Program Hakkında

Endüstri Mühendisliği ekipman, malzeme, enerji kaynakları, bilişim sistemleri ve insan unsurlarının oluşturduğu tümleşik (entegre) sistemlerin tasarımı ve etkin ve verimli işleyişi ile uğraşır. Bu tasarım ve iyileştirme ilkeleri üretim, lojistik, finans ve bankacılık, enerji, sağlık gibi değişik sektörlerde uygulanabilir. Endüstri Mühendisleri sistem yaklaşımı, yaratıcılık, ve güçlü analitik, sayısal ve iletişim becerilerine sahip olmalıdır. Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği öğrencileri eğitimleri boyunca olasılık ve istatistik, mühendislik ekonomisi, rassal süreçler, eniyileme, bilişim sistemleri, modelleme ve benzetim, eniyileme ve performans analizi, tesis planlama ve üretim yönetimi konularını görürler. Alan seçmeli ve serbest seçmeli derslerden bazılarını tedarik zinciri ve lojistik, hizmet ve finans sistemleri ve yöneylem araştırması konularından birinde alarak uzmanlaşmak mümkündür.

 

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

  • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
  • Endüstri mühendisliği, yöneylem araştırması, işletme yönetimi veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
  • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve üretim, hizmet, finans veya ilgili sektörlerde ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

Mezuniyet Derecesi

Endüstri Mühendisliği Lisans Derecesi

 

Kabul Koşulları

Aday öğrenciler ÖSYM sınavı, yatay geçiş, yabancı öğrencisi statüsü veya özel öğrenci olarak başvuruda bulunabilirler. Her bir seçenek için başvuru koşulları Kayıt ve Kabul Direktörlüğü sayfasında yer almaktadır:

https://registrar.ku.edu.tr/kayit-icin-gerekli-belgeler/

Değişim programı öğrencileri için başvuru koşulları http://oip.ku.edu.tr sayfasında yer almaktadır.

 

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Başka kurumlarda ders almış adayların derslerini Koç Üniversitesine transfer ettirebilmeleri için ilgili Fakülte veya Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.

Uluslararası Bakalorya (IB) , Fransız Bakaloryası, Matura ve ABITUR diploması olan öğrencilere tanınan imkanlar aşağıdaki sayfada yer almaktadır:

https://adaylar.ku.edu.tr/sikca-sorulan-sorular/kayit-ve-ogrenci-isleri-ile-ilgili-sorular

 

Sınav Yönergesi, Ölçme ve Değerlendirme

Koç Universitesi Sınav yönergesi aşağıdaki sayfada yer almaktadir: https://registrar.ku.edu.tr/wp-content/uploads/sites/27/2016/02/SinavYonergesi.pdf

 

Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet için en az 2.00/4.00 ortalama sağlaması ve ders programlarında yer alan yükümlülükleri başarı ile tamamlamaları gerekmektedir.

 

İstihdam Olanakları ve Üst Derece Programlara Geçiş

Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunlarımız, lisans eğitimleri süresince almış oldukları çok yönlü eğitim doğrultusunda, farklı sektörlerdeki yurt içi ve uluslararası firmalarda kariyerlerini sürdürmektedirler. Endüstri Mühendisliği bölümü mezunlarımızın çalışma hayatlarında en çok tercih ettiği firmaları aşağıdaki listeden inceleyebilirsiniz.

 

Bilgi ve İletişim Teknolojisi: KoçSistem (Türkiye), Applause (Almanya), Intel Corporation (Türkiye, İngiltere), SAP (Türkiye), Google (İrlanda), Hepsiburada (Türkiye), Türk Telekom (Türkiye), Turkcell (Türkiye), Vodafone (Türkiye)

Hızlı Tüketim: Hasbro (Türkiye), Unilever (Türkiye), Henkel (Türkiye), Procter & Gamble (Türkiye)

Danışmanlık: McKinsey & Company (Türkiye), Deloitte (Türkiye), The Boston Consulting Group (Türkiye)

Araştırma: D.E. Shaw Research (ABD)

Finans: QNB Finansbank (Türkiye), Yapı Kredi (Türkiye), Garanti Bankası (Türkiye), Koçfinansman A.Ş. (Türkiye), Goldman Sachs (ABD)

Enerji Üretimi: Daikin (Türkiye), Schneider Electric (Türkiye), Aygaz (Türkiye), SOCAR (Türkiye)

İlaç: Abdi Ibrahim (Türkiye), Bayer (Türkiye)

Gıda: Coca-Cola (Türkiye), PepsiCo (Türkiye)

Kariyer Gelişim Merkezi, tüm Koç Üniversitesi öğrencilerine ve mezunlarına kariyer gelişimi ve planlaması, lisansüstü eğitim planlarının oluşturulması ve profesyonel iş hayatı ile ilgili kararlarında destek olmaktadır. Kariyer Gelişim Merkezi ile ilgili daha fazla bilgi almak için https://career.ku.edu.tr/

 

Ders Programı

Endüstri Mühendisliği Ders Programı

 

Program Öğrenme Çıktıları

 

Koç Mühendislik mezunları

1. Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,

2. Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,

3. Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,

4. Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,

5. Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,

6. Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,

7. Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,

8. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,

9. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,

10. Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,

11. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar.

 

Endüstri mühendisliği mezunları

12. Zorunlu alan dersleri ile endüstri mühendisliği yelpazesinde genişlik, 3 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,

13. Türev integral hesapları, çok değişkenli matematik, lineer cebir, türevsel denklemler ve istatistik dahil ileri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini endüstri mühendisliği problemlerinin çözümüne uygulayabilme becerisine sahip olurlar,

14. Gerçek yaşam karar problemleri için matematiksel eniyileme modelleri formüle etme ve bu problemlerin çözüm yöntemlerini anlama ve çözüm için yazılım kullanma becerilerine sahip olurlar,

15. Karar problemleri için uygun model ve yöntemleri tanıma, ve alternatif ya da aday çözümleri tanıma, analiz etme ve değerlendirme becerilerine sahip olurlar,

16. Belirsizlik altındaki sistemler için riskleri anlama, analitik modeller formüle edebilme ve bilgisayarda benzetim yöntemleriyle bu sistemleri analiz etme becerisine sahip olurlar,

17. İş, üretim, bilgi ve finansal akış süreçlerini analiz etme ve yeniden oluşturma becerilerine sahip olurlar,

18. Üretim, hizmet ve finans sektörü uygulamalarında analitik modeller tasarlama ve uygulama becerilerine sahip olurlar.