Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Bilim etiğine hakim olup çalışmalarında iyi bilimsel uygulamaları esas alır olmak,
2-Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak,
3-İmmunoloji alanında kullanılan deney metodlarından birkaç tanesi konusunda derinlemesine bilgi, beceri ve geliştirme yetkinliğine sahip olmak,
4-Literütüre erişme, literatürü derleme, yorumlama ve yeni hipotezler geliştirme ve deney tasarımı geliştirerek, yürütme ve sonuçlandırma konusunda tek başına yetkin olabilmek,
5-Ulusal ve uluslararası proje başvuruları hazırlayabilecek seviyde olmak,
6-İlk isim olarak uluslarası dergilerde yayınlanabilecek kalitede bilimsel makale hazırlayabilir olmak,
7-Lisans düzeyinde ders anlatabilir ve eğitimde rol alabilir olmak,
8-Çalışmalardan elde ettiği bulguları, uluslarası düzeydeki kongrelerde sunabilir,
9-Alanındaki uluslarası bilimsel ağları tanır, takip eder ve dahil olma yönünde çaba gösterir olmak,
10-Bilim iletişiminin önemini bilmek ve bilim iletişimi alanında aktif çaba sarf etmek,
11-Kişilerarası, iletişim, organizasyon, zaman yönetimi, esneklik ve uyarlanabilirlik, bağımsız ve ekip çalışması, güvenilirlik, dakiklik, son tarihlerin belirlenmesi ve karşılanması, kendine ve başkalarına karşı sorumlulukları profesyonelce yeterine getirir olmak