21. yüzyılda akademik başarının yanı sıra gereksinim duyulan yetkinliklerden olan araştırma, eleştirel düşünme ve bilgi edinme becerilerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. Koç Üniversitesi Sürdürülebilirlik için Küresel Öğrenme ve Liderlik Programı (Global Learning and Leadership for Sustainability Program-GLLS) lisans seviyesinde akademik programa ek olarak sunulan, deneyime dayalı, küresel bakış açısının, kişisel ve profesyonel yetkinliklerin kazanımını hedefleyen bir programdır. GLLS bu kapsamda öğrencilerin gelişmesine katkı sağlayan öğrenme deneyimleri sunarak İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde ve Uluslararası Programlar Ofisi koordinatörlüğünde bir uzmanlaşma programı olarak yürütülmektedir.

Başvuru ve Programa Alım Süreci

Programın Koşulları

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir bölüme kayıtlı ve akademik dereceleri iyi olan öğrenciler bu programa başvurabilirler.
GLLS uzmanlaşma programını tamamlamak için öğrencilerin aşağıda belirtilen derslerden 1. Seviyede (Başlangıç-Fellow) 2 zorunlu ders, 2. Seviyede (Gelişmiş- Advanced) 2 seçmeli dersi tamamlaması, gerekli sayıda çalıştay; seminer ve kampüs dışı öğrenme aktivitelerinde aktif katılım göstermesi; proje fikri geliştirilmesi, hayata geçirilmesi ve Koç Üniversitesi paydaşlarına sunması/tanıtması; uluslararası öğrenme deneyimi kazanılmasına fayda sağlayacak değişim programlarına, uluslararası konferans, eğitim ve yarışmalara katılım gerekliliklerini yerine getirmesi gerekmektedir.

Aşağıda belirtilen dersler, uzmanlaşma programı danışmanı tarafından onaylanmak suretiyle denk dersler ile değiştirilebilir. Ayrıca belirtilen her ders için dersi sunan departman/fakültenin belirlediği önkoşullar geçerlidir.

Uzmanlaşma sertifikasını elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Öğrenci program kapsamında belirtilen iki ayrı seviyede (Başlangıç-Fellow, Gelişmiş-Advanced) yer alan yükümlülükleri yerine getirmesi sonucunda Koç Üniversitesi’nden mezun olurken Lisans derecesi ile birlikte GLLS uzmanlaşma sertifikasını almaya hak kazanacaktır.

Danışman : Anıl Divarcı Çakmaklı

Toplam Ders Sayısı : 4

Zorunlu Dersler: 2 (MGMT 310 veya MGMT 360 derslerinden biri ve INTL 365)

 • MGMT 310 – Creating Social Impact Through Collaborative Project Management Experiential Learning
 • MGMT 360 – Social Entrepreneurship
 • INTL 365 – Survival and Prosperity in an Interdependent World

Seçmeli Dersler: 

 • MAVA 453- Social Design Studio
 • MGMT 432- Corporate Responsibility
 • ALIS 360 – Next Generation Leadership & Transformation
 • INTL 313 – Introduction to Global Political Economy
 • INTL 307 – Introduction to Policy Analysis
 • INTL 325 – Gender and Politics
 • INTL 360 – International Organizations and NGOs
 • INTL 435 – International Migration in a Global World
 • LAW 328 – International Human Rights Law
 • LAW 358 – Gender and Law
 • LAW 410 – Insurance Law
 • MGMT 335 – Strategy in a Global Environment
 • NURS 403 – Ethics in Healthcare Services
 • OPSM 430 – Sustainable Operations Management
 • PHIL 330 – Applied Ethics
 • SCIE 107 – Energy and Environment
 • SCIE 111 – Balance Sheet for Sustainable Energy
 • SCIE 112 – Global Health: Disparities & Determinants & Outcomes
 • SOCI 205 – Social Problems
 • SOCI 306 – Rural Sociology
 • SOCI 320 – Environmental Sociology
 • ALIS 350 – Transition to Professional Life

Seçmeli ders listesi dönem içerisinde belirtilen derslerin sunulmaması halinde veya sunulan yeni derslerin eklenmesiyle değişiklik gösterebilir.

Ders Dışı Aktiviteler

• Çalıştaylar
• Seminerler
• Kampüs Dışı Öğrenme Aktiviteleri
• Proje Fikri Geliştirilmesi
• Proje Pazarı’na katılım
• KUSIF Mentorluk Programı
• Uluslararası Öğrenme Deneyimi Kazanılması (Değişim Programları, Uluslararası Konferans/Çalıştay, Kısa Dönemli Yaz & Kış Yurtdışı Programı, Yurtdışı Stajı, Uluslararası Yarışma ve Uluslararası Uzmanlaşma Programı, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Programı, vb)

GLLS Uzmanlaşma Programı Seviyeler:

Başlangıç-Fellow
• MGMT 310-Creating Social Impact Through Collaborative Project Management Experiential Learning veya MGMT 360-Social Entrepreneurship
ve
• INTL 365-Survival and Prosperity in an Interdependent World
3 GLLS Yetkinlik Çalıştayı
3 Seminer
3 Kampüs Dışı Öğrenme Aktivitesi
1 Proje
1 GLLS Öğrenme Deneyimi Değerlendirmesi
1 Proje Pazarı
1 Uluslararası Öğrenme Deneyimi (Değişim Programları, Uluslararası Konferans/Çalıştay, Kısa Dönemli Yaz & Kış Yurtdışı Programı, Yurtdışı Stajı, Uluslararası Yarışma ve Uluslararası Uzmanlaşma Programı, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Programı, vb)

Gelişmiş-Advanced

2 Seçmeli ders
2 GLLS Yetkinlik Çalıştayı
2 Seminer
2 Kampüs Dışı Öğrenme Aktivitesi
1 Proje
KUSIF Mentorluk Programı
1 Uluslararası Öğrenme Deneyimi (Değişim Programları, Uluslararası Konferans/Çalıştay, Kısa Dönemli Yaz & Kış Yurtdışı Programı, Yurtdışı Stajı, Uluslararası Yarışma ve Uluslararası Uzmanlaşma Programı, Uluslararası Sosyal Sorumluluk Programı, vb)