEKONOMİ I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WED*Saatler: 11:30-12:45

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

ECON 511 / EKONOMETRİ I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 13:00-15:45

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON*Saatler: 13:00-15:45

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

ECON 530 / DENEYSEL IKTİSAT
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30-15:45

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30-15:45

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 17:30-18:45

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00-11:15

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 198 / ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00-17:15

Nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmak; Elektrik ve Elektronik Mühendisliği alan seçmeli dersleri laboratuvarlarında öğrencilere süpervizörlük yapmak, ders dışında destek olmak, problem oturumlarına destek olmak.

ELEC 201 / İŞARETLER VE SİSTEMLER
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 08:30-09:45

Ayrık ve sürekli zamanlı işaretler ve sistemlere giriş. Zaman alanlı işaret gösterimi, doğrusal zaman değişimsiz (LTI) sistemlerin dürtüsel tepkisi ve evrişim. Sıklık alanlı işaret gösterimi, LTI sistemlerin sıklık tepkisi ve Fourier çözümlemesi. Sürekli ve ayrık zamanlı işaretlerin süzgeçlenmesi. Analog işaretlerin örneklenmesi ve ayrık zamanlı işlenmesi. Sürekli zamanlı LTI sistemlerin Laplace-dönüşüm alanlı çözümlenmesi. MATLAB ile alıştırmalar.

ELEC 202 / DEVRELER
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 08:30-09:45

DC Devreler, Temel Kavramlar, Temel Kanunlar, Analiz Metotları, Devre Teoremleri, İşlevsel Amplifikatörler, Kapasitörler ve İndüktörler, Birinci Derece Devreler, AC Devreler, Sinusoidler ve Fazörler, Sinusoidal Durağan Durum Analizi; AC Güç Analizi; Mıknatıslı Bağlaşma Devreleri; Laplace Dönüşümü Uygulamaları; Frekans Tepkisi; Bode çizimleri.

ELEC 204 / SAYISAL SİSTEMLERİN TASARIMI
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 10:00-11:15

Bilgisayar donanım teknolojisi, sayısal donanım, Boole cebri, mantık fonksiyonları ve kapılar;,doğal biçimler, Boole fonksiyonlarının basitleştirilmesi, Karnaugh haritalar, sayı sistemleri ve dönüşümleri, tümleyen aritmetik, toplayıcıla;, giriş yol seçiciler, üç-durumlu çıkışlar, kodlayıcılar; çözücüler; ardışık mantık; iki durumlu elemanlar, ardışık devre analizleri, ardışık devre tasarımı, saklayıcılar ve sayıcılar, bellek ve programlanabilir mantık, merkezi işlem birimi, tasarım projesi.

ELEC 301 / SİSTEMLER, KONTROL VE HABERLEŞME
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 11:30-12:45

Frekans kavramının tekrarı; devrelerin doğrusal sistem olarak analizi, devrelerin frekans cevabı; haberleşme sistemlerine giriş, analog/sayısal modülasyon ve demodülasyon; analog genlik, frekans ve faz modülasyonu; sayısal genlik kaydırmalı anahtarlama, frekans kaydırmalı anahtarlama ve faz kaydırmalı anahtarlama; çifttaraflı ve tektaraflı Laplace dönüşümü; z-dönüşümüne giriş; analog ve sayısal kontrol sistemlerine giriş, birinci derece ve ikinci derece sistemler, kapalı döngü sistemlerin kararlılığı; kök-yereğrisi yöntemi; frekans bölgesi yöntemleri ve bode çizimleri.