Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Endüstri Mühendisliği tezsiz yüksek lisans programı
a) 2’si zorunlu (INDR 501 ve INDR 503) olmak üzere en az 30 kredilik ders,
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerden en az on (10) tane (2 zorunlu, 8 seçmeli) alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin INDR 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Endüstri Mühendisliği Program Öğrenme Çıktıları

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
2- Kritik düşünce yaklaşımı ile yazın okuma ve değerlendirme yeteneklerine sahip olurlar,
3- İleri seviye akademik çalışmaların yazım ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
4- İleri seviye matematiksel programlama ve en iyileme modellerinin kuramsal özellikleri ve bu modellerin çözülmesi için kullanılan teknikler konusunda ihtisas sahibi olurlar,
5- Olasılıksal süreçler ve modelleme konusunda ihtisas sahibi olurlar,
6- Farklı eniyileme tekniklerini ve sezgisel yöntemleri endüstri mühendisliği problemlerine uygulama konusunda bilgi ve deneyim sahibi olurlar,
7- Büyük ölçekli optimizasyon problemlerinin için etkin çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi konusunda ihtisas sahibi olurlar,
8- Veri analitiği yöntemlerini kullanarak reel ve hizmet sektörleri için analiz, programlama ve değerlendirme yeteneği geliştirirler,
9- Temel ağ akış modelleri ve algoritmaları hakkında derinlemesine bilgi sahibi olurlar.