Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri 

UNVEST tarafından Katılımcı’ya sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olacak şekilde, Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 kapsamında; araştırma makalesi yazma, alıntı yapma, konuşma düzenleme konularını geliştirme, İngilizce dilinde daha açık ve etkin ders verme, günümüzün yaygın eğitim teknolojilerini bire bir kullanma, İngilizce dilinde sunum yapma ve öğretme becerilerini kazanmaya yönelik eğitimleri kapsamaktadır. 

Sözleşme Konusu Programın Bedeli 

Araştırmacılar İçin Akademik İngilizce Programı’nın üç haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 4.400,00 TL’dir. 

Cayma Hakkı 

Katılımcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Katılımcı’nın cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır. 

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Katılımcı’nın “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Katılımcı’nın cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.  

Cayma Hakkının Kullanımı 

Katılımcı cayma hakkını kullandığını, on dört günlük cayma hakkı süresi içerisinde yazılı olarak UNVEST’e yöneltecektir. Cayma bildirimi, süresi içerisinde Madde 1.’de belirtilen açık adrese veya Madde 4.1.’de belirtilen elektronik posta adresine gönderilebilir. 

UNVEST, Katılımcı’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde Katılımcı’dan tahsil edilen tüm ödemeleri iade etmekle yükümlüdür. Katılımcı’ya gerçekleştirilecek olan geri ödemeler, Katılımcı’nın hizmeti satın alırken kullanmış olduğu ödeme aracına uygun olarak ve Katılımcı’ya herhangi bir masraf ve yükümlülük getirmeden tek seferde yapılacaktır. UNVEST, Katılımcı’nın hesabı bulunan ilgili bankanın uygulayacağı komisyon ve sair her ad altındaki kesinti nedeniyle sorumlu tutulamaz. 

Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller 

Katılımcı, Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir. 

Katılımcı, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır.  

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Katılımcı’nın onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Katılımcı cayma hakkını kullanamayacaktır. 

 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

1. Sağlayıcının A/Unvanı ve MERSİS Numarası 

Unvan : UNVEST ARAŞTIRMA GELİŞTİRME DANIŞMANLIK VE TİCARET A.Ş. (bundan böyle “UNVEST” olarak anılacaktır.) 

Vergi No : 8930283263 

MERSIS No 0893028326300015 

2. Sözleşme Konusu Programın Temel Nitelikleri 

UNVEST tarafından Katılımcı’ya sağlanacak olan hizmet, uzaktan ve çevrimiçi (online) olacak şekilde, Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 kapsamında; araştırma makalesi yazma, alıntı yapma, konuşma düzenleme konularını geliştirme, İngilizce dilinde daha açık ve etkin ders verme, günümüzün yaygın eğitim teknolojilerini bire bir kullanma, İngilizce dilinde sunum yapma ve öğretme becerilerini kazanmaya yönelik eğitimleri kapsamaktadır. 

3. İrtibatBilgileri 

Adres Rumelifeneri Yolu 34450 Sarıyer/İSTANBUL 

Telefon : 0212 338 0 850 

Elektronik Posta english-for-researchers@ku.edu.tr  

İnternet Sitesi https://apdd.ku.edu.tr/arastirmacilar-icin-akademik-ingilizce-programi/  

İrtibat Kişisi : Dilek Furuncu

4. Şikayet Bildirimi İçin İrtibat Bilgileri 

Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğüenglish-for-researchers@ku.edu.tr  

5. Sözleşme Konusu Programın Bedeli

Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı’nın iki haftalık kişi başı ve tüm vergiler dâhil toplam fiyatı 4.400,00 TL’dir. 

6. Tüketicilere Yüklenen İlave Maliyet 

Yoktur. 

7. İfaya İlişkin Bilgiler/Taahhütler ile Şikayetlere Çözüm Yöntemleri

UNVEST, sözleşmeye Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı’na ilişkin hizmeti sözleşmeye uygun olarak ifa etmekle yükümlüdür. Katılımcı, Program ile ilgili tüm öneri ve şikayetlerini UNVEST’in 3. Maddede belirtilen telefon numarasından ve e-posta adresinden UNVEST’e iletebilir. UNVEST, Katılımcı tarafından iletilen her türlü şikâyet ve önerileri yasal sınırlar çerçevesinde inceleyerek sorunu çözüme kavuşturmayı amaçlamaktadır. Tarafların Kanun ve ilgili Yönetmeliklerden doğan her türlü hakkı saklıdır. 

8. Cayma Hakkı

Katılımcı, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin on dört gün içinde Sözleşme’den cayma hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme bir hizmetin ifasına ilişkin olması nedeniyle Katılımcı’nın cayma hakkı süresi Sözleşme’nin kurulduğu gün başlayacaktır. 

Sözleşme, İnternet Sitesi’nden Katılımcı’nın “Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı” seçeneğine tıklayarak programı seçip çıkan sayfadaki “Başvur” seçeneğine tıklayıp açılan sayfadaki formu doldurarak ön kaydı yapması ve program ekibi tarafından yapılan dosya değerlendirmesi sonucunda başvurunun kabul edildiğine dair yapılan yazılı bildirimi takiben sistemden ödeme linkinin gönderilmesi ve ücretin ödenmesiyle kurulmuş olur. Katılımcı’nın cayma hakkı süresi de ödemenin gerçekleştirildiği tarihte başlar.  

Corona virüs’e ilişkin tedbirler çerçevesinde UNVEST, Sözleşme kapsamındaki Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı’nı, belirlenen başlangıç tarihine kadar sözleşmesel yükümlülükler kapsamında tahsil edilmiş olan ücretin iadesi şartıyla iptal edebilecek ve Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 

9. Cayma Bildiriminin Yapılacağı Açık Adres, Faks Numarası/Elektronik Posta Bilgileri

english-for-researchers@ku.edu.tr  

10. Cayma Hakkının Kullanılamayacağı Haller

KatılımcıAraştırmacılar için Akademik İngilizce Programı 2021 Programı başladıktan sonra yine mücbir sebepler dışında bir sebepten dolayı programa katılamayacak olma ya da programdan erken ayrılma durumunda herhangi bir ücret iadesi talep edemeyecektir. 

Katılımcı, on dört günlük cayma hakkı süresi geçtikten sonra cayma hakkını kullanamayacaktır 

İlaveten, cayma hakkı süresi (cayma süresi geçmemiş olsa dahi) sona ermeden önce Katılımcı’nın onayı ile katılımcı(lar)ın programa katılmış olmaları halinde de Katılımcı cayma hakkını kullanamayacaktır. 

11. Depozitolar/Mali Teminatlar ve Şartları

Yoktur. 

12. Katılımcı uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine yapabilecektir.