ARHA 352 / 
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30:00-17:15:00

ARHA 410 / ARKEOLOJİK METOTLAR VE TEORİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:45:00Ön Koşullar: ARHA. 122

Bu ders arkeolojik alanın tasarımı ve uyarlanmasında kullanılan kuramsal yaklaşım ve veri analizini kapsar. Arkeologların, insanın kültür gelişimini anlatabilmek için geçmişe ait materyal kayıtlarını hangi ilkeler ışığında kullandıklarına odaklanır. Dersin araştırdığı diğer soru başlıkları: Arkeoloji nedir? Amaci nedir? Arkeologların çoğunlukla onayladıkları bir arkeolojik teori tutarlı bir bütüne sahip midir? Geçmişin yorumlanması ve anlamlandırılmasında en üretken kuramsal yaklaşımlar nelerdir? Günümüz arkeolojisinin sorunları ve arkeolojisinin amacı ve konularının zaman içerisinde uğradığı değişimler. Arkeoloji?nin diğer insani ve doğa bilimleriyle olan ilişkisi.

ARHA 433 / İSTANBUL 1453 - 1922
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Osmanlı dönemi İstanbul'unun mimari ve kentsel tarihinde önemli anlar. Kentin maddi ortamı ve sosyal ve politik kültürlerine vurgu yapan multidisipliner bir bakış açısı. Konular himaye, kentsel imge, anıtsallık, mahalle yaşamı, kamusal alanlar ve dünya ile kültürel ilişkiler içerir. İstanbul’daki tarihi yerlere ve anıtlara ziyaretler.

ARHA 437 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00

Yüzyıllar boyu Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki etkileşim. Osmanlının Avrupa"daki politik varlığı ve 15"inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürü üzerindeki etkileri. Bunu takip eden yüzyıllarda Avrupa"daki `Türk imajı"nın, farklı politik ittifaklarla ve farklı ekonomik menfaatlerle nasıl değişime uğradığı. 17"inci yüzyıldan başlayarak batıda Osmanlı"ya ilginin değişmesi, teknolojide batılılaşmanın gelişimi ve politik ve ekonomik ilişkiler karşısında sosyal hayat ve sanat.

ARHA 441 / ANADOLU PREHİSTORYASI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Anadolu uygarlıklarına Paleolitik Dönem’den ilk kentleşme dönemine kadar kronolojik ve tematik giriş. Avcı ve toplayıcı topluluklarına genel bir bakış; bu dönüşümün sosyal, biyolojik, kültürel ve sembolik sonuçlarını araştıran Neolitik'in gıda üreten popülasyonları üzerine bir modül; zanaat uzmanlığı, ev farklılaşması ve ortaya çıkan karmaşıklıklar gibi kavramlara giriş.

ARHA 454 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 458 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 8:30:00-11:15:00

Geç Roma'dan Bizans'ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.

ARHA 503 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ IV (OSMANLI-CUMHURİYET TÜRKİYESİ)
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUESSaatler: 11:30:00-14:15:00

Bu ders, Osmanlı sanatı ve mimarisine genel bir yaklaşımla yapılan bir giriş niteliğindedir. Erken Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve hatta çağdaş Türk sanatına kadar olan zaman dilimi incelenecektir.

ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: WEDSaatler: 14:30:00-17:15:00

Bu ders Türkiye ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi ve kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerden konuk olarak gelen müzecilik uzmanları tarafından verilmektedir. Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 532 / İSTANBUL 1453 - 1922
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 14:30:00-17:15:00

Osmanlı dönemi İstanbul'unun mimari ve kentsel tarihinde önemli anlar. Kentin maddi ortamı ve sosyal ve politik kültürlerine vurgu yapan multidisipliner bir bakış açısı. Konular himaye, kentsel imge, anıtsallık, mahalle yaşamı, kamusal alanlar ve dünya ile kültürel ilişkiler içerir. İstanbul’daki tarihi yerlere ve anıtlara ziyaretler.

