ÜREME BİYOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

Program Hakkında

Koç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü iki sene süreli üreme biyolojisi yüksek lisans programı ve dört sene süreli üreme tıbbı doktora programı sunmaktadır. Her iki programın hedefi de üreme bilimleri alanında ilham verici, zorlayıcı ve canlı bir araştırma ortamı içinde, temel bilimlerin klinik hasta bakımı ile ilişkilendirildiği modern ve güncel biyoloji araştırmalarının hücresel ve moleküler düzeyde sağlanmasıdır.

Bu programlarda dişi ve erkekteki üreme işlevlerinin geniş aralıkta deneysel modeller kullanılarak moleküler düzeyde çalışılması, insan üreme sağlığı ile ilgili durumlarla testis, over, uterus (menstrual siklus, gebelik ve doğum sırasında), fetus ve yenidoğan ile ilgili hastalıklar ve erişkinde kronik hastalıklarda artış ile sonuçlanan fetal programlamalar gibi önemli  durumların translasyonel tıp düzeyinde ele alınması ve derinlemesine anlaşılması temel amaç olarak belirlenmiştir.

Üreme bilimleri, yaşam bilimleri ve tıp alanında hızla gerçekleşen teknolojik ve moleküler ilerlemeler nedeniyle üreme biyolojisi, üreme endokrinolojisi (embriyoloji ve yardımla üreme teknikleri), üreme immunolojisi ve üreme genetiği alt disiplinlerini içeren dört farklı alanda gelişme göstermektedir. Yüksek lisans ve doktora programlarında yer alan öğrenciler temel dersleri almalarının yanı sıra üreme tıbbı ile ilgili oldukça geniş bir yelpazede gerçekleştirilen araştırma projelerinde görev alma ve bu projeleri yürütme fırsatına sahip olacaklardır .

Mezuniyet Derecesi

Üreme Biyolojisi Tezli Yüksek Lisans Derecesi

Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+          4.3*

A             4.00

A-           3.70

B+          3.30

B             3.00

B-           2.70

C+          2.30

C             2.00

C-           1.70

D+          1.30

D             1.00

F             0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karşılığı 4.00 olarak alınacaktır.

İstihdam Olanakları

Programı bitiren öğrenciler; son yıllarda çok gelişen ve tüm dünyada çok sayıda çiftin anne-baba olmasını sağlayan “Üremeye Yardımcı Tedaviler Merkezleri”, halk arasındaki ismi ile “Tüp Bebek Merkezleri” laboratuvarlarında çalışabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olacaklardır. Yine bu yüksek lisans programını bitiren öğrenciler; “Embriyoloji Laboratuvarı Sorumlusu” olarak çalışabilmeleri için gerekli embriyolog sertifikası almak amacıyla ilgili eğitim merkezlerine başvurabilme hakkını kazanmış olacaklardır. Bu programda elde ettikleri bilgilerle adaylar; birçok hastalığın tedavisinde umut vaad etmesi nedeniyle son yıllarda giderek artan ilginin gösterildiği hücre kültürü ve kök hücre çalışmaları yapılan laboratuvarlarda çalışabileceklerdir. Androloji laboratuvarları da bu programı bitirmiş öğrencilerin diğer bir çalışma alanıdır. Ayrıca bu program; ilgili alanlarda (embriyoloji, üreme biyolojisi) doktora programlarına devam etmek isteyen lisans mezunu adaylar için idealdir.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Giriş Şartları

Tüm başvurular ONLINE BAŞVURU PROGRAMI ile kabul edilmektedir.

– Özgeçmiş

– 2 referans mektubu

– TOEFL veya YDS/YÖKDİL skoru

***Internet bazlı TOEFL: minimum skor 80

– YDS/YÖKDİL: minimum skor 80

– ALES: minimum skor 55

– GPA: minimum skor 2,70

– GRE skoru (Yabancı öğrenciler için zorunlu, Türk vatandaşları için isteğe bağlı) minimum skor: 149 Sayısal

– Resmi transkript (Gidilen tüm üniversitelerden alınmış)

– Niyet mektubu

Mezuniyet Koşulları

a) en az 21 kredilik ders,

b) tez ve

c) seminer dersinden oluşur.

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

1-Bilim etiğinin bilincinde ve sorumluluğunda olup, iyi bilimsel uygulamaları esas almak
2-Özelleşmiş konularda derinlemesine bilgi sahibi olmak
3-Üreme ve ilgili alanlarda kullanılan güncel deneysel ve klinik yaklaşımlar konusunda bilgi ve beceri sahip olmak
4-Her türlü bilimsel veriye erişme, bu veriyi derleme ve yorumlama, ve yeni hipotezler geliştirme, hipotezin doğruluğunu test edecek deneysel metodolojiler planlama, yürütme, sonuçlandırma ve yayın aşamasına getirme konularında tek başında yetkin olmak,
5-Ulusal ve uluslararası proje başvuruları hazırlayabilecek seviyede olmak
6-Uluslarası ve ulusal dergilerde yayınlanabilecek kalitede bilimsel makale hazırlayabilir olmak
7-Lisans düzeyinde ders anlatabilir ve eğitimde rol alabilir olmak
8-Çalışmalardan elde ettiği bulguları, ulusal ve uluslarası düzeydeki kongrelerde sunabilmek
9-Alanındaki ulusal ve uluslarası bilimsel ağları tanımak, takip etmek ve bu ağlara dahil olmak ve bilimsel katkıda bulunma yönünde çaba sarf etmek
10-Bilimsel iletişimin anlam ve önemini kavramak ve bu bilinç içinde bilimsel yaklaşımlarda bulunmak
11-Tüm koşullarda başkalarına ve kendine karşı akademik, bilimsel ve profesyonel sorumluluklarını yeterine getirir olmak