Program Hakkında

Geniş bir entelektüel çeşitlilik ve köklü bir sosyal bilimler geleneğine bağlı olan Uluslararası İlişkiler Bölümü, öğrencilerine hızla küreselleşen dünyada, mesleki kariyerlerinde başarılı olmalarını sağlayacak çağdaş bir program sunmaktadır. Bölümün dinamik ve uluslararası kadrosu eğitimde mükemmelliği ve bilimsel araştırmalarda yaratıcılığı hedeflemektedir.

Öğrenciler, uluslararası politika, karşılaştırmalı siyaset, Türk dış siyaseti ve siyaset felsefesi gibi uluslararası ilişkiler disiplininin alt dallarından dersler seçebilme imkanına sahiptir. Bölüm, geniş ve esnek programının yanı sıra, politik ekonomi ve kamu politikasını esas alan farklı bir seçeneği de sunmakta ve uluslararası politik ekonomi, küreselleşme ve demokratikleşme, güncel Türk siyaseti ve ekonomisi, Türk dış politikası, Orta Doğu politikası ve Türkiye-Avrupa birliği ilişkileri konularına öncelikli olarak ağırlık vermektedir.

Bölüm, mezunlarını devlet kurumları, iş dünyası, medya, akademik dünya ve uluslararası kurumlar gibi birçok alanda etkin liderlik rolleri için hazırlamaktadır. Mezunlarımıza kazandırdığımız gelişmiş problem çözebilme yeteneği, kavramsal ve sayısal analiz yapabilme becerisi, ülkeler ve küresel dinamikler hakkında detaylı bilgi ve gelişmiş İngilizce donanımı, onların Dışişleri Bakanlığı ve devletin diğer kademelerinde ya da banka, ticari şirketler, medya kuruluşları, reklam ajansları, özel danışmanlık şirketleri gibi sektör kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde mesleki kariyer hedeflerine ulaşmalarını sağlamaktadır.

Mezuniyet Derecesi

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Derecesi

Kabul Koşulları

Başvuranların aşağıdaki niteliklere sahip olmaları gerekmektedir:

 1. 2.000 kelimeyi geçmeyecek şekilde aşağıdaki sorulara yanıt verilmelidir.

“Neden Koç Üniversitesi’ne başvuruyorsunuz?”

“Neden bu programa başvuruyorsunuz?”

“Kariyer hedefleriniz nelerdir?”

 1. Transkript
 2. GPA: 3.00
 3. Referans Yazısı
 4. İngilizce Yeterliliği: Anadili İngilizce olan ülke vatandaşları dışında adayların aşağıdaki sınav sonuçlarını başvuruda belgelemeleri beklenmektedir:

TOEFL (Paper Based): 550/4

TOEFL (Internet Based): 80/120

YDS /KPDS: 80

YÖKDİL: 80

 1. GRE/ALES Sınav Sonuçları:

ALES: 70

GRE:610/155

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir.

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

          Harf    Puan

 • A+       4.00
 • A         4.00
 • A-        3.70
 • B+       3.30
 • B          3.00
 • B-        2.70
 • C+       2.30
 • C         2.00
 • C-        1.70
 • D+       1.30
 • D         1.00
 • F          0.00

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

İstihdam Olanakları

Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı mezunlarımız kariyerlerine saygın sivil toplum ve uluslararası kuruluşlarda (örn. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Uluslararası Göç Örgütü, TÜSEV); yurtiçi ve yurtdışında özel sektörde (örn. Abdi İbrahim, Arçelik, Boston Consulting Group, Boyner, Facebook, Microsoft, Target) ve kamu sektöründe (örn. Dışişleri Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı) devam etmektedir.

Yüksek Lisans mezunlarımızın önemli bir kısmı da, Kuzey Amerika, Avrupa ve Türkiye’de prestijli doktora programlarına kabul edilerek akademide kalmayı tercih etmişlerdir.