Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Sertifikası, farklı disiplinlerden gelen lisans öğrencilerine Geç Antik ve Bizans dünyalarının (MS 3. yy.’ın sonu – 1453) çeşitli yönlerini, daha geniş bir kronolojik ve coğrafi çerçeveden inceleme fırsatını sunmaktadır. Arkeoloji, Sanat Tarihi, Kültürel Miras Yönetimi, Tarih, Hukuk ve Dil Bilimlerini içeren farklı disiplinlerin yaklaşımlarını bir araya getiren bu sertifika, öğrencileri Arkeoloji, Sanat Tarihi, Müze Çalışmaları ve Kültürel Miras Yönetimi gibi Bizans Çalışmaları ve bu alanla ilişkili lisansüstü programlarına hazırlamaktadır. Arkeoloji ve Sanat Tarihi ile Hukuk bölümlerinin ortaklaşa oluşturduğu bu sertifika programına, güçlü bir akademik altyapısı bulunan lisans öğrencileri başvurabilirler. Derslerin altısını (6)
tamamlayan öğrencilere aşağıdaki gereklilikleri yerine getirmeleri şartıyla mezun oldukları zaman üniversitemiz tarafından lisans diplomasının yanında, Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Sertifikası verilecektir:

a) Tamamladıkları bu altı dersin not ortalaması en az 2.70 olmalıdır.
b) Bu altı dersin ikisi (2) aşağıda sıralanmış olan, özelleşmiş Geç Antik Çağ ve Bizans ARHA dersleri olmalıdır.
c) Bu altı dersin biri (1) aşağıda sıralanmış olan, ilişkili çalışma alanlarına odaklanan ARHA derslerinden olmalıdır.
d) Bu altı dersin biri (1) aşağıda sıralanmış HUKUK (LAW) derslerinden olmalıdır.
e) Bu altı dersin ikisi (2) antik dil dersi (Yunanca veya Latince) veya biri (1) antik ve biri (1) modern dil dersi olmalıdır.

Erasmus öğrenci değişimi programına katılan öğrenciler için, belirlenen komitenin onaylaması durumunda en fazla bir (1) ders, sertifika program kapsamında sayılabilir.
Öğrencinin danışmanının ve Geç Antik Çağ ve Bizans Araştırmaları Sertifika Programı komitesinin onayı ile bu altı dersten biri lisans onur tezi olarak alınabilecektir.

ÖZELLEŞMİŞ GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS ARHA DERSLERİ

ARHA 204. Anadolu Arkeolojisi IV (Bizans)
ARHA 209. Geç Antik Çağ ve Bizans Uygarlıkları (MS 284-1453)
ARHA 318. Geç Antik Dönem ve Bizans Sanatı
ARHA 407. Konstantinopolis/İstanbul (330-1453)
ARHA 454. Arkeoloji ve Sanat Tarihi’nden Seçilmiş Konular: Anıtsal Resim

İLİŞKİLİ ÇALIŞMA ALANLARINA ODAKLANAN ARHA DERSLERİ

ARHA 203. Anadolu Arkeolojisi III (Helenistik ve Roma)
ARHA 320/HIST 325. Roma, Roma Kentleri ve Kırsalı
ARHA 321. Antik Yunanistan: Kent Devletinden Dünya İmparatorluğuna
ARHA 332. Ticaret Arkeolojisi
ARHA 422. İslam Dünyası’nda Sanat ve Mimari
ARHA 437. Avrupa ve Osmanlı İmparatorluğu: Yüzyıllar Boyu Kültürel Karşılaşma
ARHA 475. Selçuklu Sanatı ve Arkeolojisi
ARHA 452: Antik Akdeniz Denizcilik, M.Ö. 1200-M.S. 200

HUKUK DERSLERİ

LAW 111 Roma Hukuku
LAW 113 Hukuk Tarihi (Yunan-Roma ve Bizans Hukuku ağırlıklı)

DİL DERSLERİ

GREK 401 Temel Seviye Antik Yunanca
GREK 402 Orta Seviye Antik Yunanca (önkoşul: GREK 401)
LATN 401 Temel Seviye Latince
LATN 402 Orta Seviye Latince (önkoşul: LATN 401)
LANG 555 Antik Yunanca ve/veya Latin Dili İleri Seviye Okuma Semineri I (ön koşul: GREK 402 veya LATN 402)
LANG 556 Antik Yunanca ve/veya Latin Dili İleri Seviye Okuma Semineri II (ön koşul: LANG 555)
GREK 201 Temel Çağdaş Yunanca
ITAL 201 İtalyanca I: Başlangıç