Fakülte Hemşirelik Fakültesi
Bölüm Hemşirelik
Ortak Çekirdek Dersleri 11
Ortak Çekirdek Ders 1 ALIS 100
Ortak Çekirdek Ders 2 UNIV 101
Ortak Çekirdek Ders 3 ACWR 101
Ortak Çekirdek Ders 4 TURK 100
Ortak Çekirdek Ders 5 CPAP 100
Ortak Çekirdek Ders 6 ASIU
Ortak Çekirdek Ders 7 ACWR 106
Ortak Çekirdek Ders 8 ECSA
Ortak Çekirdek Ders 9 HUMS
Ortak Çekirdek Ders 10 HIST 300
Ortak Çekirdek Ders 11 SOSC
Toplam Zorunlu Ders Sayısı 29
Zorunlu Alan Dersi 1 MATH 101
Zorunlu Alan Dersi 2 CHEM 100
Zorunlu Alan Dersi 3 MATH 202
Zorunlu Alan Dersi 4 NURS 101
Zorunlu Alan Dersi 5 NURS 102
Zorunlu Alan Dersi 6 NURS 201
Zorunlu Alan Dersi 7 NURS 203
Zorunlu Alan Dersi 8 NURS 205
Zorunlu Alan Dersi 9 NURS 207
Zorunlu Alan Dersi 10 NURS 202
Zorunlu Alan Dersi 11 NURS 204
Zorunlu Alan Dersi 12 NURS 206
Zorunlu Alan Dersi 13 NURS 208
Zorunlu Alan Dersi 14 NURS 210
Zorunlu Alan Dersi 15 NURS 301
Zorunlu Alan Dersi 16 NURS 303
Zorunlu Alan Dersi 17 NURS 305
Zorunlu Alan Dersi 18 NURS 302
Zorunlu Alan Dersi 19 NURS 304
Zorunlu Alan Dersi 20 NURS 306
Zorunlu Alan Dersi 21 NURS 308
Zorunlu Alan Dersi 22 NURS 310
Zorunlu Alan Dersi 23 NURS 312
Zorunlu Alan Dersi 24 NURS 401
Zorunlu Alan Dersi 25 NURS 403
Zorunlu Alan Dersi 26 NURS 490
Zorunlu Alan Dersi 27 NURS 402
Zorunlu Alan Dersi 28 NURS 491
Zorunlu Alan Dersi 29 NURS 499
Toplam Seçmeli Ders Sayısı Toplam 12 adet (5 adet NURS alan seçmeli ders ve 7 adet genel seçmeli ders)
Alan Seçmeli Ders 5 adet NURS seçmeli alan dersi
Genel Seçmeli Ders 12 adet genel seçmeli ders