TIBBİ FİZYOLOJİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında

Program hakkında detaylı bilgi aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://gshs.ku.edu.tr/akademik/tibbi-fizyoloji-yuksek-lisans/program-hakkinda/

Mezuniyet Derecesi

Tıbbi Fizyoloji Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Uygulanacak program, kabul edilecek lisans diploması sahibi adaylara temel fizyoloji nosyonunun kazandırılması yanında, yeterli bir araştırma laboratuvarı deneyimi kazandırmayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda program mezunları ilgili laboratuvarlarda görev alıp araştırmalarına devam edebilecek, multidisipliner yapıdaki doktora programlarına geçiş yapabilecek seviyede donanıma sahip olacaklardır.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 2 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 55

– GPA: minimum skor 2,70

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 149 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

Mezuniyet Koşulları

a) en az 21 kredilik ders,

b) tez ve

c) seminer dersinden oluşur.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Tıbbi Fizyoloji Tezli YL Program Çıktıları
2-İnsan Fizyolojisi’ne ait temel ilkeleri tanımlayabilmek
3-Tüm vücut sistemlerinin fizyolojik süreçlerini ayrıntılı olarak açıklayabilmek
4-Dolaşım, solunum, renal, üreme, endokrin, sinir ve metabolik sistemler dahil olmak üzere önemli fizyolojik sistemlerin işlevlerini anlamak
5-Organ sistemleri ve fizyolojik süreçler arasındaki ilişkileri açıklayabilmek
6-Organ sistemlerinin birbirleriyle olan ilişkilerini anlamak, vücudun organ sistemleriyle ilgili yaygın hastalıkların patofizyolojisini açıklayabilmek
7-Homeostazı tanımlayabilmek, homeostatik mekanizmaların normalde nasıl sabit bir iç ortamı sağladığını anlamak ve iç-dış kaynaklı değişikliklere yanıt olarak her vücut sistemi tarafından kullanılan ana homeostatik mekanizmaları açıklayabilmek
8-Deneyler ve klinik vaka çalışmaları yoluyla elde edilen çeşitli fizyolojik parametreler için normal ve anormal değerleri karşılaştırabilmek ve bunları ortak patolojileri belirlemek için kullanabilmek
9-Problemleri çözmek ve değerlendirmek için İnsan Fizyolojisi’nin araştırma yöntemlerini ve teorik modellerini uygulayabilmek
10-Kişisel sağlık, klinik uygulamalar ve insan Fizyoloji’si araştırmalarıyla ilgili bilimsel bilgileri eleştirel olarak değerlendirebilmek
11-İnsan fizyolojisi ve patofizyolojisi ile ilgili analiz, uygulama ve sentezde fizyolojik ilkelerden yararlanabilmek