Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü

Akademik Planlama ve Geliştirme Direktörlüğü, Üniversitemizin akademik mükemmelliği yakalama misyonu doğrultusunda özellikle fakülteler, enstitüler, Kayıt ve Öğrenci İşleri ve Bilgi Teknolojileri Direktörlüğü ile birlikte yakından çalışarak akademik süreçler ile ilgili prensipleri ve yönergeleri belirlerken, üniversitedeki tüm akademik birimlerini önemseyerek akademisyen ve öğrencileri kapsayan bir yaklaşım benimser.
Ofis aynı zamanda Üniversitenin stratejik kararlarına destek olması amacıyla çeşitli analiz ve raporlamalar hazırlar, dış kuruluşlara akademik konulara ilgili veri sağlar, akademik mevzuatı yakından takip ederek, gerekli uygulamaları hayata geçirir. Üniversitenin Akademik ve Yönetim Kurullarının toplantılarını düzenler, gündemini belirler ve alınan kararları ilgili birimler ve öğretim üyeleri ve öğrenciler ile paylaşılması ve uygulanması sürecini yönetir. Ayrıca öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerinin atama ve yükseltmelerine ilişkin süreçleri de yürütür ve okul dışından katılımcılara yönelik akademik içerikli programlar düzenler.

Devamını Oku
Program Yeterlilikleri Detaylı Bilgi
Lise Öğrencileri İçin Programlar Siteye Git
Öğrenci Rehberi Siteye Git
Öğretim Üyesi Rehberi Siteye Git