UNIV 112 / İLERİ PİLATES
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30-15:45

Kas gücünün geliştirilmesi, dayanıklılık, esneklik, duruş ve denge. Pilatesin ileri prensipleri. Nefes alma, kontrol, odaklanma, akış ve ritim.

UNIV 113 / TÜM VÜCUT EGZERSİZLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00-17:15

Bu Step platformu kullanarak kasın, kalça ve bacak çalıştırıp tüm vücudun geliştirilmesini sağlamak. Egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş yükselterek yağ yakılmasını hedeflemek. Müzikle birlikte yapılan hareketlerle nefes açmak, adelelerin esnekliğini arttırmak ve kuvvetlenmesini sağlamaktır.

UNIV 114 / GRUP FITNESS
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

: Step platformu ve dumbel kullanılarak kol, kalça ve bacak çalıştırarak tüm vücudun geliştirilmesini sağlamak. Egzersiz yoğunluğunu yavaş yavaş yükselterek yağ yakılmasını hedeflemek. Müzikle birlikte yapılan hareketlerle nefes açmak, adelelerin esnekliğini arttırmak ve kuvvetlenmesini sağlamaktır.

UNIV 117 / YOGA
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: TUESSaatler: 17:30-18:45

Yoga dersi, öğrencide fiziksel sağlık, zihinsel kontrol ve ruhsal huzuru bir bütün olarak geliştirmek üzere düzenlenmiştir. Yoga» kelimesi ile «Orijinal Yoga Sistemi» ifade edilmektedir. Derste “Orijinal Yoga Sistemi” uygulanmaktadır; diğer bir deyişle Sanskritçe orijinal Yoga metinlerinde yazıldığı hali ile değiştirilmeden ve sekiz basamaktan oluşan Yoga’nın tüm aşamaları ders süresince uygulanmaktadır. Yoga sadece orijinal şekilde uygulandığında, insan organizmasının tüm yönleri olumlu şekilde etkilenir ve gelişir. Yoga sadece teorik değil, aynı zamanda uygulamalı bir bilimdir. Dersin amacı; Yoga’nın fiziksel sağlığa, zihinsel kontrole ve ruhsal huzura olan pozitif ve bütünsel etkisini uygulamalı olarak göstermektir. Böylece bu yaşam tarzını öğrencinin okul ve okul sonrası hayatına da yerleşmesini sağlamaktır. > Yoga kişisel farkındalığı artırmak, odaklanmayı güçlendirmek, özgüveni artırmak ve duygusal kontrolü sağlamak için çok etkili bir bireysel gelişim aracıdır. > Sanskritçe Asana olarak adlandırılan duruşlar ile fiziksel kontrolün yanı sıra, nefes kontrolü, enerji kontrolü, konsantrasyon ve meditasyon aşamaları da ders süresince uygulanarak, öğrenci bedenden, zihine, zihinden zekaya ve zekadan öze doğru içsel bir yolculuğa çıkmaktadır. Yoga is not only a theoretical discipline, but also a practical one. The course objective is to demonstrate the positive and holistic effect of yoga on physical health, mental control and spiritual peace within a practice-based structure, and thereby ensure that students adopt this life style during and after their university studies. Yoga is an extremely effective personal development tool for increasing self-awareness, strengthening focus, elevating self-confidence, and developing emotional control. > In addition to poses and bodily control called Asana in Sanskrit, breath control, energy control, concentration and meditation stages will be practiced during the course, and the student will embark on an inner journey from the body towards the mind, from the mind towards the intellect and from the intellect towards the essence.

UNIV 118 / 
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: THURSSaatler: 11:30-12:45

UNIV 119 / BALE (BAŞLANGIÇ)
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00-17:15

Bale tekniğinde temel beceriler eğitimi. Bale pozisyonlarının ve temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Bar, yer ve orta hareketleri. Duruş, koordinasyon, kontrol, vücut çizgileri, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

UNIV 119 / BALE (BAŞLANGIÇ)
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: MONSaatler: 14:30-15:45

Bale tekniğinde temel beceriler eğitimi. Bale pozisyonlarının ve temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Bar, yer ve orta hareketleri. Duruş, koordinasyon, kontrol, vücut çizgileri, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

UNIV 120 / BALE (ORTA-ALT SEVİYE)
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00-17:15

Bale tekniğinde temel beceriler eğitiminin devamı. Temel bale egzersizlerinin klasik müzik eşliğinde uygulanması. Ayak ve üst vücut hareketleri, dönüşler ve zıplamalar. Koordinasyon, vücut kontrolü, çeviklik, esneklik, denge, kas gücü, müzikalite, ritim duygusu ve estetik anlayışının gelişimi.

