Program Hakkında

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları (CSHS), disiplinlerarası tezli ve tezsiz bir Yüksek Lisans (M.A.) programıyla Koç Üniversitesi’nin sosyoloji ve tarih bölümlerinin güçlü yönlerini bir araya getiriyor. Türkiye’de sosyal bilimler alanında disiplinlerarası lisans üstü programlarına yönelik giderek artan ihtiyacı karşılayan program, kuramsal temelde, tarih ve deney odaklı bir lisansüstü eğitim veriyor.

 Program, öğrencilerin kariyer gereksinimlerine iki şekilde hizmet eder. Birincisinde, program Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar. İkinci yol olarak, Türkiye’de devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda araştırma ve politikayla ilişkili pozisyonlara ilgili duyan öğrencileri eğitir.

Mezuniyet Derecesi

Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Araştırmaları Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Programa başlayacak adayların lisans derecelerini almış olmaları gerekir. Hali hazırda lisans derecesi olmayan fakat bu dereceyi programın başlama tarihinden önce almayı bekleyen adaylar da başvuruda bulunabilir. Başvuran aday, ayrıca aşağıdaki belgeleri de dosyasına ekler:
• Resmi Not Dökümleri: Lisans not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır. Başvuran adaylar ayrıca lisans eğitimi dersi sürecinde en az iki tarih veya sosyoloji dersi almış olmalıdır. Bu derslerin zorunlu bölüm, bölüm seçmeli veya bunlara denk gelebilecek derslerden olmaları gerekir.
• İngilizce Dil Yeterliliği: TOEFL (Test of English as a Foreign Language): IBT en az 80 puan, CBT en az 213 puan, PBT en az 550 puan ya da ÜDS (87 puan ve üstü) veya KPDS (87 puan ve üstü) veya YDS (87 puan ve üstü)
• ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı): Eşit Ağırlıklı en az 70 puan.
• GRE (Graduate Record Examination; T.C. vatandaşı olmayan adaylardan istenir): Sayısal bölümden en az 160 puan.
• İki adet referans mektubu.
• Başvuru formu
Yukarıda belirtilen başvuru dosyasını Enstitü’ye teslim etmiş olan adaylar arasında ALES, referans mektupları gibi alanlarda yapılacak sıralama ile seçilirler. Bölüm tarafından gerekli görüldüğü takdirde, mülakat da yapılabilir.
Karşılaştırmalı Tarih ve Toplum Çalışmaları, Tezsiz Yüksek Lisans programı 1 yıllık tezsiz bir programdır ve 10 ders ve 30 krediden ve dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

+ Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için tıklayınız.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri
A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

+ Programın Yükümlülükleri

+ Ders Tanımları

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Tarih Yüksek Lisans ve Doktora Programı mezunları gerekli yetkinlikleri sağlamaları durumunda pek çok yurtiçi ve yurtdışı akademik pozisyonlarda, tarih alanında yayın yapan dergi ve yayınevlerinde, araştırma merkezlerinde ve ilgili alanda hizmet veren özel ve kamu kuruluşlarında çalışabilirler.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Çıktıları:

  • Disiplinlerarası bir yaklaşımla özgün bir araştırma yürütebilmek
  • Dünya ve Türkiye tarihindeki olayları analiz ederek karşılaştırabilmek
  • Tarih ve sosyolojide karşılaştırmalı araştırma yöntemlerini uygulamak
  • Birey, toplum, kurumlar ve çevre ile ilgili karşılaştırmalı yöntemler geliştirebilmek
  • Yerel, ulusal, bölgesel ve küresel bağlamda sosyal ve tarihsel değişimleri analiz etmek için gerekli teorik ve ampirik becerilere sahip olmak
  • Tarihin yeniden inşasını modern yöntemlerle gerçekleştirebilmek

 

Mezunların Mesleki Profili:

Program, öğrencilerin kariyer gereksinimlerine iki şekilde hizmet eder. Birincisinde, program Türkiye, Avrupa ve Kuzey Amerika’da doktora programlarına devam etmek isteyen öğrencileri hazırlar. İkinci yol olarak, Türkiye’de devlet kurumlarında, sivil toplum kuruluşlarında ve uluslararası kuruluşlarda araştırma ve politikayla ilişkili pozisyonlara ilgili duyan öğrencileri eğitir.