9.02.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme ile, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 54. Maddesi, öğrenciler ile ilgili disiplin süreçlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir. Bugüne kadar kullanılmış olan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ise, 11.03.2023 tarihi itibariyle tamamıyla yürürlükten kaldırılmış olup; artık bir uygulama alanı bulunmamaktadır. Mevcut mevzuat uyarınca, 9.02.2023 tarihi itibariyle yaşanacak durumlar için, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun, aşağıda yer alan “Öğrenci Disiplin İşleri” başlıklı 54. Maddesi uygulanacaktır.
Kanun Metnine Git