COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: COMP 100 or COMP. 131 or 130 consent of the instructor

Java dili kullanarak nesne yönelimli programlama. Veri türleri, ifadeler, denetim deyimleri, dizeler, diziler. Sınıflar, nesneler, yöntemler, aşırı yükleme, değişken kapsamı, bellek. Özyineleme. Kalıtım, çok biçimlilik, soyut sınıflar, arayüzler, gömülü sınıflar, isimsiz sınıflar. Kural dışı durum işleme. Dizeler ve düzenli ifadeler. Dosya G/Ç. Üreysel koleksiyonlar. Üreysel sınıflar ve yöntemler. Lambdalar ve akışlar. Olay güdümlü programlama. Çoklu kullanım.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 198 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Saatler: 0:00:00-0:00:00Ön Koşullar: COMP 132 or consent of the instructor

Dersin amacı nitelikli mühendislik öğrencilerine lisans eğitimlerinin bir parçası olarak kendilerinin eğitim vereceği bir deneyim kazandırmaktır. Dersin öğrencileri COMP130 Programlamaya Giriş dersinin “section”larında öğretmenlik yapmaktadırlar. Öğrenciler Java programlama dili kullanarak; fonksiyonel ayrıştırma, kontrol komutları, metotlar, özyineleme, dizgiler, dizilimler, soyut veri tipleri, kural dışı durumlar ve görsel kullanıcı ara yüzleri gibi modern programlamanın temel konularını öğretirler.

COMP 201 / BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE PROGRAMLAMA
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: COMP 132

Bu ders, C'yi kullanarak bilgisayar sistemlerinde ve makine programlarında kullanılan ilkelerin ve sağlam bir şekilde anlaşılmasını sağlar. Bu amaca yönelik olarak, öğrencilere C dilinin temel konuları ve programların mikroişlemci düzeyinde nasıl oluşturulduğu ve yürütüldüğü hakkında derinlemesine bir bakış açısı ve programlama deneyimi sağlayan çok çeşitli konuları kapsar. Ele alınan konular: Bit işlemleri. Tamsayı gösterimleri, Tam sayı aritmetiği. Kayan nokta. Dizgiler, İşaretçiler ve Diziler. Fonksiyonlar, Yığıt ve Yığın. Yapılar. Programların makine düzeyinde gösterimleri., Bellek sıradüzeni, önbellekler, diskler ve yerel özellik. Kod eniyileme, ayıklama ve profilleme. Dinamik Bellek Atama. Statik bağlama. Nesne dosyaları, simgeler ve simge tabloları. Ortak kütüphaneler ile dinamik bağlama.

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: (COMP. 106 or INDR 201) and (COMP. 131 or COMP 130 or COMP 132)

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 10:00:00-11:10:00Ön Koşullar: COMP. 200 or COMP 201 and COMP 202

Programlama dilleri kavramları. Fonksiyonel programlama, soyut temsil, kapsülleme, tip sistemleri, değişken değeri, parametre geçirme, veri saklama, çalışma-zamanı depolama, bellek, yığıt, yığın, yorumlayıcılar. Yorumlayıcı gerçekleme. Veri temsilleri, kümeler, sözdizimi, anlam, davranış tanımlama ve gerçekleme.

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: COMP 132 and COMP. 202 or consent of the instructor

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 304 / İŞLETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: (COMP. 132 and (COMP. 303 or Comp 200)) or COMP 201 or consent of the instructor

İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.

COMP 305 / ALGORİTMALAR& KARMAŞIKLIK
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: COMP 202 and (ENGR 200 or ENGR 201 or MATH 211)

İleri algoritma konuları ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Rasgele algoritmalar. Fırsatçı algoritmalar. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Doğrusal programlama. giriş. NP-completeness kavramına giriş. İleri çizge algoritmaları. Turing makineleri ve hesaplama modelleri NP-complete indirgeme.

COMP 306 / VERİ-TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerinin kavramsal ve pratik yönleri. Öğeler ve öğeler arası ilişkilerin modellenmesi, ilişkisel model, ilişkisel cebir, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), normal formlar ve normalleştirme, işlem yönetimi, çizelgeleme ve serileştirilebilme, koşut zamanlılığın denetimi ve kilitleme, dizinleme, veritabanlarında güncel eğilimler ve NoSQL.

COMP 410 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme.

COMP 423 / OTONOM ARAÇLAR İÇİN BİLGİSAYAR İLE GÖRME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 16:00:00-17:10:00

Otonom sürüş için bilgisayarla görme alanında ana problemler, yaklaşımlar, veri kümelerini değerlendirme ölçütleri, derinlik / hareket tahmini, yerelleştirme, haritalama, boş alan tahmini, nesne algılama / izleme, semantik / örnek bölümleme ve uçtan uca sürüş öğrenimi.

