SI 391 / UYGULAMALI ÇALIŞMA VE STAJ
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğrenciler, şirket ortamında pratik bilgi kazanır ve yerinde mesleki uygulama yaparlar. Staj, Akademik Programların hazırladıkları "Staj Yönetmeliği" ne göre yapılır.

SI 491 / UYGULAMALI ÇALIŞMA VE STAJ
Dönem: Summer 2019Kredi 0Saatler: 0:00:00-0:00:00

Öğrenciler, şirket ortamında pratik bilgi kazanır ve yerinde mesleki uygulama yaparlar. Staj, Akademik Programların hazırladıkları "Staj Yönetmeliği" ne göre yapılır.

SOCI 100 / SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 13:00:00-14:15:00

Toplum bilimiyle ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yaklaşımlara giriş. Sosyal, kültürel ve politik sistemler ve yapılar ve sosyal çatışma ve sosyal kurumlar üzerinde durur. Tartışılacak konu başlıkları arasında, aile, eğitim, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, toplumsal sınıf, ekonomi, örgütler, sosyal gruplar, yaşlanma ve kuşaklar yer alır.

SOCI 350 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURS*Saatler: 9:30:00-13:20:00

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 351 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00Ön Koşullar: SOCI. 100

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOSC 110 / DEVLET VE TOPLUM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Devlet ve toplum ilişkilerine disiplinlerarası bir bakış. Devlet ve toplumun tanımları ve ikisi arasındaki ilişkinin irdelenmesi. Vatandaşlık kavramı, devletin güvenlik, hukuk, toplumsal refah, eğitim, din ve kültür kurumları ile vatandaşlarıyla ilişkisi. Tarihten, Türkiye?den ve diğer ülkelerden örnekler.

SOSC 110 / DEVLET VE TOPLUM
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 8:30:00-9:45:00

Devlet ve toplum ilişkilerine disiplinlerarası bir bakış. Devlet ve toplumun tanımları ve ikisi arasındaki ilişkinin irdelenmesi. Vatandaşlık kavramı, devletin güvenlik, hukuk, toplumsal refah, eğitim, din ve kültür kurumları ile vatandaşlarıyla ilişkisi. Tarihten, Türkiye?den ve diğer ülkelerden örnekler.

SPAN 201 / İSPANYOLCA I: BAŞLANGIÇ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: MON TUES WED THURSSaatler: 10:00:00-11:15:00

İspanyolca dilinde temel iletişim kurabilmeleri için yeni başlayan öğrencilere dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin verilmesi ve İspanyol kültürüne giriş. Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması: A1 düzeyinin ilk yarısı.

STAT 901 / YÖNETİM İSTATİSTİĞİ
Dönem: Summer 2019Kredi 2Günler: TUES*Saatler: 9:00:00-13:00:00

İstatistik yöntemlerinin yönetim problemlerinin çözümünde kullanılması, istatistik sonuçlarının hatalı kullanımı ile ilgili sorunların belirlenmesi, istatistiksel sonuçların anlamlarının açıklanması, normal dağılımlar, iki yönlü dağılımlar. Ortalamalara yönelimoluşumları, asimetrik dağılımlar, olasılıklar, ortalama veri ağırlıklarının tanımlanması, basit linear regresyon uygulamaları. Dersi alanlar konularla ilgili yazılım kullanarak uygulama yapabilirler. Uygulamalar finans, operasyonel alanlar ve pazarlamadan örnekler kullanılarak yapılacaktır.

SURG 600 / GENEL CERRAHİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Temel cerrahi tedavi prensiplerinin anlaşılması ve basit cerrahi becerilerin kazanılması. İntörnler; iletişim (anamnez, bilgilendirilmiş onam, sonuçların hastalarla/yakınlarıyla ve diğer hekimlerle paylaşılması, tedavi önerileri), tanı, tedavi, dokümantasyon alanlarında, denetim altında primer sorumluluk alacaklardır. İntörnler; hasta muayenesi, günlük vizitler, ameliyatlara katılım, kan alınması, transfüzyon, kanül ve kateter takılması, yara pansumanı, vizitlerde ve toplantılarda hastaların sunulması, hasta epikrizlerinin hazırlanması alanlarında sorumluluk alacaklardır. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

SURG 600 / GENEL CERRAHİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00

Temel cerrahi tedavi prensiplerinin anlaşılması ve basit cerrahi becerilerin kazanılması. İntörnler; iletişim (anamnez, bilgilendirilmiş onam, sonuçların hastalarla/yakınlarıyla ve diğer hekimlerle paylaşılması, tedavi önerileri), tanı, tedavi, dokümantasyon alanlarında, denetim altında primer sorumluluk alacaklardır. İntörnler; hasta muayenesi, günlük vizitler, ameliyatlara katılım, kan alınması, transfüzyon, kanül ve kateter takılması, yara pansumanı, vizitlerde ve toplantılarda hastaların sunulması, hasta epikrizlerinin hazırlanması alanlarında sorumluluk alacaklardır. (4 hafta; zorunlu gece ve haftasonu nöbetleri vardır).

TECH 505 / PROJE YÖNETİMİ
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 9:00:00-18:00:00

Projelerle strateji; organizasyonun projelerle entegrasyonu; proje tanımlama; maliyet ve zaman hesabı; proje ağı geliştirme ve planlama; CPM için LP yaklaşımı; PERT; kaynakları planlama; kaynakların dağılımı için matematiksel modelleme; proje zamanını azaltma; proje hızlandırma için matematiksel model; gelişim ve değerlendirme; kontrol süreci; proje kapanış denetim süreci; uluslararası projeler. Öğrencilerin şirketlerindeki ihtiyaçları sorgulayarak, özel teknoloji projeleri için temel proje yönetimi araçlarını kapsayan vaka analizleri.

TECH 513 / YENİ NESİL MHNDSLK TEKNOLJLRİ-ROBOTİK-NANOTEKNOLOJİ-SAĞLIK
Dönem: Summer 2019Kredi 3Günler: FRI*Saatler: 9:00:00-10:00:00

Gelecek mühendislik teknolojilerinin temelleri ve itici güçleri. Gelecek mühendislik yaklaşımlarına, sistemlerine ve çözümlerine genel bakış. Robotik, gelişmiş malzeme mühendisliği, kişiselleştirilmiş sağlık ve nano ilaçlar, disiplinler arası mühendislik yaklaşımları gibi ileri teknolojilere giriş. Gelecek mühendislik teknolojilerinin ve uygulamalarının dönüşümsel etkileri.

UNIV 121 / EFFECTIVE SPEAKING
Dönem: Summer 2019Kredi 1Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Bu derste kendini ve sesini yormadan, doğru noktalardan ses çıkarmak, konuşurken doğru organları harekete geçirmek (örneğin diyafram) üzerinde durulacaktır. Dünyanın bütün dillerinde temel olan fonetik bilimi ışığında konuşmanın doğru kalıba sokulması için uygulamalar yapılacaktır. Derslerin etkisiyle kısa sürede katılımcıların sözcük haznesi gelişecek; doğru sözcük seçme, seçtiği sözcüğü mümkün olan en doğru duyguyla aktarma konularında farkındalıkları ve becerileri artacaktır. Bu ders, öğrencilere kendilerini ifade yetisini geliştirme ve etkili konuşmanın temel ilkelerini deneyimleyerek öğrenme imkânını sunacaktır. Nefes egzersizleri, hazırlıklı/hazırlıksız konuşmalar, artikülasyon çalışmaları ders boyunca kullanılacak bazı yöntemlerdir. Türkçe verilmektedir.