Uzmanlaşma Programı:

Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları

Program Danışmanı: Inge Uytterhoeven & Alessandra Ricci

 


Toplam Ders Sayısı: 6


Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 0

Zorunlu Dersler:

 


Min. Seçmeli Ders Sayısı: 6

Seçmeli Dersler:

ÖZELLEŞMİŞ GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARHA DERSLERİ

 • ARHA 204- Anadolu Arkeolojisi IV (Bizans)
 • ARHA 209-Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları (MS 284-1453)
 • ARHA 318-Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
 • ARHA 407-Konstantinopolis/İstanbul (330-1453)
 • ARHA 454-Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nden Seçilmiş Konular: Anıtsal Resim

İLİŞKİLİ ÇALIŞMA ALANLARINA ODAKLANAN ARHA DERSLERİ

 • ARHA 203-Anadolu Arkeolojisi III (Helenistik ve Roma)
 • ARHA 320/HIST 325-Roma, Roma Kentleri ve Kırsalı
 • ARHA 321-Antik Yunanistan: Kent Devletinden Dünya İmparatorluğuna
 • ARHA 332-Ticaret Arkeolojisi
 • ARHA 422-İslam Dünyası’nda Sanat ve Mimari
 • ARHA 437-Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu: Yüzyıllar Boyu Kültürel Karşılaşma
 • ARHA 475-Selçuklu Sanatı ve Arkeolojisi
 • ARHA 452-Antik Akdeniz Denizcilik, M.Ö. 1200-M.S. 200

HUKUK DERSLERİ

 • LAW 111-Roma Hukuku
 • LAW 113-Hukuk Tarihi (Yunan-Roma ve Bizans Hukuku ağırlıklı)

DİL DERSLERİ

 • GREK 401-Temel Seviye Antik Yunanca
 • GREK 402-Orta Seviye Antik Yunanca (önkoşul: GREK 401)
 • LATN 401-Temel Seviye Latince
 • LATN 402-Orta Seviye Latince (önkoşul: LATN 401)
 • LANG 555-Antik Yunanca ve/veya Latin Dili İleri Seviye Okuma Semineri I (ön koşul: GREK 402 veya LATN 402)
 • LANG 556-Antik Yunanca ve/veya Latin Dili İleri Seviye Okuma Semineri II (ön koşul: LANG 555)
 • GREK 201-Temel Çağdaş Yunanca
 • ITAL 201-İtalyanca I: Başlangıç

Notlar/Kurallar: Altı dersin ikisi (2) özelleşmiş Geç Antik Çağ ve Bizans ARHA dersleri olmalıdır, biri (1) ilişkili çalışma alanlarına odaklanan ARHA derslerinden olmalıdır, biri (1) HUKUK (LAW) derslerinden olmalıdır ve ikisi (2) antik dil dersi (Yunanca veya Latince) veya biri (1) antik ve biri (1) modern dil dersi olmalıdır.