ECON 102 / MAKROEKONOMİYE GİRİŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-11:15:00Ön Koşullar: ECON 101 or ECON 100

Bir bütün olarak ulusal ekonomi analizine giriş; ulusal çıktı, işsizlik, enflasyon ve faiz oranlarının belirleyicileri gibi makroekonomik konulara genel bakış; belli başlı makroekonomik modeller ve makroekonominin temel ilkelerinin Türkiye ve diğer ülkelerden örneklerle incelenmesi; konjonktür dalgalanmaları ve istikrar politikaları; uzun vadeli ekonomik büyüme; para ve para politikası; kamu harcamaları, vergiler ve maliye politikası.

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

ELEC 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: ELEC 100 and ACWR 101

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ELEC 391 / YAZ STAJI II
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: (ELEC 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüstri tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

EMED 600 / ACİL TIP
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

İntörnler, sorumlu öğretim üyesi, uzman doktor ve hemşirelerin gözetimi altında, hastaların ilk değerlendirilmesinde ve tedavisinde aktif rol üstelenirler ve çok çeşitli hasta, hastalık ve prosedür ile karşılaşırlar. İntörnler hastaların ilk başvuru anından itibaren hastanın değerlendirilmesi, tetkiklerin istenmesi, tanı ve tedavi basamaklarında önemli deneyimler kazanırlar. İntörnler, acil serviste hastaların aciliyet düzeylerini tanımlar ve triaj prensiplerini öğrenirler. Acile başvuran hastaların sorumluluğunu alarak; anamnez, fizik inceleme, tanı ve tedavi aşamalarında deneyimlerini artırırlar. İntörnler, dahili ve cerrahi acil hastalıkların tanı, ayırıcı tanı ve ilk tedavi yaklaşımları ile, idrar sondası, N/G sonda takma, kan örneği alma, entübasyon gibi temel girişimleri öğrenirler. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

ENGR 200 / MÜHENDISLER IÇIN OLASILIK VE RASSAL DEĞIŞKENLER
Dönem: Summer 2019Kredi 4Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00Ön Koşullar: MATH. 106 or consent of the instructor

Olasılığa giriş, kümeler, koşullu olasılık, toplam olasılık kuramı ve Bayes kuralı; bağımsızlık, sayma; ayrık rastgele değişkenler, rastgele değişken fonksiyonları, beklenen değer, ortalama ve değişinti; sürekli rastgele değişkenler, olasılık yoğunluk fonksiyonları; çoklu rastgele değişkenler, türetik dağılımlar, istatistiğe giriş, veri işleme, örnekleme dağılımları, ortalama, değişinti ve orantılarla ilgili çıkarımlar; eğri oturtma ve bağlanım.

ENGR 291 / YAZ STAJI I
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

ENGR 350 / MÜHENDİSLİKTE SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-12:45:00Ön Koşullar: COMP 110 / COMP 130 / COMP 131

MÜHENDİSLİKTE SEÇİLMİŞ KONULAR

ETHC 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 11:30:00-12:45:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHC 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHC 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHC 105 / ETİK VE GÜNDELİK YAŞAM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Özgürlüğü, adaleti, eşitliği, hakları, iyi, kötüyü, yargılamaları, ve ayırımcılığı, köşedeki bakkaldan başlayıp bir doktorun muayene odasına, bir mahkeme salonuna, ya da okuldaki sınıfa kadar giden gündelik hayatımızda nasıl yaşıyoruz? Gündelik ilişkilerimizde etik düşünme yolları, etik teorilerin zenginleştirilmesi, ve eleştirilmesi. Felsefe tarihinde varolan etik teorilerin incelenmesi, çeşitli etik düşünme biçimleri, ezberlenmiş düşünmeden yaşadığımız alışkanlıklarımızın sorgulanması. Teori ve pratik arasında verimli bağlantılar kurmak için, felsefe tarihinin Plato, Aristo, Mill, Kant, Nietzsche, Marx, Arendt, Sartre, ve de Beauvoir gibi düşünürlerinin teorileriyle ilişkilendirerek daha fazla etik düşünme yolları yaratmaya yönlendirme.

ETHC 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHC 113 / ETİK TEMELLERİN ARAYIŞI
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Hayatımızı inceleyebilecek becerileri kazandıracak etik düşünceye tarihsel bir giriş. Çeşitli metinler üzerinden etiğin temel problemleriyle tanışma. Etik problemler hakkında eleştirel okuma, düşünme ve yazma. Plato, Aristotle, Descartes, Kant and Nietzsche rehberliğinde bilgi teorisi, etiğin temelleri, etik sorumluluk ve etik teorilerin eleştirilerini inceleme.

ETHR 500 / BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ İLE ARAŞTIRMA VE YAYIN ETİĞİ
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konulu seminer serisi.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 201 / ALMANCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00

Almanca bilmeyen öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin tanıtılması ve de Alman kültürüne giriş yapılması. Öğrencilere temel konularda basit soru ve yanıt kalıplarının öğretilmesi. Gündelik ihtiyaca yönelik iki yönlü konuşmanın geliştirilmesi. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ilk yarısına denk gelir.

GERM 202 / ALMANCA II: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00Ön Koşullar: GERM. 201 or consent of the instructor

Almanca seviyesi düşük öğrencilerin dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini geliştirmeye yönelik. Alman kültürü ile ilgili bilgileri artırmayı amaçlayarak öğrencilerin rutin durumlarda sade bir şekilde iletişim kurabilmesine olanak tanır. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması A1 düzeyinin ikinci yarısına denktir.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 1Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 14:30:00-15:45:00Ön Koşullar: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

HIST 450 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Ders belirli tarihsel konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınmasını içermektedir.

HSGN 655 / HEMŞİRELİKDE METODOLOJİ
Dönem: Summer 2019Kredi 4Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste, nicel araştırma metodolojisi ve tasarımları (deneysel - yarı deneysel desenler, vaka kontrol, kohort, kesitsel çalışma), güç analizi, örnekleme yöntemleri, randomizasyon, veri toplama teknikleri, istatistiklere karar verme, araştırmada model ve kuram kullanımı ve araştırma - yayın etiği konuları yer alır.

HSGN 657 / VERİ ÇÖZÜMLEME YÖNTEMLERİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Bu derste orta ve ileri düzey istatistiksel yöntemler ve istatistiksel analiz sonuçlarının yorumlanması, örneklem büyüklüğü ve güç analizi, normallik analizi, parametrik ve parametrik olmayan testler, basit korelasyon analizi, basit doğrusal regresyon analizi, çok değişkenli doğrusal regresyon analizi, lojistik regresyon analizleri, path analizi ve geçerlik ve güvenirlik analizleri konuları yer alır.