CAMM 604 / HÜCRESEL VE MOLEKÜLER İMMÜNOLOJİ I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 9:00:00-12:00:00

Bu dersin amacı moleküler ve hücresel immünolojinin temel kurallarının ayrıntılarıyla öğretilmesidir. Ders güz döneminde işlenen CAMM 604 numaralı “Cellular and Molecular Immunology - 1” dersinin, allerji ve tümör immünolojisi gibi özelleşmiş konuları kapsayan ayrıntılı bir versiyonudur. Öğrenciler programlanmış her konu için bir sunum hazırlayacaklar ve ders her bir konunun tartışılmasıyla etkileşimli olacaktır. Öğrencilerin değerlendirilmesi sunumlardaki performansları ve tartışmalara katılımları temelinde yapılacaktır.

CAMM 609 / İLAÇ TEPKİLERİNİN FARMALOJİKAL ANALİZİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: WEDSaatler: 15:30:00-17:30:00

İlaçların biyolojik sistemlerde etkilerini nasıl gösterdiğini anlamak ve ilaç tepkisini ölçmek, ilaç keşfi sürecinin ayrılmaz parçalarıdır. Bu derste amaç, alıcı teorisini tanıtmak ve temel yöntem ve uygulamaların uygulanmasına izin vermektir. Kursun sonunda öğrenciler ilaç yanıtının farmakolojik bir analizini yapabilecektir.

CAMM 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Dönem: Fall 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

CFIN 501 / FİNANSAL YÖNETİM I
Dönem: Fall 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Paranin zaman degeri ve indirgenmis nakit akisi modeline giris; firmanin hisse degerinin azami olcude arttirilmasi; finansal varliklar, borclar ve hisse degerinin fiyatlandirilmasi; proje finansmani; risk ve getiri orani; yatirim maliyeti analizi; finansan saglama model ve teknikleri.

CHBI 201 / KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDE TEMEL İLKELER VE HESAPLAMALAR
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 and CHBI 100 or consent of the instructor

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHBI 300 / BİYOKİMYA
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: Chem.102 and ENGR 201 or consent of instructor. Co-requisites: Must be taken with CHBI 300L

Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 301 / AKIŞKANLAR MEKANİĞİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: (MATH. 204 and CHBI. 201) or consent of the instructor

Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

CHBI 302 / ISI TRANSFERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of instructor

Isı transferinin temel prensipleri. Kondüksiyon, konveksiyon ve radyasyon. Faz değişikliğinde ısı transferi. Kimya ve biyoloji mühendisliği süreçlerine uygulamaları.

CHBI 303 / KÜTLE TRANSFERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: CHBI. 301 or consent of the instructor

Kütle transferinin temel prensipleri. Difüzyon, konvektiv ve interfaz kütle transferi. Ayrıştırma süreçlerinin prensipleri, kararlı hal paralel ve ters akım sürekli temas cihazlarında kütle balansı, sürekli temas cihazlarının tasarımı, distilasyon, abzorpsiyon

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: MONSaatler: 10:00:00-12:45:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 402 / KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: WEDSaatler: 10:00:00-12:45:00Ön Koşullar: CHBI. 307 and CHBI. 308 and (CHBI 309 or CHBI 408) or consent of the instructor

Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 / PROSES VE ÜRÜN TASARIMI
Dönem: Fall 2019Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00Ön Koşullar: (CHBI. 307 or CHBI 303 and CHBI. 308) or consent of the instructor

Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 405 / POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 415 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 418 / BİYOKİMYA MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MBGE 300 or CHBI 300 or consent of the instructor

Biyoproses mühendisliği esaslarının ayrıntılı işlendiği biyoteknoloji dersi. Fermantasyon, memeli hücre kültürü, sürekli üretim süreci, biyolojik temel işlemler, sentetik biyoloji konuları. CHBI 491’de biyolojik üretim süreci tasarlamak isteyen öğrencilerin alması özellikle tavsiye edilir.

CHBI 491 / PROJE
Dönem: Fall 2019Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: CHBI. 403 or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

CHBI 501 / TAŞINIM OLAYLARI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Akışkanlar mekaniği; momentum transferi ve hız dağılımları; sabit sıcaklıktaki sistemlerde enerji ve kütle transferi; sıcaklık ve konsantrasyon dağılımları; kimyasal tepkimeler içeren kütle transferi; kimyasal ve biyolojik sistemlere uygulamaları.

CHBI 502 / İLERİ REAKSIYON MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

CHBI 503 / İLERİ TERMODİNAMİKLER
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Klasik termodinamik, entalpi, entropi, serbest enerji, denge konumlari, istatistik termodinamige giris, malzemele ozelliklerinin tanimlanmasi. Kinetik surecler. Isi, kutle ve enerji difuzyonu. Dinamik surecler ve donusumler.

CHBI 505 / POLIMER MÜHENDISLIĞI
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Kuçük moleküllerle polimerlerin farklılıkları, termosetler, termoplastlar, moleküler yapı ve özellikler arasındaki ilişkiler, belli başlı polimerler, çok moleküllü yapılar, kompozıtler, kopolimerler.

CHBI 510 / ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: MONSaatler: 9:30:00-12:00:00

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 518 / 
Dönem: Fall 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

CHBI 590 / SEMİNER
Dönem: Fall 2019Kredi 0Günler: TUESSaatler: 14:30:00-15:30:00