UNIV 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: TUESSaatler: 11:30-12:45

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

UNIV 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: TUESSaatler: 13:00-14:15

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.

UNIV 123 / KARİYER PLANLAMASI VE YÖNETİMİ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30-15:45

Bu ders öğrencilerin kariyer planlaması ve yönetimi sürecini anlayarak bilinçli bir şekilde iş, meslek ve eğitim tercihleri yapabilmelerine destek olmayı hedeflemektedir. Bu ders sayesinde öğrenciler ilgi alanları, kişilik özellikleri ve değerleri gibi konularda farkındalık geliştirerek kendilerini daha iyi tanıyacak; kendileriyle ilgili bu bilgileri kullanarak iş, meslek, kariyer ve eğitim seçimleri konusunda doğru tercihler yapabilmeyi, kendilerine kariyer hedefleri koymayı ve bu hedeflere ulaşmak için strateji geliştirmeyi öğreneceklerdir.

UNIV 124 / BALE (Orta Seviye)
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 14:30-15:45

Orta seviye bale tekniğinde uygulamalı eğitimin devamı. Stüdyoda klasik müzik eşliğinde yerde, barda ve ortada bale egzersizlerinin pratiği. Isınma, esneme, yükselme egzersizleri, dönüşler ve zıplamalar. Dayanıklılık, çeviklik, esneklik, denge ve müzikalitenin geliştirilmesi.

UNIV 125 / SATRANÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: MONSaatler: 16:00-17:15

Tek bir hedefe yönelme becerisini, hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak; en iyi kararı verebilme becerisini geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

UNIV 127 / ORTA SEVİYE SATRANÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: MONSaatler: 17:30-18:45

Tek bir hedefe yönelme becerisini, yani hedef belirleme ve o hedefe ulaşmak için çabalama becerisini geliştirmek; Mantıksal, kurgusal ve eleştirel düşünme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Hayal gücü ve yenilikçi düşünebilmeyi, seçenekler arasından karar verme becerisi kazandırmak ve geliştirmek; Verilen bir kararın sonuçlarına katlanmak kültürünü bireylere kazandırmak; Bağımsız, tek başına karar alma ve bu kararı uygulama sorumluluğu kazandırmak; Alınan kararların sonuçlarını kestirebilme, öngörebilme ve sonuçları tahmin edebilme becerisi kazandırmak; İçsel motivasyonu arttırmak, en iyi kararı verebilme becerisi geliştirmek ve optimizasyon kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek; Kazanma ve kaybetme kavramlarının öğrenilmesini sağlamak, hangi koşullarda kazanım elde edilebileceğini, hangi nedenlerle kaybedilebileceğini sorgulamayı öğretmek; Düşünme, araştırma, sorgulama ve karar verme becerilerini geliştirmek; Konsantrasyonun geliştirilmesi; Sabırlı olmayı öğretmek; Planlama yeteneği ve analiz kabiliyetini arttırmak; Kişide olan bu potansiyelin açığa çıkmasını ve geliştirilmesini sağlamak. Başlangıç seviyesinden farklı olarak, orta seviyede aşağıdaki konular işlenecektir: Satrançla İlgili Genel Kültür Bilgileri, Çift Yönlü Saldırı (Tüm taşlar ile) ve Açmaz, Açarak Saldırı ve Açarak Çifte Şah Çekme, Savunmanın Kaldırılması ve Saptırma, Işın(x-ray) Teması ve Son Sıra Zayıflığı, Hat açmak ve Hat Kapatmak, Ara Hamle ve Yönlendirme, Blokaj ve Zugzwang, Taktik Kavramlar ile İlgili Karışık Test, İki Hamlede Mat Çalışmaları, Merkez,Taşların Gelişilmesi ve Şahın Güvenliğe Alınması, Plan Kurma Çalışmaları,Taşların Konumu ve İşlevliği , Varyant Hesaplama ve İleriyi Düşünme Egzersizleri, Tematik Maç Analizleri

UNIV 131 / BRİÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: TUESSaatler: 16:00-17:15

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

UNIV 131 / BRİÇ
Dönem: Fall 2019Kredi 1Günler: WEDSaatler: 16:00-17:15

Briçe giriş. Briçin temel kavram ve prensipleri; el değerlendirme, açılış konuşmaları, açılış konuşmalarına cevaplar, rakip konuşmalara cevaplar, değişik konvansiyonlar. Dekleranın oyunu planlaması, deklerana karşı savunma oyunu, defoslar.

UNIV 151 / CREATIVITY & ENTREPRENEURSHIP
Dönem: Fall 2019Kredi 1

Businesslife after graduation: Expectations vs Reality: There are common expectations and the realities you will face after graduations. So, be prepared for the realities by learning how to be creative and entrepreneurial.