Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı
a) en az 30 kredilik ders,
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az on (10) tane alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin COMP 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİK Program Öğrenme Çıktıları:

  1. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
  2. Teknik yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,
  3. Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
  4. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik alanında genişlemesine ve derinlemesine bilgi sahibi olurlar,
  5. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik ile ilgili uzmanlık alanında en yeni bilgilere ulaşabilir ve bu alanda araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olurlar,
  6. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik ile ilgili uzmanlık alanında özgün bir araştırma sürecini tasarlama ve gerçekleştirme becerilerine sahip olurlar,
  7. Bilgisayar Bilimleri ve Mühendislik ile ilgili uzmanlık alanında yenilik getirebilir, araştırma sonuçlarını ulusal/uluslararası bilimsel toplantı veya dergilerde yayınlayarak bilime katkıda bulunabilirler,
  8. Geliştirdikleri araştırma sonuçlarını başkalarının anlayabileceği biçimde aktarma, ulusal/uluslararası bilimsel toplantı, konferans, çalıştay, davetli konuşma gibi etkinliklerde sunma yeteneğine sahip olurlar,
  9. Araştırmalarının sosyokültürel hayata etkilerini irdeleyebilir, konularında popüler bilim yayınları üretebilirler.