Fakülte İnsani Bilimler ve Edebiyat
Bölüm Medya ve Görsel Sanatlar
İsim Tasarım Film ve Video Medya ve Yönetim
Toplam Ders Sayısı 5 5 5
Toplam Ortak Çekirdek Dersi Sayısı 3 3 3
Ortak Çekirdek 1 MAVA 104 MAVA 213 veya MAVA 305 MKTG 201
Ortak Çekirdek 2 MAVA 205 MAVA 208 MAVA 221
Ortak Çekirdek 3 MAVA 207 MAVA 311 MAVA 418
Min. Seçmeli Ders Sayısı 2 2 2
Seçmeli 1 MAVA 203 MAVA 210 PSYC 307
Seçmeli 2 MAVA 209 MAVA 313 MAVA 303
Seçmeli 3 MAVA 309 MAVA 321 MAVA 307
Seçmeli 4 MAVA 320 MAVA 323 MAVA 316
Seçmeli 5 MAVA 321 MAVA 324 MAVA 342
Seçmeli 6 MAVA 325 MAVA 326 MAVA 402
Seçmeli 7 MAVA 327 MAVA 330 MAVA 404
Seçmeli 8 MAVA 328 MAVA 331 MAVA 405
Seçmeli 9 MAVA 355 (Prototyping for Design) MAVA 332 MAVA 441
Seçmeli 10 MAVA 422 MAVA 335 MAVA 443
Seçmeli 11 MAVA 423 MAVA 414 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)
Seçmeli 12 MAVA 424 MAVA 423
Seçmeli 13 MAVA 319 MAVA 433
Seçmeli 14 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)
Seçmeli 15 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile)
Notlar İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci  listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.

 

Fakülte İnsani Bilimler ve Edebiyat
Bölüm Arkeoloji ve Sanat Tarihi, Karşılaştırmalı Edebiyat, Hukuk, Uluslararası İlişkiler, Sosyoloji ve Tarih
İsim Akdeniz Çalışmaları Toplumsal Cinsiyet
Toplam Ders Sayısı 5 5
Toplam Ortak Çekirdek Dersi Sayısı 0 0
Ortak Çekirdek 1
Ortak Çekirdek 2
Ortak Çekirdek 3
Min. Seçmeli Ders Sayısı 5 5
Seçmeli 1 ARHA 208 ETHR 107
Seçmeli 2 ARHA 209 HIST 409
Seçmeli 3 ARHA 221 INTL 354 (Gender and Politics)
Seçmeli 4 ARHA 315 LAW 200 (Women’s Human Rights)
Seçmeli 5 ARHA 319 SOCI 208 / PSYC 208
Seçmeli 6 ARHA 422 SOCI 211
Seçmeli 7 ARHA 437 PSYC 338
Seçmeli 8 HIST 206 PHIL 381
Seçmeli 9 HIST 214 SOCI 380
Seçmeli 10 HIST 217 PHIL 432
Seçmeli 11 HIST 309 ARHA 334 / MAVA 334
Seçmeli 12 HIST 337 COMM 324
Seçmeli 13 HIST 319 SOCI 390 / HIST 390 / PSYC 390 / PHIL 390
Seçmeli 14 HIST 314 / INTL 350 (History of the Balkan Countries) TLIT 217
Seçmeli 15 HIST 406 / INTL 414 TLIT 270
Seçmeli 16 INTL 330 SOCI 381
Seçmeli 17 INTL 406 ARTS 350 (Kadın Filmciler)
Seçmeli 18 INTL 447 ARTS 450 (Film ve Toplumsal Cinsiyet)
Seçmeli 18 INTL 448 PHIL 382
Seçmeli 20 SOCI 203 ASIU 117
Seçmeli 21 SOCI 211 SOCI 326/INTL 325
Seçmeli 22 LAW 111 SOCI 350 (Erkek, Kadın ve İş)
Seçmeli 23 LITR 203 HIST 450 (Toplumsal Cinsiyet ve Görsel Kültür)
Seçmeli 24 LITR 223 LITR 430
Seçmeli 25 LITR 431 /LITR 452 (Göç ve Anlatı) PHIL 450 (Feminist Düşünürler: Simone de Beauvoir)
Seçmeli 26 LITR 453 / LITR 335 (Narrating the Middle East) PHIL 380
Seçmeli 27 PHIL 213 PHIL 382
Seçmeli 28 Bağımsız Çalışma (önceden alınmış onay ile) PHIL 440
Seçmeli 29 PSYC 208
Seçmeli 30 PSYC 355
Seçmeli 31 TLIT 219
Seçmeli 32 PSYC 350 (Psikolojide Cinsellik)
Seçmeli 33 PSYC 353 (Kurumlarda Toplumsal Cinsiyet)
Seçmeli 34 SOCI 450 (Toplumsal Cinsiyet ve İstihdam)
Seçmeli 35 LITR 354 (Seçilmiş Konular: Arkadaşlık)
Seçmeli 36 LAW 358
Seçmeli 37 SOCI 451 (Seçilmiş Konular: Beden Politikaları)
Notlar 1) Listeden alınacak beş dersten en az üçünün öğrencinin kendi bölümü dışındaki üç bölümden alınması gerekir.
2) Listedeki eş kodlu dersler sadece bir bölüm için sertifika yükümlülüğüne sayılır.
3) Dersi veren bölümün bağlı olduğu Fakültenin yönetim kurulunun onayladığı durumlarda, öğrenci listelenen dersler yerine denk dersler alabilir.
4) Erasmus değişim programına katılan öğrencilerin aldıkları derslerden sadece bir Erasmus dersi sertifika programı için sayılabilir.

 

Fakülte İnsani Bilimler ve Edebiyat
Bölüm Medya ve Görsel Sanatlar & Psikoloji
İsim Kullanıcı Deneyimi
Toplam Ders Sayısı 8
Toplam Ortak Çekirdek Dersi Sayısı 4
Ortak Çekirdek 1 MAVA 104
Ortak Çekirdek 2 PSYC 205
Ortak Çekirdek 3 MAVA 319
Ortak Çekirdek 4 MAVA 419
Min. Seçmeli Ders Sayısı 4
Seçmeli Grubu 1 Aşağıdaki derslerden 2 tanesi
Seçmeli 1 MAVA 207
Seçmeli 2 MAVA 209
Seçmeli 3 MAVA 220
Seçmeli 4 MAVA 205
Seçmeli Grubu 2 Aşağıdaki derslerden 2 tanesi
Seçmeli 5 PSYC 232
Seçmeli 6 PSYC 301
Seçmeli 7 PSYC 302
Seçmeli 8 MKTG 302/PSYC 335
Seçmeli Grubu 3 Aşağıdaki derslerden 2 tanesi
Seçmeli 9 COMP 319A
Seçmeli 10 COMP 319B
Seçmeli 11 COMP 437
Notlar Kullanıcı Deneyimi Uzmanlaşma Programını başarı ile tamamlayabilmek için öğrencilerin yukarıda belirtilen dört zorunlu dersi ve dört seçmeli dersi (en az iki alt alandan olmak üzere), yani toplamda sekiz dersi tamamlamaları gerekmektedir.