Program Hakkında

Koç Üniversitesi Hukuk Programları kamu ve özel hukuk alanına ilişkin zengin ders içeriği ve farklı bilim disiplinlerine açık olmayı sağlayan çekirdek programıyla geleceğin bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmeyi hedeflemektedir.  Hukuk programları, Türkiye’nin mesleki dil yetkinliğine ve uluslararası bakış açılarına sahip hukukçu gereksinimine etkili biçimde yanıt vermektedir. Hukuk öğrencileri, akademik ve mesleki gelişim için düzenli seminerler ile uzman hukukçularla buluşma fırsatına sahiptir.

Dünyanın önde gelen hukuk fakülteleriyle yürütülen değişim programları ve uluslararası staj imkanları öğrencilerimizin yurt dışı deneyimlerini artıracak niteliktedir.  Hukuk Departmanı, mezunlarını  ayrım yapmaksızın hukuk kariyerinin her alanında ve kamusal ve özel kurum ve kuruluşlarda görev yapabilecek birikime ve meslek etiğine uygun yetiştirmeye odaklanmıştır.

Mezuniyet Derecesi

Özel Hukuk/Kamu Hukuku Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Başvuru değerlendirmesi; lisans not ortalaması, Akademik Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) sonucu ve giriş sınavı temel alınarak yapılacaktır. Ağırlıklı Not Ortalamasının asgari 2.75 aranır.

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi yüksek lisans programlarına kabul edilmenin ön koşulu olarak:

 • Transkript
 • ALES Eşit Ağırlık ya da Sözel en az 55
 • İngilizce Yeterlik TOEFL IBT (80) veya YDS (80 puan ve üstü)
  Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil (YÖKDİL) Sınavı’ndan alınan muadil puanlar da bu ek koşullar uyarınca yapılacak başvurularda kabul edilecektir.
 • Yazılı Sınav ve Mülakattan Başarı ile Geçme

Hukuk Fakültesi mezunu olmayan kişiler de, hukuk yüksek lisans programlarına kabul edilebilirler. Ancak, bu kişilere program bitiminde, LLM. derecesinin yerine, MA derecesi verilir.

Hukuk Fakültesi mezunu olmayanlar için aranan bölüm gereklilikleri.

Kamu Hukuku Programı İçin Özel Hukuk Programı İçin
Anayasa Hukuku I Medeni Hukuk
Anayasa Hukuku II Borçlar Hukuku I
Ceza Hukuku I Medeni Usul Hukuku I
İdare Hukuku I Ticaret Hukuku I
Devletler Genel Hukuku I Milletlerarası Özel Hukuk I
Seçimlik bir hukuk dersi Seçimlik bir hukuk dersi

 

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

 

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

LL.M. Program in Private Law

 • International and European Contract Law
 • Dispute Resolution Mechanisms in International Private Law
 • Intellectual Property in a Global Perspective

LL.M. Program in Public Law

 • Comparative Constitutional Law: Rights, Institutions and Judicial Review
 • European Human Rights Law
 • Transnational and European Criminal Law and Procedure

Common Elective Courses*

 • Global Competition Law
 • International Transport Law
 • Capital Market Law
 • International Tax Law
 • World Trade Organization (WTO) Law and Trade
 • Public Procurement Law
 • Telecommunications Law
 • United Nations (UN) Human Rights Protection System
 • International Financial Institutions and Development Law
 • Public-Private Partnership: Legal Infrastructure
 • Privatization Law