Program Hakkında

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği fizik, matematik ve hesaplama yöntemlerini temel alarak elektronik aygıtlar ve devre tasarımı, duyargalar, elektrik sinyallerinin işlenmesi, iletişim sistemlerinin tasarımı, elektromanyetik dalgalar ve antenler ve optik-elektronik-mekanik karma sistemlerin tasarım ve geliştirilmesi konuları ile uğraşır. Günümüzde Elektrik ve Elektronik Mühendisleri telekomünikasyon, tüketici ve endüstri elektroniği, tıbbi tanı sistemleri ve bilgisayar üretimi gibi alanlarda çalışmaktadırlar. Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği öğrencileri sinyal işleme, devre tasarımı, dijital sistemler, elektromanyetik ve antenler, optik, kontrol, analog ve sayısal mikro elektronik tasarımı, iletişim sistemleri ve mikrodalga sistemleri gibi alanları içeren kapsamlı bir eğitim görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını sayısal iletişim, sayısal sinyal işleme, çoklu ortam ağ sistemleri, elektronik ve optik ve elektromanyetik konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

  • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
  • Elektrik ve elektronik mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
  • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve elektrik ve elektronik mühendisliği, telekomünikasyon mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

 

Mezuniyet Derecesi

Elektrik Elektronik Mühendisliği Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

 

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/yonergeler/sinav-usul-ve-uygulamalari-yonergesi/

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği mezunlarımız, lisans eğitimleri süresince almış oldukları çok yönlü eğitim doğrultusunda, farklı sektörlerdeki yurt içi ve uluslararası firmalarda kariyerlerini sürdürmektedirler. Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümü mezunlarımızın çalışma hayatlarında en çok tercih ettiği firmaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

  • Bilgi ve İletişim Teknolojisi: FOTECH (Türkiye), Maxim Integrated (Türkiye), Ericsson (Türkiye), ASML (Türkiye), Veeam Software (Türkiye), Monitise MEA (Türkiye), Google (ABD), Amazon (İngiltere), TPG Telecom Group (Türkiye), Turkcell (Türkiye), Vodafone (Türkiye), Netas (Türkiye)
  • Elektrik/Elektronik Üretimi: Schneider Electric (Türkiye), Mitsubishi Electric (Türkiye), EPİAŞ (Türkiye), COREN Elektrik Enerjisi (Türkiye), Maersk Drilling (Singapur)
  • Araştırma: Disney Research (İsviçre)
  • Danışmanlık: McKinsey & Company (Türkiye)
  • Finans: Garanti Teknoloji (Türkiye), Bryan, Garnier & Co (Almanya)
  • Eğlence: Netflix (ABD).

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 

Ders Programı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Koç Mühendislik mezunları

1. Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,

2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,

5. Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,

6. Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,

7. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar.

 

Elektrik Elektronik mühendisliği mezunları

12. Zorunlu alan dersleri ile elektrik ve elektronik mühendisliği yelpazesinde genişlik, 3 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,

13. Elektrik ve elektronik uygulamalarını da içerecek şekilde olasılık ve istatistik,  türev ve integral hesapları, çok değişkenli matematik, doğrusal cebir, türevsel denklemler ve kompleks değişkenler konularını içeren ileri matematik bilgilerine sahip olurlar,

14. Elektrik ve elektronik mühendisliğinin geniş yelpazesi içinde sinyal işleme, analog devreler, sayısal devreler, analog elektronik, sayısal elektronik, elektromanyetik ve antenler, analog ve sayısal haberleşme, sistemler ve kontrol, yüksekfrekans elektroniği konuları ve uygulamaları bilgilerine sahip olurlar,

15. Karmaşık elektrik ve elektronik cihazların, yazılımların, ve donanım ve yazılım içeren sistemlerin analizi ve tasarımı için gerekli temel bilimler, bilgisayar programlama ve bilgisayar uygulamaları bilgilerine sahip olurlar.