Program Hakkında

Ürün tasarımında ve üretimde inovasyon, son yıllarda endüstriyel rekabet ve karlılık açısından önemli bir itici güç haline geldi. Kolaylaştırıcı teknolojiler daha rahat bir şekilde erişilebilir hale gelirken, mühendisler toplumun gereksinimlerine yanıt vermek için daha karmaşık mekanik cihazlar tasarlamak ve üretmek açısından giderek artan taleplerle karşı karşıyadır. Gelecek nesil mühendislik ürünleri, birçok işleve sahip ‘akıllı’ ürünler haline gelecektir; yeni malzemelerden yapılacak, enerji verimliliğini artıracak ve çevresel zararları azaltacak, boyutları nano ölçeklerden mega ölçeklere kadar değişecek ve bilgi işleme sistemleriyle daha yakın bir şekilde entegre hale gelecektir. Ayrıca mekanik sistemler incelenmesi giderek daha karmaşık, deney yapılması daha pahalı bir hale geldiğinden, bilgisayar destekli analize, tasarıma, doğrulamaya ve üretime daha çok odaklanmak gerekmektedir. Makine mühendisliğinde araştırma programımız, bu trendlere yanıt verirken malzeme bilimi ve süreç mühendisliği, ürün tasarımı ve bilgi entegreli üretim süreçleriyle ilgili temel araştırmalara odaklanır. Bunu yaparken, farklı fiziksel süreçlere uygulamalar araştırılır (ör., enerji sistemleri, biyomühendislik, metal biçimlendirme, polimer işleme, ayrık parça üretimi bunlardan bazılarıdır).

Mezuniyet Derecesi

Makine Mühendisliği Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Makine Mühendisliği doktora programı;

 • Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) en az 42 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MECH 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, MECH 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/makine-muhendisligi/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Makine Mühendisliği Program Öğrenme Çıktıları ile ilişkisi

 1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
 2. Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,
 3.  Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
 4. Makine Mühendisliği’nin temelini oluşturan mekanik tasarım, sistem tasarım ve gerçeklemesi dahil olmak üzere statik, dinamik, mekanik sistemler, ısıl sistemler, akışkanlı sistemler, üretim ve kontrol sistemleri alanlarındaki bilgi birikimlerini etkin bir şekilde araştırma süreci tasarlama, yönetme ve gerçekleştirmede kullanırlar,
 5. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmeleri ve bununla ilgili literatürü en hızlı şekilde takip edebilme becerisini kazanırlar,
 6. Bilim ve teknoloji alanında yenilikler ortaya koyabilmek becerisini kazanırlar,
 7. Ortaya koymuş oldukları yenilikleri gerek teknik platformlarda gerek toplumun geneliyle etkin paylaşma becerisi geliştirirler.