Program Hakkında

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği programı, öğrencilere malzeme sentezi, yapı-özellik nitelendirilmesi ve işleme için gereken temel fizik ve kimya bilgisini kazandırmayı ve bunu uygulamalı laboratuvar deneyimi ile tamamlamayı hedefleyen disiplinlerarası bir programdır. Malzeme sentezinin, karakterizasyonunun, yapı-özellik davranışının, işleme ve bilgisayımsal modellemenin fiziksel ve kimyasal temelleri üzerine disiplinlerarası bir program olup pratik laboratuvar deneyimine ağırlık verir.

Mezuniyet Derecesi

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Doktora Derecesi

Başvuru Koşulları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

Aşağıda listelenen evraklar öğrencilere başvuru için neler gerektiği konusunda bilgi vermek amacıyla listelenmiştir.

 • Özgeçmiş
 • 3 referans mektubu
 • TOEFL veya YDS/e-YDS/YÖKDİL skoru
  – Internet bazlı TOEFL: Minimum skor 80 (Türkiye’de alınmış olan sınavların devlet üniversitelerine ait binalarda yapılmış olması gerekmektedir.)
  – YDS/e-YDS/YÖKDİL: 80
 • ALES skoru (Türk vatandaşları için zorunludur)
 • GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı)
 • Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)
 • Amaç mektubu

Kabul Koşulları

Adayların başvuruları, online sistem üzerinden alınır. Başvurularını tamamlayan adaylardan uygun görülenler mülakata alınırlar. Lisansüstü Program koordinatörleri, Enstitü tarafından belirlenen son değerlendirme tarihine kadar programa kabul edilmesi için önerilen adayları ve her bir aday için önerilen burs tipleri ile ilgili tüm bilgileri eksiksiz olarak Enstitü’ye iletir. Aday öğrenci değerlendirme önerileri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir ve Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisine iletilir. Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Rektör Yardımcılığı (VPRD) ofisi ve Enstitü Direktörleri bir toplantı ile Enstitü Yönetim Kurulu’nda değerlendirilmiş ve kabulü önerilmiş adayların üzerinden geçerler ve olası değişiklik önerilerine birlikte karar verirler.

Değişim Programı Olanakları

Değişim okullarının sayısı yıllar için hızla artmış olup, kurum sayısı 100’ü geçmiştir. Koç Üniversitesi ile ortaklık anlaşması bulunan okulların tam listesi için, aşağıdaki bağlantıya bakınız:

https://oip.ku.edu.tr/?q=institutional-partners-list

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.00
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

 

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği doktora programı;

 •  Tezli yüksek lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
  a) 4’ü zorunlu (MASE 515, MASE 516, MASE 517 ve MASE 518) olmak üzere en az 21 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.
 • Lisans derecesi ile kayıt olmuş öğrencileri için;
 1. a) 4’ü zorunlu (MASE 515, MASE 516, MASE 517 ve MASE 518) olmak üzere en az 42 kredilik ders,
  b) yeterlik sınavı
  c) tez ve
  c) seminer dersinden oluşur.

Yüksek lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin ilgi alanlarına göre seçmeli derslerden en az yedi (7) tane (4 zorunlu, 3 seçmeli) alarak en az yirmi bir (21) kredi, lisans derecesi kayıtlı öğrencilerin on dört (14) tane (4 zorunlu, 10 seçmeli) alarak en az kırk iki (42) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de yedi ders ve 21 kredi ya da on dört ders ve 42 kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MASE 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği, TEAC 500 – Öğretim Deneyimi, MASE 695 – Tez ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

Ders tanımlarına aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://gsse.ku.edu.tr/lisansustu-programlar/malzeme-bilimi-ve-muhendisligi/ders-tanimlari/

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen okullarda/şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği öğrenme çıktıları

1.Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
2.Yazım, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,
3.Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,
4.Kimyanın temelleri ve teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar,
5.Kimyada deneysel ve aletsel teknikler hakkında bilgi sahibi olurlar,
6.Kimyasal deneylerin tasarımı, yürütülmesi, izlenmesi, analizi ve verilerinin yorumlanması hakkında bilgi sahibi olurlar,
7.Kimyasal problemleri belirleyebilir ve çözebilirler,
8.Analitik çözümleme, kritik düşünme ve problem çözme yeteneklerini kazanırlar,
9.Kimyasal hesaplamalar, veri toplama ve yorumlama ve veri tabanı kullanma konusunda yetenek sahibi olurlar,
10.Yaşam kalitesini arttırmak amacı ile akademik ve endüstriyel araştırma projelerini yürütmek için gerekli yetenek sahibi olurlar,
11.Kimyasal analizler için modern cihazları kullanma yetisine sahip olurlar,
12.Kimyanın çeşitli dallarında ileri düzeyde bilgi sahibi olurlar,
13.Malzemelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgi sahibi olurlar,
14.Farklı kimyasal sentez yöntemleri hakkında bilgi sahibi olurlar.