Uzmanlaşma Programı:

Akdeniz Çalışmaları

Program Danışmanı: Dilek Barlas

 


Toplam Ders Sayısı: 5


Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 0

Zorunlu Dersler:

 


Min. Seçmeli Ders Sayısı: 5

Seçmeli Dersler:

 • ARHA 208
 • ARHA 209
 • ARHA 221
 • ARHA 315
 • ARHA 319
 • ARHA 422
 • ARHA 437
 • HIST 206
 • HIST 214
 • HIST 217
 • HIST 309
 • HIST 337
 • HIST 319
 • HIST 314 / INTL 350 (History of the Balkan Countries)
 • HIST 406 / INTL 414
 • INTL 330
 • INTL 406
 • INTL 447
 • INTL 448
 • SOCI 203
 • SOCI 211
 • LAW 111
 • LITR 203
 • LITR 223
 • LITR 431 /LITR 452 (Göç ve Anlatı)
 • LITR 453 / LITR 335 (Narrating the Middle East)
 • PHIL 213
 • Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)

Notlar/Kurallar:

 • 1) Listeden alınacak beş dersten en az üçünün öğrencinin kendi bölümü dışındaki üç bölümden alınması gerekir.
 • 2) Listedeki eş kodlu dersler sadece bir bölüm için sertifika yükümlülüğüne sayılır.
 • 3) Dersi veren bölümün bağlı olduğu Fakültenin yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.
 • 4) Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerden sadece bir Erasmus dersi sertifika programı için sayılabilir.