Koç Üniversitesi Öğretimde Üstün Başarı Ödülleri

  • Koç Üniversitesi Rektörlük Özel Ödülü
Murat Usman
  • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Özlem Olgu
  • Fen Fakültesi
Varga Kalantarov
  • Mühendislik Fakültesi
Deniz Yüret
  • İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
Lemi Baruh
  • Hukuk Fakültesi
Yiğit Sayın
  • Tıp Fakültesi
Özgür Çakmak
  • Hemşirelik Fakültesi
Emine Türkmen
  • İngilizce Hazırlık Okulu
Zeynep Oğul