Açıklama:

 (ECON 100: EKONOMİNİN İLKELERİ 
XOR (ECON 101: MİKROEKONOMİYE GİRİŞ 
AND ECON 102: MAKROEKONOMİYE GİRİŞ ))
OR ECON 110: EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