KÜRESEL ÖĞRENME VE LİDERLİK UZMANLAŞMA PROGRAMI (GLOBAL LEARNING AND LEADERSHIP PROGRAM)

21. yüzyılda akademik başarının yanı sıra gereksinim duyulan yetkinliklerden olan araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Koç Üniversitesi Küresel Öğrenme ve Liderlik Programı (Global Learning and Leadership Program-GLLP) lisans seviyesinde akademik programa ek olarak sunulan, deneyime dayalı, küresel bakış açısının, kişisel ve profesyonel yetkinliklerin kazanımını hedefleyen bir programdır. GLLP bu kapsamda öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayan öğrenme deneyimleri sunarak Öğrenci Dekanlığı bünyesinde Uluslararası Programlar Ofisi
koordinatörlüğünde ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin akademik danışmanlığı ile yürütülmektedir.

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler. 3 seviyeden oluşan GLLP uzmanlaşma programını tamamlamak için öğrencilerin aşağıda belirtilen dört zorunlu ve seçmeli dersi tamamlaması; gerekli sayıda çalıştay; liderlik seminerleri ve kampüs dışı öğrenme aktivitelerinde aktif katılım göstermesi; proje fikri geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi; uluslararası öğrenme deneyimi kazanılmasına fayda sağlayacak değişim programlarına, uluslararası konferans, eğitim ve yarışmalara katılım gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen dersler, uzmanlaşma programı danışmanı tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan departman/fakültenin belirlediği önkoşullar geçerlidir. Uzmanlaşma sertifikasını elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Öğrenci program kapsamında belirtilen üç ayrı seviyede (Fellow-Changemaker-Pioneer) yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi sonucunda Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte GLLP uzmanlaşma sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Zorunlu Dersler

MGMT 210 Changemaking in Action
INTL 365 -Survival and Prosperity in an Interdependent World
ALIS 350 Transition to Professional Life

Seçmeli Dersler

MGMT 310 Creating Social Impact Through Collaborative Project Management Experiential Learning
MGMT 360 Introduction to Social Entrepreneurship
MGMT 432 Corporate Responsibility
MGMT 411 Entrepreneurship and New Venture Development
ALIS 360 Next Generation Leadership and Transformation
FELS 214 Women, Discrimination and Human Rights
INTL 313 Introduction to Global Political Economy
INTL 380 Comparative Political Economy of Emerging Powers
SOCI 411 International Migration in a Global World
INTL 360 International Organizations and NGOs
PSYC 206 Life – Span Development
SOSC 105 Migration & Globalization
ASIU 118 Design Thinking
MGMT 348 Cross-Cultural Management
MGMT 335 Strategy in a Global Environment
MGMT 351 Organizational Theory
MGMT 350 Management of Diversity in Organizations
INTL 305 Globalization and International Relations
INTL 313 Introduction to Global Political Economy
INTL 325 Gender and Politics
INTL 380 Comparative Political Economy in Emerging Powers
INTL 409 Migration Policies
INTL 435 International Migration in a Global World
INTL 480 Globalization, Multinational Corporations and States

Seçmeli ders listesi dönem içerisinde belirtilen derslerin sunulmaması halinde veya sunulan yeni derslerin eklenmesiyle değişiklik gösterebilir.

*Yüksek lisans seviyesindeki derslere katılım dersi veren akademisyenin onayına istinaden olabilir.

Ders Dışı Aktiviteler

• Çalıştay
• Liderlik Seminerleri
• Kampüs Dışı Öğrenme Aktiviteleri
• Proje Fikri Geliştirilmesi
• Proje Pazarı’na katılım
• Uluslararası Öğrenme Deneyimi Kazanılması (Değişim Programları, Uluslararası Çalıştay/Konferans/yarışma vb.)
• Koçluk (Seçmeli)
• KUSIF Mentorluk Programı
• Program Asistanlığı (GLLP organizasyon)

GLLP Uzmanlaşma Programı Seviyeler:

Fellow
• MGMT 210 Changemaking in Action
• INTL 365: Survival and Prosperity in an Interdependent World
• 3 GLLP Yetkinlik Çalıştayları (zorunlu: Mindfulness)
• 3 Liderlik Seminerleri
• 3 Kampüs Dışı Öğrenme Aktiviteleri
• 1 Proje
• 1 GLLP İnzivası
• Proje Pazarı

Changemaker
• ALIS 350: Transition to Professional Life ya da ALIS 360 Next Generation Leadership and Transformation
• 2 GLLP Yetkinlik Çalıştayları (zorunlu: Deep Democracy)
• 2 Liderlik Seminerleri
• 2 Kampüs Dışı Öğrenme Aktiviteleri
• 1 Proje
• 1 Uluslararası Öğrenme Deneyimi (yaz programı, değişim programları, yurt dışı staj, uluslararası gönüllülük programı, vb.)
• Koçluk (isteğe bağlı)
• KUSIF Mentorluk Programı

Pioneer
• 1 GLLP Seçmeli Dersi
• 2 GLLP Yetkinlik Çalıştayları
• 2 Liderlik Seminerleri
• 1 Uluslararası Yarışma
• 1 Uluslararası Konferans Katılımı
• 1 Yaz Dönemi Stajı
• 1 Campus Etkinliği
• Program Asistanlığı
• Koçluk (isteğe bağlı)