Program KÜSEF Topluma Katkı ve Liderlik Sertifikası
Danışman Gonca Ongan
Toplam Ders Sayısı 5
Ortak Çekirdek Ders Sayısı 1
Ortak Çekirdek Dersi 1 MGMT 310
Min. Seçmeli Ders Sayısı 4
Aşağıda sıralanan 5 seçmeli dersten bir tanesi alınmalıdır:
Seçmeli 1 INTL 360
Seçmeli 2 * SOCI 205 * Bu dersi yalnızca Mühendislik ve Fen Bölümleri Anadal öğrencileri seçebilir.
Seçmeli 3 MGMT 311
Seçmeli 4 MGMT 360
Seçmeli 5 MGMT 431
Seçmeli 6 MKTG 350 (Special Topics In Marketing: Corporate Responsibility and Reputation)
Seçmeli 7 MKTG 432 / MGMT 432
Farkındalık (Awareness) grubundan 2 ders ve Yöntemler (Tools) grubundan 1 ders ya da Farkındalık grubundan 1 ders ve Yöntemler grubundan 2 ders seçilebilir
Farkındalık Grubu Dersleri
Seçmeli 8 SOCI 305 (Önkoşul: SOCI 100 veya SOCI 101 veya SOCI 102 veya SOCI 103 veya okutman onayı)
Seçmeli 9 SOCI 321
Seçmeli 10 MAVA 445 (Önkoşul: MAVA 102 veya okutman onayı)
Seçmeli 11 INTL 360
Seçmeli 12 MGMT 360
Seçmeli 13 MGMT 431
Seçmeli 14 INTL 435
Seçmeli 15 PHIL 382
Seçmeli 16 LAW 328
Seçmeli 17 CHBI 411 (Önkoşul: CHBI 204 veya okutman onayı)
Yöntemler Grubu Dersleri
Seçmeli 8 INTL 465
Seçmeli 19 MAVA 311
Seçmeli 20 MGMT 350 (Managing and Leading Organizations)
Seçmeli 21 MGMT 412 / ENGR 401
Seçmeli 22 MGMT 450 (Strategic Management) (okutman onayı)
Seçmeli 23 MGMT 458 (okutman onayı)
Seçmeli 24 MKTG 450 (Brand Value Creation and Maximization) Önkoşul: MKTG 201 veya okutman onayı
Seçmeli 25 INDR 486
Seçmeli 26 MGMT 345 & MGMT 346 (İki ders de 1,5 kredidir. Güz döneminde açılan MGMT 345 dersi, Bahar döneminde açılan MGMT 346 dersinin önkoşuludur)
Seçmeli 27 MKTG 432 / MGMT 432
Önerilen Ortak Çekirdek Dersleri
RCC 1 SOSC 101
RCC 2 SOSC 105
RCC 3 SOSC 110
RCC 4 ETHR 100
RCC 5 ETHR 101
RCC 6 ETHR 103
RCC 7 ETHR 104
RCC 8 ETHR 106
RCC 9 ETHR 109
RCC 10 SCIE 107
Önerilen UNIV 101 Seminerleri
Önerilen seminerler her dönem KÜSEF tarafından duyurulacaktır.
NOTLAR:

1. Listedeki eş kodlu dersler sadece bir bölüm için sertifika yükümlülüğüne sayılır.

2. Öğrenciler, KÜSEF kurulunun onayladığı durumlarda listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.

3. Öğrenciler, dersin okutmanından ve KÜSEF kurulundan onay almak koşuluyla; seçmeli bir ders yerine seçmeli ders ile bağlantılı “bağımsız bir çalışma dersi” alabilirler.

4. Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerden sadece bir Erasmus dersi sertifika programı için sayılabilir.