ARHA 537 / AVRUPA VE OSMANLI İMPARATORLUĞU: YÜZYILLAR BOYU KÜLTÜREL KARŞILAŞMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: THURSSaatler: 11:30:00-14:15:00

Yüzyıllar boyunca Avrupa ve Osmanlı dünyası arasındaki ilişkiler. Avrupa?da Osmanlı varlığı ve 15?inci yüzyıldan başlayarak Avrupa kültürüne etkisi. Takip eden yüzyıllarda çeşitli politik ittifaklar ve ekonomik çıkarlarla değişen Avrupa?daki Türk imajı. 17?nci yüzyıldan itibaren Batı?da değişen Osmanlı çıkarları, teknoloji, sosyal hayat ve sanat dallarında politik ve ekonomik ilişkiler açısından Batıcılığın başlaması.

ARHA 541 / ANADOLU PREHİSTORYASI
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:15:00

Anadolu uygarlıklarına Paleolitik Dönem’den ilk kentleşme dönemine kadar kronolojik ve tematik giriş. Avcı ve toplayıcı topluluklarına genel bir bakış; bu dönüşümün sosyal, biyolojik, kültürel ve sembolik sonuçlarını araştıran Neolitik'in gıda üreten popülasyonları üzerine bir modül; zanaat uzmanlığı, ev farklılaşması ve ortaya çıkan karmaşıklıklar gibi kavramlara giriş.

ARHA 550 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: FRISaatler: 14:30:00-17:15:00

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

ARHA 558 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

ARHA 582 / DÖKÜMANTASYON VE KORUMA YÖNTEMLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MONSaatler: 14:30:00-17:15:00

Arkeolojik projelerde ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve metotların sunumu. Uygulamalı alan, obje ve batık dokümantasyonu ve rekonstrüksiyonu. Sualtı ve kara buluntularının korunmasında kullanılan teknikler.

ARTS 310 / OYUNCULUK VE DRAMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON*Saatler: 14:30:00-15:45:00

Oyunculuk teknikleri aracılığıyla kişiler arası etkileşim dinamiklerinin araştırılması. Bireysel yaratıcı düş gücünün geliştirilmesi, sahne ve metin çalışmaları.

ARTS 310 / OYUNCULUK VE DRAMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON*Saatler: 16:00:00-17:15:00

Oyunculuk teknikleri aracılığıyla kişiler arası etkileşim dinamiklerinin araştırılması. Bireysel yaratıcı düş gücünün geliştirilmesi, sahne ve metin çalışmaları.

ARTS 350 / SANAT'TAN SEÇ KONULAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUESSaatler: 8:30:00-11:15:00

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:45:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 100 / EDEBİYAT VE TOPLUM
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:15:00

Toplumsal düşüncelerin yaratıcı imgelem tarafından nasıl ifade ve temsil edildiğinin incelenmesi. Bir dizi edebi metin, film, görsel temsil ve belli bir tema ya da birbirine bağlı çeşitli temalarla ilgili yazılmış makalelerle tanışma. Feminizm, küreselleşme, göç, çevrecilik, postkolonyalizm, milliyetçilik gibi temalara odaklanma. Öğrencilerin yazılı ve sözlü iletişim becerileri, yaratıcılık ve sorgulama alışkanlığı ve eleştirel düşünme yeteneklerinin geliştirilmesi.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:15:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.

ASIU 102 / ÖTEKİ'Nİ KURGULAMAK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:15:00

"Öteki" kavramının incelenmesi. Bu terimin çoğunlukla, sosyal grupların kendi aralarında yarattıkları farklılıkları ve sınırları ortaya çıkarmak, ve içinde yaşanılan topluma ait görülmeyen insanları yabancılaştırmak amacıyla kullanılmasına değinilmesi. ?Öteki? Kavramının edebiyattaki temsillerine odaklanarak insanlığın belli bir dönem, mekan veya kültürel bağlamla sınırlı kalmaksızın ?yabancı? Ve ?bilinmez? Olana duyduğu ilginin nedenlerinin irdelenmesi. ?Öteki? Kavramının farklı dönem ve kültürlerde politik, dini, coğrafi, cinsiyet, etnisite ve ırk söylemleri bağlamında nasıl kurgulandığı ve algılandığının tartışılması. Kimlik arayışında öteki ve ötekileştirmenin rolününün sorgulanması.