Lisans Programları Ücretlendirme Kuralları


Dönem Ücretleri

Kayıt Dondurma

Burslu Öğrenciler ile İlgili Kurallar

Diğer Çeşitli Kurallar


Dönem Ücretleri

 • Ödeme Tarihleri

Ödemeler ile ilgili ayrıntılı bilgiler dönem öncesinde Mali İşler Direktörlüğü tarafından ilan edilir. Tüm Koç  Üniversitesi öğrencileri Mali İşler Direktörlüğü’nün duyurduğu ödeme tarihlerine uymakla yükümlüdür. Geç ödeme yapan öğrencilerden, miktarı her dönemin başında belirlenen ve öğrencilere duyurulan ‘gecikme ücreti’ alınır.
Öğrencilerin burs ve/veya indirim hakları bu ücretleri etkilemez.

Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen veya Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir gerekçe olmaksızın bir akademik dönemde derslere kayıt olmayan öğrenciler, o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenci kimlik kartları iptal edilir ve kampüs olanaklarına erişimleri kısıtlanır; yurtlarda barınamazlar ve Koç Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek burs haklarına (aylık burs desteği, yurt bursu gibi) sahip olan öğrenciler bu hakları o dönem için kaybederler. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem(ler), bursluluk süresinden ve azami öğrenim süresinden düşülür. Mezuniyeti için af sınav(lar)ına girmeyi bekleyen öğrenciler bu kapsamda değerlendirilmez. Herhangi bir Güz veya Bahar döneminde kayıt yaptırmayıp, daha sonraki bir dönemde tekrar derslere kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırmadıkları her dönem için kayıt dondurmuş öğrencilere uygulandığı gibi ilgili dönem eğitim-öğretim ücretinin %20’sine karşılık gelecek şekilde ücretlendirilir.

 • ELC öğrencileri
  • Yaz dönemleri hariç tüm dönemlerde dönem ücretini öderler.
  • Yaz dönemlerine ücretsiz olarak devam ederler.
  • Tıp Fakültesi öğrencileri ELC’de bulundukları dönem süresince diğer lisans öğrencileri ile aynı şekilde ücretlendirilirler.
 • Lisans Öğrencileri
  • Normal Ders Yükü ve Altı

 • İlk 7 döneminde olan öğrencilerin ders seçebilmeleri için dönem ücretinin tamamını ödemeleri gerekmektedir.
 • 8. Döneminde olan öğrenciler, üniversite geneli için tanımlanmış olan normal ders yükünden daha az kredisi kalmış ise almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir. (8. Döneminde olup normal ders yüküne eşit veya daha fazla kredisi kalan öğrenciler ilk maddede belirtildiği şekilde dönem ücretinin tamamını ödeyeceklerdir.)
 • Eğitim hayatlarının 9. ve sonrası döneminde olan öğrenciler, mezuniyet kalan kredi yüküne bakılmaksızın almak istediği kredi yüküne göre ödeme yapıp ders alabileceklerdir.
 • Yukarıda belirtilen dönemler, İngilizce Hazırlık Okulu (ELC) eğitim süresinin bitişinden itibaren göz önünde bulundurulacaktır.
 • Yukarıdaki ikinci ve üçüncü madde kapsamında olan öğrenciler aşağıdaki şekilde ücretlendirileceklerdir.

Öğrencilerin aldıkları ders sayısına karşılık ödemeleri gereken ücretler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Öğrencinin aldığı ders sayısı Ücretlendirme
1 Dersin kredisine bakılmaksızın dönem ücretinin %20’si
2 veya daha fazla, ancak normal ders yükünden az 2 ve üzeri kredili her ders için dönem ücretinin %20’si

1* ve 1,5 kredili her ders için dönem ücretinin %10’u

Normal ders yükü veya fazla ders yükü Dönem ücretinin %100’ü

    *ALIS. 100 ve UNIV. 101 dersleri ile KOLT 101 ve HIST 100 dersleri ücretlendirilmez.

