Akademik Kurul Üyeleri  Yönetim Kurulu Üyeleri
Prof. Dr. Umran İnan  Prof. Dr. Umran İnan
Prof. Dr. Barış Tan  Prof. Dr. Aylin Küntay
Prof. Dr. İrşadi Aksun  Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı
Prof. Dr. Aylin Küntay  Prof. Dr. Levent Demirel
Prof. Dr. Zeynep Gürhan Canlı  Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
Prof. Dr. Levent Demirel  Prof. Dr. Şükrü Dilege
Prof. Dr. Bertil Emrah Oder  Prof. Dr. Özgür Barış Akan
Prof. Dr. Şükrü Dilege  Prof. Dr. Ayişe Karadağ
Prof. Dr. Özgür Barış Akan  Prof. Dr. İhsan Solaroğlu
Prof. Dr. Ayişe Karadağ  Prof. Dr. Fatoş Gökşen
Prof. Dr. Yasemin Gürsoy Özdemir  Prof. Dr. Attila Gürsoy
Prof. Dr. Alper Kiraz
Prof. Dr. Barış Ata
Prof. Dr. Şuhnaz Yılmaz
Prof. Dr. Kafiye Eroğlu
Doç. Dr. Lemi Baruh
Dr. Öğr. Üyesi Özgün Çelebi
Dr. Öğr. Üyesi Cem Albayrak