Program Hakkında

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, ve Matematik temel bilim alanlarının üstüne yapılandırılmış bir mühendislik disiplinidir. Mühendislik alan dersleri hem kuramsal hem de uygulama düzeyinde kimya ve biyoloji sistemleriyle entegre bir şekilde eşzamanlı olarak sunulmaktadır.  Temel dersler arasında biokimya ve biyoteknoloji gibi güncel konular da vardır. Yaşam ve tıp bilimleri, genom teknolojisi ve biyoteknolojideki önemli buluşlar Kimya-Biyoloji Mühendisliği eğitiminin önemini son senelerde daha belirgin ortaya çıkarmıştır. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını kullanarak proses sistemleri mühendisliği,  enerji ve çevre, moleküler mühendislik, ileri malzemeler ve biyoteknoloji ve biyoenformatik konularında uzmanlaşmak mümkündür.

Kimya Mühendisliği’ne biyoloji tabanının entegre olması kimya-biyoloji mühendisleri için sanayide çok kapsamlı iş olanakları yaratmaktadır. Gıda, ilaç, sağlık, elektronik, kimya, tekstil, kağıt, malzeme, enerji ve tarım sektörleri mezunlarımızın çalışacakları sektörlerden bazılarıdır.

Mezuniyet Derecesi

Kimya ve Biyoloji Mühendisliği Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

 • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim  kurabilecek,  lider  rolü üstlenebilecek,  ve  ulusal  ve  uluslararası  şirketlerde  mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
 • Kimya  ve  biyoloji  mühendisliği  veya  ilgili  disiplinlerde  Türkiye’de  veya  yurtdışında  öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
 • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve kimya ve biyoloji mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği mezunlarımız, lisans eğitimleri süresince almış oldukları çok yönlü eğitim doğrultusunda, farklı sektörlerdeki yurt içi ve uluslararası firmalarda kariyerlerini sürdürmektedirler. Kimya ve Biyoloji Mühendisliği bölümü mezunlarımızın çalışma hayatlarında en çok tercih ettiği firmaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 • Kimya Endüstrisi: Ak-kim Kimya Sanayi (Türkiye), Green Chemicals (Türkiye), International Flavors and Fragrances (İspanya), IQVIA (Almanya), OPET (Türkiye), PETKIM Petrokimya (Türkiye), TÜPRAŞ (Türkiye), Borusan Holding (Türkiye), Enerjisa (Türkiye), Şişecam (Türkiye)
 • İlaç Sektörü: Abdi İbrahim (Türkiye), Bayer (Türkiye), Merck (Türkiye), Mustafa Nevzat (Türkiye), Novo Nordisk (Türkiye), ONKO Koçsel İlaçları (Türkiye), Pfizer (Türkiye), Roche (Türkiye)
 • Kozmetik: ARCON Kozmetik (Türkiye), Clinique (Türkiye), Estee Lauder (Türkiye), L’Oreal (Türkiye), MAC Cosmetics (Türkiye)
 • Gıda: Anadolu Efes (Türkiye), Coca Cola (Türkiye), Danone (Türkiye)
 • Hızlı Tüketim: Evyap (Türkiye), Henkel (Türkiye, İsrail), P&G (Türkiye, Çek Cumhuriyeti), Reckitt Benckiser (Türkiye), Unilever (Türkiye)
 • Bilgi ve İletişim Teknolojisi: Apple (ABD), Google (Türkiye)
 • Tüketici Elektroniği: Arçelik (Türkiye), Vestel (Türkiye)
 • Finans: Akbank (Türkiye), Bloomberg LP (İngiltere), Deniz Bank (Türkiye), Financial Sciences Corporation (ABD), Odeabank (Türkiye), QNB Finansbank (Türkiye), Yapıkredi (Türkiye).

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Ders Programı

Kimya-Biyoloji Mühendisliği

Program Öğrenme Çıktıları

Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezunları:

1. Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,

2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,

5. Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,

6. Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,

7. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar.

Program Mezunları:

12. Zorunlu alan dersleri ile kimya ve biyoloji mühendisliği yelpazesinde genişlik, 2 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,

13. Türev ve integral hesapları, çok değişkenli matematik, doğrusal cebir, türevsel denklemler ve istatistik dahil ileri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ve hesaplamalı bilimler yöntemlerini günümüzde ön plana çıkan moleküler biyoloji ve kimya mühendisliğinin arakesitindeki problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisine sahip olurlar,

14. Sağlam temel kimya ve temel biyoloji altyapılarına ek olarak organik kimya, fiziksel kimya, biyokimya konuları da dahil olmak üzere ileri kimya bilgilerine sahip olurlar,

15. Güvenlik ve çevre konularını da içerecek şekilde kimyasal süreçlere ilişkin kütle ve enerji denklikleri; fiziksel ve kimyasal denge termodinamiği; ısı, kütle ve momentum transferi; kimyasal reaksiyon mühendisliği; sürekli ve kademeli ayırma işlemleri; süreç dinamiği ve kontrolü bilgilerine sahip olurlar,

16. Kimya  mühendisliği  ve  biyoteknoloji  ile  ilgili  laboratuvar  ortamında  deney  tasarlama, yapma ve sonuçlarını yorumlama becerilerine sahip olurlar,

17. Moleküler  biyoloji,  kimya  ve  mühendislik  arasındaki  ilişki  ve bu  ilişkinin  günümüz teknolojisini ne şekilde etkilediğinin bilincine sahip olurlar.