Koç Üniversitesi Çekirdek Programı Hedefleri

– İnsan bilgisinin özünde bir bütün olduğunu kavramak

– Farklı akademik disiplinler arasında köprüler kurabilmek

– Eleştirel ve analitik düşünme becerilerini geliştirmek

– Farklı alanlar arasında işbirliğine ilham vermek

– Mesleki kaygılar tarafından sınırlandırılmadan araştırmacı ve entelektüel faaliyetlerde bulunmak

– Üniversite ve toplum arasında bir köprü görevi üstlenmek

– Türkiye ve tüm dünyanın sahip olduğu sanatsal ve kültürel mirasın değerini kavramak

– Farklı geçmiş deneyimlere sahip bireyler arasındaki işbirliğini kolaylaştırmak ve teşvik etmek

– İletişim becerisi yüksek etkin liderler yetiştirebilmek