 

 • Fazla Ders Yükü
 • 2.70 ve üzeri genel not ortalamasına (GPA) sahip öğrenciler,
 • Bir önceki dönemlerini (Yaz dönemi hariç) en az normal ders yüklerini alarak tamamlamış ve dönem not ortalamaları (SPA) 2.70 veya üzeri olan öğrenciler,
 • Normal dönemlik ders yüklerinden birer fazla ders alarak, biri Yaz dönemi olmak üzere en fazla üç dönemde mezun olabilecek durumda olan öğrenciler,
 • Devam etmekte oldukları Çift Anadal Programı ile ilişkili olan Çift Anadal Programı öğrencileri fazla ders yükü (normal dönemlik ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri krediye sahip bir ders) alabilirler.
 • 3.60 ve üzeri genel not ortalamasına sahip öğrenciler normal ders yüklerine ek olarak 2 veya üzeri kredili 2 ders alabilirler. (*)
 • Bahar Dönemi itibarıyla 10 mezun olmasına (Hukuk Fakültesi için 11) dersi kalmış öğrenciler ilgili Bahar Döneminde ortalama şartına gerek olmadan mevcut ders yüküne ek olarak 2 adet 3 kredilik ders alabilirler.

Yukarıdaki şartları sağlamayan öğrenciler ek ders yükü alamazlar.

Fazla ders yükü için Güz ve Bahar yarıyıllarında ek bir ücret gerekmemektedir. Yaz döneminde ise öğrenciler aldıkları ders başına ücretlendirilir. Yaz döneminde fazla ders yükü 3 derstir.

(*) Not: Freshman statüsünde olan Mühendislik Fakültesi öğrencileri, 3.6 ve üzeri ortalama şartını sağlamaları durumunda sadece Danışman onayıyla fazla ders yükü alabilirler. 

Lisans programına yaz döneminden başlayıp, takip eden Güz döneminde sadece yaz dönemindeki ortalaması nedeniyle 6 veya 7 ders alabilecek öğrencilere fazla ders yükü hakkı tanınmaz.

Not: Yaz dönemlerinde öğrenciler aldıkları ders başına ücret öder. 1 ve 1,5 kredili dersler için o akademik yıl için belirlenmiş dönem ücretinin %10’u, 2 ve üzeri kredili her ders için %20’si ödenir.


Kayıt Dondurma ve Kayıt Yenilememe

1. Koç Üniversitesi’nde dönemlik kayıt dondurma ücreti, dönem ücretinin %20’sidir (yıllık ücretin %10’udur). Bu ücret, öğrencilerin öğrencilik haklarının (yurt kullanımı hariç, kütüphane ve diğer tesislerin kullanımı ve öğrenci belgesi temini gibi) devam etmesi için belirlenmiş olan ücrettir. Kayıt donduran öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanmaya devam edebilirler.

2. Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın kayıt dondurdukları dönem için burssuz dönem ücretinin tamamını öderler. YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programlarına katılacak öğrenciler için dönemlik kayıt dondurma ücreti dönem ücretinin %20’sidir.

3. Süresi içinde öğrenim ücretini ödemeyen veya Koç Üniversitesi Yönetim Kurulu’nca kabul edilen bir gerekçe olmaksızın bir akademik dönemde derslere kayıt olmayan öğrenciler, o dönem için öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu durumdaki öğrencilerin öğrenci kimlik kartları iptal edilir ve kampüs olanaklarına erişimleri kısıtlanır; yurtlarda barınamazlar ve Koç Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek burs haklarına (aylık burs desteği, yurt bursu gibi) sahip olan öğrenciler bu hakları o dönem için kaybederler. Öğrencinin kayıt yaptırmadığı dönem(ler), bursluluk süresinden ve azami öğrenim süresinden düşülür. Mezuniyeti için af sınav(lar)ına girmeyi bekleyen öğrenciler bu kapsamda değerlendirilmez. Herhangi bir Güz veya Bahar döneminde kayıt yaptırmayıp, daha sonraki bir dönemde tekrar derslere kayıt yaptıran öğrenciler, kayıt yaptırmadıkları her dönem için kayıt dondurmuş öğrencilere uygulandığı gibi ilgili dönem eğitim-öğretim ücretinin %20’sine karşılık gelecek şekilde ücretlendirilir.

4. Yeni girişli lisans öğrencilerinin ilk iki yarıyılları hariç; Akademik yarıyılın ilk 7 haftası içerisinde yapılan kayıt dondurma için öğrenci, dönem ücretinin %20’sinin altına düşülmemek koşulu ile, %50 ücret iadesi alır. Bu süreyi aşan kayıt dondurma taleplerinde ücret iadesi yapılmaz.


Burslu Öğrenciler ile İlgili Kurallar

 • Bursluluk Süresi

  1. Burslu ELC öğrencileri için bursluluk durumu dört yarıyıl boyunca devam eder.

  2. Bursluluk süresi Hazırlık programı sonrası, Tıp Fakültesi öğrencileri için oniki yarıyıl, diğer öğrenciler için sekiz yarıyıldır. İngilizce Hazırlık Okulu’nu bir veya üç yarıyılda bitiren ve lisans programlarına Bahar yarıyılında başlayan burslu öğrencilerin; lisans programlarına ara dönemde başlamış olmalarının eğitim sürelerini uzattığı tespit edilirse, bursluluk süreleri bir yarıyıl daha uzatılabilir.