COMP 427 / HESAPLAMALI GÖRÜNTÜLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 11:30:00-12:40:00Ön Koşullar: MATH 107 and ENGR 200 or consent of the instructor

Hesaplamalı görüntülemedeki temel kavramlar ve son gelişmeler: imge oluşumu, pozlandırma ve yüksek dinamik aralıklı görüntüleme, gürültü ve renkli imge süzgeçleme, gradyan alanında imge işleme, odak istifleri ve odak(sızlık)tan derinlik, ışık alanları, ters evrişim, kodlanmış görüntüleme, evrişimsel sinir ağları and görme transformatörleri, derin üretici modeller ve uygulamaları.

COMP 434 / BİLGİSAYAR VE AĞ GÜVENLİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 13:00:00-14:10:00

Bilgisayar güvenliği teknikleri, geleneksel şifreleme, açık anahtarlı şifreleme sistemi, anahtar yönetimi, ileti doğrulama, kıyım fonksiyonu ve algoritmaları, sayısal imza, doğrulama protokolleri, erişim denetim mekanizmaları, ağ güvenlik pratiği, TCP/IP güvenliği, Web güvenliği, SSL, hizmeti-engelleme saldırıları, izinsiz giriş sezme, virüsler.

COMP 437 / AKILLI KULLANIM BİLGİSAYAR ARAYÜZLERİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 14:30:00-15:40:00Ön Koşullar: (COMP. 125 or COMP. 131) or consent of the instructor

Akıllı İnsan-Bilgisayar Arayüzleri'nin bilgisayarlı görme, öğrenme, örüntü tanıma, yapay zeka teknolojileri kullanarak tasarımı, gerçekleştirimi, test edilmesi. Destekleyici metodlar (sınıflandırma, regresyon, çok kipli bilgi birleştirme, nesne tanıma); teknolojiler (bakış takibi, hareket tanıma); donanımlar (dokunsal araçlar, kalem temelli bilgi giriş araçları, kamera ve mikrofon dizileri).

COMP 438 / PEKİŞTİRMELİ ÖĞRENME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 13:00:00-14:10:00Ön Koşullar: COMP 341 and ENGR 421 or consent of the instructor

Pekiştirmeli Öğrenme Kavramları, Markov Karar Süreçleri, Bellman Denklemleri, Değer ve Politika Yinelemesi, Q-Öğrenme ve SARSA, Toplu Pekiştirmeli Öğrenme, Politika Tabanlı ve Aktör-Kritik Yaklaşımları, Derin Q-Öğrenme, Derin Politika Gradyan ve Aktor-Kritik Yöntemleri, Model Tabanlı Pekiştirmeli Öğrenme, Keşfetme ve Kullanma Ödünleşmesi, Uygulamalar ve Güncel Konular

COMP 442 / DOĞAL DİL İŞLEME
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 14:30:00-15:40:00

Doğal dil işlemede temel kavramlar ve güncel araştırmalar. Dil verilerini işleyen algoritmalar. İnsan dilinin bilişimsel özellikleri. Bicımbirimsel, sözdizimsel ve anlamsal seviyelerde analiz. Büyük derlem kullanımı, istatistiksel analiz ve öğrenme algoritmaları gibi modern sayısal tekniklerin öğrenme, anlam belirsizliği, cümle çözümleme gibi problemlere uygulanması. Otomatik tercüme ve soru cevaplama gibi uygulamalar.

COMP 448 / MEDİKAL GÖRÜNTÜ ANALİZİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: TUES THURSSaatler: 10:00:00-11:10:00

Görüntüleme yöntemleri. Uygulamalar ve zorluklar. Medikal görüntü bölütlemesi. Öznitelik çıkarma. Medikal görüntü sınıflandırması. Medikal görüntüler için derin öğrenme. Evrişimsel sinir ağları. Tam evrişimli ağlar. Üretken çekişmeli ağlar. Çoklu-örnek öğrenme. Vaka çalışmaları.

COMP 491 / BİTİRME PROJESİ I
Dönem: Spring 2023Kredi 4Günler: TUES THURSSaatler: 8:30:00-9:40:00Ön Koşullar: (COMP. 202 and COMP. 302) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir bilgisayar mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine de ağırlık verilir.

COMP 510 / BİLGİSAYAR GRAFİĞİ
Dönem: Spring 2023Kredi 3Günler: MON WEDSaatler: 16:00:00-17:10:00Ön Koşullar: COMP. 202 or consent of the instructor

Üç boyutlu bilgisayar grafiği kuramı ve uygulamaları. Grafik sistemleri ve modelleri; geometrik gösterimler ve dönüşümler; grafik programlama; girdi ve etkileşim; bakma ve izdüşüm; bileştirme ve karıştırma; ışıklandırma ve renk modelleri; tonlama; doku yapıştırma; canlandırma; görsel gerçekleme; sıradüzensel ve nesne yönelimli modelleme; sahne çizgeleri; 3B geriçatım ve modelleme