Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Ders Harf Notları ve 4’lük Sistem Üzerinden Denklikleri

A+ 4.3*
A 4.00
A- 3.70
B+ 3.30
B 3.00
B- 2.70
C+ 2.30
C 2.00
C- 1.70
D+ 1.30
D 1.00
F 0.00

* A+ notunun Güz 2019 itibariyle 4’lük sistemdeki karışılığı 4.00 olarak alınacaktır.

Mezuniyet Koşulları ve Ders Programı

Matematik tezsiz yüksek lisans programı
a) 2’si zorunlu (Math 521 ve Math 531), en az 30 kredilik ders, ayrıca bir ders dizisi (Math 504-506, Math 521-522, Math 531-532, Math 533-534 veya Math 551-552) tamamlanmalıdır.
b) dönem projesi ve
c) seminer dersinden oluşur.

Öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerden en az on (10) tane (2 zorunlu, 8 seçmeli) alarak en az otuz (30) kredi tamamlamaları gerekmektedir. Aksi belirtilmedikçe dersler 3 kredidir. Öğrenciler danışmanlarının onayıyla en fazla 3 adet lisans seviyesindeki dersi lisansüstü derslere altyapı oluşturmak için alabilirler ve bu lisans dersleri de tezsiz yüksek lisans programının ders ve kredi şartını tamamlamak için kullanılabilir. Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Programları kapsamında açılan derslerden danışmanın önerdiği ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayladığı dersler de on ders ve otuz kredi şartını sağlamak için alınabilir.

Yukarıda belirtilen on derse ek olarak tüm öğrencilerin MATH 590 – Seminer, ETHR 500 – Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği ve ENGL 500 – Akademik Yazın Tekniği derslerini almaları zorunludur.

İstihdam Olanakları ve Üst Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü mezunları yurtiçi ve yurtdışında önde gelen şirketlerde görev almaktadırlar. Enstitü, mezun ağının canlı tutulması konusunda aktif olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına kayıtlı bir öğrencinin Enstitü’deki ilgili Doktora programına doğrudan geçiş yapması mümkün değildir. Bunun ile birlikte, öğrenci Enstitü’nün ilgili Doktora programına başvuru için belirlenen koşulları sağlayabildiği durumlarda, ilgili Doktora programına kabul için değerlendirmeye alınabilir. Bu programdan mezun olan öğrencilerin bir kısmı doktora programlarına da başvurmaktadırlar.

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

Matematik Program Öğrenme Çıktıları:

1- Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

2- Yazın, okuma ve düşünme yeteneklerine sahip olurlar,

3-Kritik düşünce, makale değerlendirmesi ve sunum teknikleri konularında beceri sahibi olurlar,

4- Matematikte soyut yapılarla çalışmayı öğrenirler,

5- Matematikte bir problemi genel bir teorinin içinde anlamanın önemini öğrenirler,

6- Matematikte soyutlama ve genelleştirmeyi öğrenirler,

7-Problemleri gerektiğinde geometri diline çevirebilmeyi öğrenirler,

8-Günlük hayattaki problemleri modelleyebilmeyi öğrenirler,

9- Nümerik hesap yapabilmeyi öğrenirler,

10- Genel matematik kültürünün artırılmasını sağlamak ve nasıl makale okunacağını öğrenirler.