  3. İstisnai durumlar hariç, Değişim Programı’na katılan burslu öğrencilerin programda geçirdikleri yarıyıl burs sürelerinden düşülür.
  Bursun uzatılması, değişim programında alınması planlanmış bir dersin iptal edilmesi gibi öğrencinin eğitim-öğretim süresinin uzamasına sebep olabilecek özel durumlarda mümkündür.
  Bu gibi durumlarda öğrenci Yönetim Kurulu’na hitaben dilekçe yazarak burs süresinin uzatılmasını talep edebilir.
  Burs, sadece öğrencinin özel durumu nedeniyle alamadığı ders sayısını kapsayacak kadar uzatılabilir.

  4. Çift Anadal programında kayıtlı burslu öğrencilerin burs süreleri,  Anadal veya İkinci Anadal programlarını sekiz yarıyıl içinde bitirememeleri durumunda en fazla iki yarıyıl süreyle uzatılır.

 • Burslu Öğrenciler için Kayıt Dondurma Kuralları

1. Koç Üniversitesi’ne yeni giriş yapan lisans öğrencileri, ilk iki yarıyıllarında YÖK tarafından onaylanan öğrenci değişim programları haricinde bir sebep ile kayıt dondurmak isterlerse veya kayıtlı oldukları akademik yarıyılda devamsızlık gösterirlerse, burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamını öderler ve bu durumdaki ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

2. Üniversite’nin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren burslu öğrenciler, ÖSYM kontenjan bursları haricinde kalan ve Koç Üniversitesi tarafından ihtiyari olarak verilen ek burs haklarını (aylık burs desteği, ders kitabı giderlerinin karşılanması, gibi) o yarıyıl için kaybederler. Bu durumdaki öğrencilerden yeni girişli lisans öğrencileri ise ilk iki yarıyıllarında burs ve indirim durumlarına bakılmaksızın burssuz yarıyıl ücretinin tamamı ile borçlandırılırlar ve ELC öğrencileri ELC süresince bursluluk haklarını kaybederler.

3. Kayıt donduran burslu öğrencilerin dondurdukları yarıyıl, aksi yönde bir Yönetim Kurulu kararı olmadığı sürece, burs sürelerinden düşülmez.


Diğer Çeşitli Kurallar

 1. Bir yarıyıl veya daha fazla uzaklaştırma cezası almış öğrencilere, okuldan uzaklaştırıldıkları yarıyıl(lar) için herhangi bir ücretlendirme yapılmaz ve burslu öğrenciler için bu yarıyıl(lar) burs sürelerinden düşülmez.
 2. Yaz döneminde Tıp Fakültesi öğrencilerinin aldıkları, Tıp Fakültesi’nce verilmeyen dersler için ödeyecekleri ücret, Koç Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi hariç geçerli olan dönem ücreti temel alınarak belirlenir.
 3. Bir değişim programı kapsamında başka bir üniversitede öğrenim gören Koç Üniversitesi öğrencileri Koç Üniversitesi dönem ücretini ödemekle yükümlüdürler.
 4. Afla geri dönen öğrenciler, döndükleri akademik yıl yeni girişli öğrencilere uygulanan ücreti ödemekle yükümlüdür.

 

Tanımlar

Normal Ders Yükü: Öğrencilerin müfredatlarına göre her dönem tamamlaması gereken asgari kredi ve ders sayısını ifade etmektedir. Detayları aşağıdaki linkte bulunan güncel ders şablonlarında yer almaktadır.

https://apdd.ku.edu.tr/akademik-programlar/anadal-cift-anadal-yandal-ve-uzmanlasma-programlari/anadal-programlari/

Fazla Ders Yükü: Öğrencinin, ders programında ilgili yarıyıl için belirtilmiş olan ders yükünün üzerinde alınan iki veya üzeri kredili bir dersi ifade eder.

Dönem/Yarıyıl Ücreti: Öğrencinin normal ders yükü aldığı durumda (varsa) burs ve/veya indirim oranları uygulanarak hesaplanan eğitim-öğretim ücretidir.

Burssuz Dönem/Yarıyıl Ücreti: Normal ders yükü alınan durumda ödenmesi beklenen ve herhangi bir burs veya indirimin uygulanmadığı eğitim-öğretim ücretidir.