Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Moleküler Biyoloji ve Genetik tezsiz yüksek lisans programı
a) 3’ü zorunlu (MBGE 501, MBGE 502 ve MBGE 510/410), en az 30 kredilik ders

b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerden en az on (10) tane (3 zorunlu, 7 seçmeli) alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MBGE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Program Öğrenme Çıktıları

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

2- Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,

3- Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,

4- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanırlar,

5- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında sorunların tanımlanmasına ve çözümüne yönelik bilimsel bir araştırmayı yapar ve çözüm önerileri geliştirirler,

6- Uzmanlık gerektiren bir soruna yönelik yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve çözüm önerileri getirebilirler,

7- Konuları eleştirel bakış açısı ile değerlendirirler,

8- Moleküler Biyoloji ve Genetik alanının ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanırlar,

9- Kimya-Biyoloji Mühendisliği’nin temelini oluşturan kimya; biyoloji; termodinamik; kinetik; ısı, momentum ve kütle transferi; ayırma işlemleri; reaksiyon mühendisliği; matematiksel modelleme, denetim, süreç ve ürün tasarımı konularında bilgi sahibi olurlar,

10- Kimya ve Biyoloji sistemlerini bilimsel yöntemlerle analiz edip, yaratıcı sonuçları sentez edebilme becerisine sahip olurlar,

11- Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar,

12- Deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar,

13- Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olurlar,

14- Kimyasal problemleri belirleyebilir ve çözebilirler,

15- Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olurlar,

16- Analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olurlar,

17- Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar,

18- Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.