Uzmanlaşma Programı:

Bilişsel ve Beyin Bilimleri

Program Danışmanı: Terry Eskenazi

 

 


Toplam Ders Sayısı: 6


Toplam Zorunlu Ders Sayısı: 3

Zorunlu Dersler*:

 • PSYC 348
 • PHIL 338**
 • PSYC 205

Min. Seçmeli Ders Sayısı: 3

Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersler***:

 • COMP 125
 • COMP 341
 • COMP 408
 • COMP 442
 • COMP 441
 • UNIV 199
 • SOCI 354 / MAVA 354: Sosyal Bilimler ve Programlama

Diğer Seçmeli Dersler****:

 • PHIL 131
 • PHIL 215
 • PHIL 217
 • PHIL 334
 • PHIL 436
 • PHIL 438
 • PSYC 220
 • PSYC 352 (Language and Cognition)
 • PSYC 352 (Language and Minds)
 • PSYC 415
 • PSYC 427
 • PSYC 431
 • PSYC 433
 • PSYC 445
 • PSYC 451 (Animal Cognition)
 • PSYC 452 (Visual Cognition)
 • PSYC 453 (Cognitive Neuropsychology)
 • PSYC 461
 • NRVS 207
 • HSIC 502
 • HUMS 117
 • HUMS 132

Notlar/Kurallar:

* Her ders için ön koşulları kontrol ediniz.

** Bu dersin ön koşulu program koordinatörünün onayı ile başka bir ders ile karşılanabilir.

*** Bu dersler yerine program koordinatörünün onayı ile uygun başka bir programlama dersi alınabilir.

**** Konuyla ilgili bağımsız çalışma dersleri program koordinatörünün onayıyla ancak bir kez programı tamamlamaya yönelik olarak sayılabilir.

“Bilişsel ve Beyin Bilimleri Uzmanlaşma Programı” sertifikasını elde etmek için öğrencilerin üç zorunlu ve üç seçmeli ders olmak üzere toplamda altı ders tamamlamaları gerekmektedir. Üç seçmeli dersten biri Bilgisayar Bilimleri Seçmeli Dersler listesinden, diğeri Diğer Seçmeli Dersler listesinden, üçüncüsü ise bu iki listedeki derslerden seçilmek durumundadır.

Koç Üniversitesi’nde herhangi bir lisans programına kayıtlı öğrenciler bu programa başvurabilirler. Alınan altı dersin ortalaması en az 2.50 olmalıdır. Sertifikayı elde edebilmek için öğrencilerin bu yazıda belirtilen bütün koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.