Ortak Görevlendirmelerde Kural ve Yönergeler

  1. Bir öğretim üyesi, üniversitenin iki ayrı programında ortaklaşa görevlendirilebilir. Bu programlar, iki farklı fakültenin ya da yüksekokulun programı olabileceği gibi, biri bir fakülteye diğeri ise bir yüksekokula ait bir program olabilir.
  2. Ortak görevlendirme süreci dekanlar/direktörler ile öğretim üyesinin karşılıklı anlaşıp, provosta yazılı talepte bulunulması başlar. Talep, provost tarafından incelenerek, sözleşme yapılmak üzere rektöre önerilir.
  3. Ortak görevlendirmede temel kriter; öğretim üyesinin her iki programı da zenginleştirici ve kuvvetlendirici yönde fayda sağlayıcı ve istekli olmasıdır.
  4. Ortak görevlendirilen öğretim üyesinin araştırma alanı, her iki programın da kesiştiği disiplinlerarası konulardır.
  5. Ortak programlardan biri,  birincil program olarak belirlenir. Öğretim üyesinin idari görevleri, genellikle, birincil program ile bağlantılıdır.
  6. Ortaklaşa görevlendirilen öğretim üyesi, her iki programın da öğretim yükümlülüklerini, iş sözleşmesinde belirtilen oranlar doğrultusunda yerine getiririr. İki fakülte/yüksekokul söz konusu olduğunda durumlarda, ders verme konusunda öncelik, birincil programın dekan/direktöründedir.
  7. Birincil programın dekan/direktörü öğretim üyelerinin yıllık değerlendirme, izin ve atamalarında, diğer programın dekan ve direktörünün görüşünü de dikkate alarak bir değerlendirmede bulunur.