HÜCRESEL ve MOLEKÜLER TIP DOKTORA PROGRAMI

Program Hakkında

Hücresel ve Moleküler Tıp (CAMM) programı; Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji ve Biyokimya gibi çeşitli bilimsel alanları kapsayan disiplinlerarası doktora programıdır. Program bilim adamlarını insan fizyolojisi ve hastalıklarının anlaşılması üzerinde doğduran etkili olan hücresel ve moleküler boyutlarda eğitmeyi amaçlamaktadır. Doktora programı mezunları güçlü bir bilimsel eğitimden geçerek insan hastalıklarının anlaşılması, teşhisi, tedavisi ve önlenmesi konularında kendilerini geliştirme imkanı bulacaktır.

Günümüzde teknolojideki son gelişmeler sayesinde hastalıkların hücresel ve moleküler sebepleri daha iyi anlaşılmaktadır. Yaşam bilimleri alanlarındaki yeni keşifler ve onların klinik uygulamaları, geleneksel temel bilim ve farklı altyapılardan bilim adamlarını birleştiren eğitim programlarına sürekli artan ve karşılanamayan bir ihtiyaç doğurmaktadır. CAMM eğitim programımız çeşitli altyapılardan bilim adamları yetiştirerek bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir.

Lisansüstü programının fakülte üyeleri Sarıyer’deki ana kampüsümüzde yer alan Koç üniversitesi Tıp, Mühendislik ve Fen Bilimleri Fakültelerinde ve Topkapı’daki Sağlık Bilimleri Kampüsünde görev almaktadır.

Eşşiz bir disiplinlerarası lisansüstü eğitim deneyimi sunan fakülte üyeleri aynı zamanda kanser,kök hücre, vasküler biyoloji, moleküler biyoloji, genetik, genomik, mikrobiyoloji, fizyoloji, biyokimya ve farmakoloji alanlarıdaki  araştırmalarıyla da dünya çapında tanınmaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

 

İstihdam Olanakları

Hücresel ve Moleküler Tıp lisansüstü programları, tıp ve geleneksel temel bilim disiplinleri arasındaki ara yüzde duyulan eğitim ihtiyacı nedeniyle ortaya çıkmış olup, bu alanda yapılan araştırmalar hızla artan yüksek nitelikli insan gücüne ihtiyaç duymaktadır. Ülkemizin küresel düzeyde bilgiye dayalı rekabet gücünün artırılmasına yönelik yüksek nitelikli insan gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunan bu programın mezunları, ülkemiz sağlık hizmet ve endüstrisinin gelişimine, sürekliliğinin sağlanmasına ve sağlık sorunlarının evrensel düzeyde çözümüne hizmet edecektir. Hücresel ve Moleküler Tıp Doktora Programından mezun olan öğrencilerin hücresel ve moleküler tıp çalışmaların yürütüldüğü merkezlerde görev almaları için gerekli eğitim ve becerilerin verilmesi sağlanacaktır. Yetişen bu nitelikli insan gücü üniversite, sanayi, kamu ve araştırma merkezlerinde araştırma ve çalışmalarına devam edecek, dahası bu kurumlar arasındaki iş birliğini devam ettirecektir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 

Giriş Şartları varsa bu bilgi

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 3 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 70

***Bütünleşik öğrencilerden beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***GSSE ile ortak programlarda beklenen minimum ALES puanı 80’dir.

***Doktora / sanatta yeterlik / tıpta uzmanlık / diş hekimliğinde uzmanlık / veteriner hekimliğinde uzmanlık / eczacılıkta uzmanlık mezunlarının, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmamaktadır.

– GPA: minimum skor 3,00

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 156 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

 

Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 21 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;

a) en az 42 kredilik ders,

b) yeterlik sınavı

c) tez ve

d) seminer dersinden oluşur.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Hücresel ve moleküler tıp alanında sunulan geniş  konu yelpazesi ile hücre biyolojisini temelleri konusunda önemli bilgilere sahip olmak
2-Hücresel ve moleküler tıp alanında sunulan geniş  konu yelpazesi ile temel moleküler biyoloji konularında bilgi sahip olmak
3-Temel bilimler ve klinik bilimler arasında gerçekleşen ve hastalıkların mekanizmalarını anlamaya dayalı translasyonel araştırmalar konusunda bilgi sahibi olmak
4-Geniş yelpaze şeklinde sunulan disiplinlerarası programda, Moleküler Biyoloji, Genetik, Mikrobiyoloji, Fizyoloji, Farmakoloji, Immunoloji ve Biyokimya gibi kendi seçtikleri alanlarda özelleşmiş bilgilere sahip olmak
5-Yayın etiği, araştırma etiği konularında yetkin olmak, bilimsel etik ilke ve değerleri özümsemiş olmak
6-Araştırmada elde edilen verilerin nasıl analiz edileceği ve istatistiksel olarak nasıl sunulacağı konusunda yetkinlik kazanmış olmak
7-Analitik ve bilimsel düşünme becerileri geliştirmiş olmak
8-Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak
9-Hücresel ve moleküler tıp alanında kullanılan laboratuvar teknikleri konularında yetkinlik kazanmış olmak
10-Bireysel olarak araştırmaları yürütebilecek, kapsamlı teorik ve pratik deneyime sahip olmak
11-Bilimsel araştırmaların klinik önemine ve tıbbi uygulamalardaki potansiyel kullanılabilirliğine dair bilgi sahibi olmak
12-Yürüttükleri araştırmaları bilimsel ortamlarda aktarabilme becerisi kazanmış olmak